Main Menu
User Menu

Zvolen, Kasárny SNP

Zvolen, SNP Barracks

     
Název:
Name:
Zvolen, Kasárny SNP
Originální název:
Original Name:
Kasárne SNP Zvolen
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Zvolen
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°35'14.87"N, 19°07'53.81"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
10.07.1945-01.10.1945
4. minometná brigáda
4th Mortar Brigade
10.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 263
263rd Artillery Regiment
10.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 264
264th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní prapor pěšího pluku 25
Replacement Battalion of 25th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší pluk 25
25th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor II/25
2nd Infantry Battalion
01.11.1945-01.10.1947
Vozatajská eskadrona 13
13th Charioteer Squadron
01.10.1947-01.05.1948
Pěší prapor 25 /horský/
25th Infantry Battalion /Mountain/
01.11.1954-01.09.1961
Velitelské stanoviště 2. stíhací letecké divize
Command Post of 2nd Fighter Air Division
31.10.1991-31.12.1992
1. divize protivzdušné obrany
1st Air Defense Division
01.12.1991-31.12.1992
Velitelské stanoviště 1. divize protivzdušné obrany
Command Post of 1st Air Defense Division
01.03.1992-31.12.1992
1. radiotechnická brigáda
1st Radio Technical Brigade
31.10.1992-31.12.1992
Ústřední velitelské stanoviště
Central Command Post
01.01.1993-01.11.1994
1. divize protivzdušné obrany a letectva
1st Air Defense and Air Force Division
01.11.1994-01.01.2000
3. sbor letectva a protivzdušné obrany
3rd Air Force and Air Defense Corps
01.04.2006-01.09.2015
Brigáda velení, řízení a průzkumu
Command, Control and Surveillance Brigade
01.04.2006-DD.MM.RRRR
Prapor rádiolokačního průzkumu
Radar Surveillance Battalion
01.09.2015-DD.MM.2019
Křídlo velení, řízení a průzkumu
Command, Control and Surveillance Wing
01.10.2019-DD.MM.RRRR
Brigáda řízení vzdušných operací
Control of Air Operations Brigade
DD.MM.RRRR-01.04.2006
Prapor rádiolokačního průzkumu
Radar Surveillance Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Zvolen-Kasarny-SNP-t92460#455409Verze : 0
MOD
Založeno pro linkování
Výcvikové středisko operátorů 7. A PVOS
URL : https://www.valka.cz/Zvolen-Kasarny-SNP-t92460#346231Verze : 0
Diskuse
pôvodne bol v tridsiatych rokoch v kasárňach SNP dislokovaný Hypomobilný dopravný pluk, dnes je v nich Brigáda velenia, riadenia a prieskumu, Detašované pracovisko jazykového inštitútu, VFS Jánošík a Regionálne stredisko KIS
URL : https://www.valka.cz/Zvolen-Kasarny-SNP-t92460#358650Verze : 0
Kasárne SNP sú trochu južnejšie, tu je GPS hlavnej brány:
48°35'14.87"N, 19°07'53.81"E

P.S.: Od roku 1977 po súčasnosť tu okrem iného sídlili tieto útvary:
VU 8184 Výcvikové stredisko rádiotechnického vojska
VÚ 6155 64. rádiotechnický prapor Zvolen
VÚ xxxx 1.divízia PVOaL
VÚ xxxx 3. zbor Letectva a PVO
a určite nie sú všetky
URL : https://www.valka.cz/Zvolen-Kasarny-SNP-t92460#412507Verze : 0