Main Menu
User Menu

Vojenský týl [1965-1992]

Army Rear of Eastern Military District

     
Název:
Name:
Vojenský týl
Originální název:
Original Name:
Vojenský týl Východního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenský týl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.01.1992 Východní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.01.1992 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1965-DD.MM.1970 Pěchota, Vladislav (Plukovník)
DD.MM.1970-DD.MM.1973 Kačic, Pavol (Plukovník)
DD.10.1973-01.10.1976 Gajdoš, Štefan (Plukovník)
01.10.1976-DD.01.1988 Gajdoš, Štefan (Generálmajor)
DD.01.1988-DD.MM.1990 Hergovič, Mojmír (Plukovník)
DD.MM.1990-01.01.1992 Ešmír, Jaroslav (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1965-01.09.1969 6. dělostřelecká základna
01.09.1965-01.01.1992 Oddělení pohonných hmot a maziv
01.09.1965-01.01.1992 Oddělení vojenské dopravy
01.09.1965-31.12.1992 Proviantní oddělení
01.09.1965-01.01.1992 Výstrojní oddělení
01.09.1965-01.01.1992 Zdravotnické oddělení
01.09.1965-01.01.1992 Štáb tyla
01.09.1970-01.09.1988 Ubytovací a stavební oddělení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství Východního vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-tyl-1965-1992-t183966#537219Verze : 3
MOD