Main Menu
User Menu
Reklama

9 mm pistole vz. 82

9 mm pistole vz. 82

9 mm pistole vz. 82

     
Název:
Name:
9 mm pistole vz. 82
Originální název:
Original Name:
9 mm pistole vz. 82
Kategorie:
Category:
samonabíjecí pistole
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1983-DD.MM.1992 Přesné strojírenství n. p., Uherský Brod
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,770 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Makarov
Délka:
Length:
172 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
97 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
12
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
400 m/s
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
typ spouště: dvojčinná (DA)
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#383553Verze : 1
MOD
pojistka a balení střeliva
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#99567Verze : 0
MOD
ČZ vz 82/83
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#104344Verze : 0
MOD
Konstrukce A.Nečas a ing Cerhák
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#186497Verze : 0
Doplním užívateľa - Pi vz.82 je štandartnou ručnou zbraňou v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, kde nahradila 7,62 Pi vz.52.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#186499Verze : 0
MOD
spoušťové ústrojí, archiv
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#303884Verze : 0
MOD
Pistole CZ 82 z mojí sbírky, bez jakýchkoli úprav
Zdroj: Vlastní foto
9 mm pistole vz. 82 - Detail polygonálního vývrtu

Detail polygonálního vývrtu
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359437Verze : 0

Rozborka pro čistění 9 mm pistole vz. 82

  1. Zamiřte do bezpečného prostoru!
  2. Vyjměte zásobník. Pistole se zasunutým zásobníkem je nerozebíratelná!
  3. Odjistěte pojistku, aby bylo možné pohybovat se závěrem.
  4. Přesvědčte se, že v nábojové komoře není náboj!
  5. Jednou rukou uchopte pistoli za rukojeť. Prostrčte ukazovák druhé ruky lučíkem, palcem se opřete o přední spodní část závěru a tahem šikmo dopředu a dolů vyklopte lučík (obr. 7).
  6. Natáhněte závěr až na doraz, nadzvedněte jeho zadní část a vysuňte jej směrem dopředu (obr. 8).
  7. Vyjměte ze závěru vratnou pružinu.Potud provedená rozborka pro běžnou údržbu stačí. Po vystřelení velkého počtu nábojů demontujte rovněž zápalník a zásobník.


Poznámka pro zpětnou montáž:
Z pistole s vyklopeným lučíkem nesmí být stříleno - mohlo by dojít k jejímu poškození. Proto je lučík konstruován tak, aby znemožnil zasunutí zásobníku, je-li vyklopen.


Demontáž zápalníku
Zatlačte vhodným předmětem konec zápalníku pod úroveň desky zápalníku a vysuňte desku asi o 2 mm dolů (obr. 9).
Potom přidržte nad deskou zápalníku palec, aby nemohl být zápalník vymrštěn ze závěru a druhou rukou vysuňte desku zápalníku zcela ze závěru.
Při této demontáži buďte velmi opatrní, neboť zápalník může být po vymrštění ztracen nebo může způsobit zranění.


Demontáž zásobníku
Otvorem ve dně zásobníku zatlačte na západku dna a vysuňte dno zásobníku asi o 5 mm dopředu.
Potom dejte nade dno palec, abyste jím přidrželi pružinu, a druhou rukou vysuňte dno z vodicích drážek.
Při této demontáži buďte velmi opatrní, aby nedošlo ke zranění vymrštěnou pružinou.Zdroj: CZUB
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359462Verze : 1
Předpis k pi.vz.82
zdroj: Scan předpisu pi.vz.82
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359500Verze : 0
Diskuse
Nejsem si zcela jist těmi pojistkami. Pokud je mi známo tak, alespoň vojenská vz.82, žádnou blokaci úderníku nemá, o automatické pojistce zabraňující dopadu kohoutu na úderník, není-li zcela stisknuta spoušť, ani nemluvě. V 90. letech byla s touto pistolí spousta průšvihů, kdy policistovi zbraň po pádu na zem vystřelila.


Znemožnění rozborky při zasunutí zásobníku není dáno jen tvarem lučíku. Při rozborce je nutno lučík vyklopit dolů, přičemž jeho zadní spodní část "vyleze" do zásobníkové šachty. Pokud je tedy zasunut zásobník, pak lučík vyklopit nejde. A naopak, při vyklopeném lučíku nejde zasunout zásobník.


