Main Menu
User Menu

Agentura vojenského zdravotnictví [2013- ]

Military Medical Agency

     
Název:
Name:
Agentura vojenského zdravotnictví
Originální název:
Original Name:
Agentura vojenského zdravotnictví
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2013
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany - Sekce podpory
Dislokace:
Deployed:
01.07.2013-DD.MM.RRRR Hradec Králové, Nová kasárna

Velitel:
Commander:
01.07.2013-31.01.2015 Jurenka, Božetěch (Brigádní generál)
01.02.2015-07.05.2016 Bubeník, Zoltán (Plukovník)
08.05.2016-31.12.2019 Bubeník, Zoltán (Brigádní generál)
01.01.2020-DD.MM.RRRR Šlechta, Ladislav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Třínáctý, Jan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.06.2013-31.12.2019 6. polní nemocnice
01.07.2013-31.12.2019 7. polní nemocnice
01.07.2013-DD.MM.RRRR Vojenský veterinární ústav
01.07.2013-DD.MM.RRRR Vojenský zdravotní ústav
01.01.2020-DD.MM.RRRR 6. zdravotnický prapor

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.2013-DD.MM.RRRR Odbor vnitřního řízení
01.07.2013-DD.MM.RRRR Odbor zdravotních služeb
01.07.2013-DD.MM.RRRR Odbor farmacie, zdravotnického materiálu a veterinární služby
01.07.2013-DD.MM.RRRR Odbor operační psychologie
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zdravotních služeb - Bechyně
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zdravotních služeb - Hradec Králové
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zdravotních služeb - Praha
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zdravotních služeb - Prostějov
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zdravotních služeb - Přáslavice
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zdravotních služeb - Vyškov
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zdravotních služeb - Žatec
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum letecké záchranné služby
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum zdravotnického materiálu
01.07.2013-DD.MM.RRRR Centrum vojenské kynologie
01.07.2013-DD.MM.RRRR Rota nemocniční podpory
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6848
Zdroje:
Sources:
Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2013, Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2014, ISBN 978-80-7278-630-5
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Agentura-vojenskeho-zdravotnictvi-2013-t182644#533977Verze : 5
MOD
Agentura vojenského zdravotnictví odpovídá za rozvoj vojenského zdravotnictví, úroveň poskytované zdravotní péče, za výkon státní správy, včetně státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví před ionizujícím zářením, výkon státní správy v oblasti veterinární péče v resortu Ministerstva obrany. Dále odpovídá za nakládání s léčivy, návykovými látkami, zdravotnickými prostředky a zajištění jejich jakosti v resortu Ministerstva obrany.


V součinnosti se všemi zainteresovanými orgány Ministerstva obrany plní úkoly týkající se zdravotnického zabezpečení vojsk. Zabezpečuje součinnost resortu Ministerstva obrany s resortem zdravotnictví v oblasti zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, obranného a krizového plánování. Plní úkoly v oblasti posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě a podílí se na přípravě legislativních opatření, které s těmito úkoly souvisejí.
URL : https://www.valka.cz/Agentura-vojenskeho-zdravotnictvi-2013-t182644#533978Verze : 0
MOD