Main Menu
User Menu

Prapor radiolokačního průzkumu [2006- ]

Radar Surveillance Battalion / Prápor rádiolokačného prieskumu

     
Název:
Name:
Prapor rádiolokačního průzkumu
Originální název:
Original Name:
Prápor rádiolokačného prieskumu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor radiolokačního průzkumu
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2006-01.09.2015 Brigáda velení, řízení a průzkumu
01.09.2015-01.10.2019 Křídlo velení, řízení a průzkumu
01.10.2019-DD.MM.RRRR Brigáda řízení vzdušných operací
Dislokace:
Deployed:
01.04.2006-DD.MM.RRRR Zvolen, Kasárny SNP

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Eštók, Rudolf (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. rota rádiotechnického průzkumu Michalovce
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. rota rádiotechnického průzkumu Veľká Ida
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. rota rádiotechnického průzkumu Ožďany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. rota rádiotechnického průzkumu Močiar
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. rota rádiotechnického průzkumu Hlohovec
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 6. rota rádiotechnického průzkumu Mierovo
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 7. rota rádiotechnického průzkumu Prešov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. rota rádiotechnického průzkumu Voderady
Poznámka:
Note:
Jednotka používa identifikáciu VÚ 3030, rovnako ako ostatné jednotky v zostave
Zdroje:
Sources:
Žiak, Jozef: multifunkční vojaci zrejú ako víno; Obrana 02/2015; časopis MO SR
https://www.bvrps.mil.sk/137/
https://www.vvzs.mil.sk/39802/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiolokacniho-pruzkumu-2006-t182552#533838Verze : 1
MOD
Diskuse
Prápor rádiolokačného prieskumu má nasledovné roty:
1. rota rádiolokačného prieskumu Michalovce
2. rota rádiolokačného prieskumu Veľká Ida
3. rota rádiolokačného prieskumu Ožďany
4. rota rádiolokačného prieskumu Močiar
5. rota rádiolokačného prieskumu Hlohovec
6. rota rádiolokačného prieskumu Mierovo
7. rota rádiotechnického prieskumu Prešov
8. rota rádiotechnického prieskumu Voderady
Veliteľsko - podporná rota Zvolen
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiolokacniho-pruzkumu-2006-t182552#337801Verze : 0