Ještě doplním, že vojenská vz.82 má polygonní vývrt hlavně.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#65735Verze : 0
MOD

Citace - Tango :

Nejsem si zcela jist těmi pojistkami. Pokud je mi známo tak, alespoň vojenská vz.82, žádnou blokaci úderníku nemá, o automatické pojistce zabraňující dopadu kohoutu na úderník, není-li zcela stisknuta spoušť, ani nemluvě. V 90. letech byla s touto pistolí spousta průšvihů, kdy policistovi zbraň po pádu na zem vystřelila.


blokaci úderníku nemá, automatickou pojistku zabraňující dopadu.....ano, je to vidět i na řezu zbraně
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#99337Verze : 0
MOD

Citace - karaco :

blokaci úderníku nemá, automatickou pojistku zabraňující dopadu.....ano, je to vidět i na řezu zbraně

Ta pozice 21 není pojistka, ale běžný ořech záchytu kohoutu. Tedy ta součástka, která drží kohout v napnuté poloze a při tisknutí spouště se otáčí (nebo posunuje - podle konstrukce zbraně) až bicí ozub vyjde ze záběru a uvolní kohout.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#186800Verze : 0
MOD
Přikládám tablo s řezem nabité pistole. Součástka viz. pozice č. 11 je jasně označena jako samočinná pojistka
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#242434Verze : 0

Citace - Tango :

Citace - karaco :

blokaci úderníku nemá, automatickou pojistku zabraňující dopadu.....ano, je to vidět i na řezu zbraně

Ta pozice 21 není pojistka, ale běžný ořech záchytu kohoutu. Tedy ta součástka, která drží kohout v napnuté poloze a při tisknutí spouště se otáčí (nebo posunuje - podle konstrukce zbraně) až bicí ozub vyjde ze záběru a uvolní kohout.to o čem mluvíš ty je součástka č 49
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#299586Verze : 0
MOD
Pojistka zajišťující odskok kohoutu je na obrázku pod číslem 21, na řezu o dva příspěvky výše číslo 11, když není spoušť stisknuta tak je sklopená dolů, když je stisknuta tak se vyklopí nahoru a při úderu zapadne do vybrání v kohoutu čímž kohout dopadne na úderník. Úderník je opravdu bez blokace ale to aby náhodně nedopadl na zápalku střely zajišťuje poměrně silná pružina
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359447Verze : 0
Nejzábavnější na opravy je právě tato pistole. Pokud přestane fungovat spoušťové ústrojí, tj. kohout nejde spustit nebo naopak nedrží v zadní (natažené) poloze, je příčinou v 99,99% všech případů páka kohoutu (na řezu č.12).
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359451Verze : 0
MOD
S tím souhlasím, dával jsem jich pár dohromady. Jinak také bývaly problémy s vyladěním na sovětské Makarovy, měly tvrdší zápalky takže dělaly problémy s měkčími bicími pružinami.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359458Verze : 0
osobně jsem tuto zbraň u PČR užíval několik roků, od zavedení až do vyřazení a to jako uniforma tak i u krimky a mohu říci, že pokud se týká nějaké pádové pojistky tak toto sice výrobce udává ale je to pouhá sci fi, z vlastní zkušenosti vím a byl jsem svědkem toho, že kolega, který v rámci výkonu služby při rvačce, bohužel jen lehce, postřelil drbana se z celé věci u soudu, kde ho mleli za zneužití pravomoci a ublížení na zdraví, dostal na základě posudku státní zkušebny, která potvrdila, že když zbraň upadne z určité výšky při napnutém kohoutu na výstupek v zadní části dojde ke krátkému zpětnému posunu závěru, čímž se uvedená slavná pojistka vyřadí z činnosti a může dojít k samovolnému výstřelu, škoda že nám ty krochny vzaly, dobře se držely, dobře nosily, dobře se z nich střílelo, a ještě se dalo odvolat na precedent
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359539Verze : 0
Se Suprkopem souhlasím, sice nejsem u PČR ale vz.82 vlastním a nosím ji ze všech svých zbraní snad nejraději. Měl bych ale na Vás otázku když jste s ní sloužil, kdy ji k Vám zavedli, kdy stáhli a jaké střelivo jste používali (vz.82 nebo civil Makarovy)?
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359540Verze : 0
tak jestli se nepletu dostali jsme je někdy kolem roku 1997, bylo to z armádních skladů a byly rezavý jak liška, rozhýbával jsme ji několik hodin, jinak úplně první střelivo jsme měli origo vojenskej Makarov, ještě s poměděnými nábojnicemi, ale to se rychle vystřílelo při cvičnejch a potom už jsme měli jen naše SB, koule byly snad lisovaný ze špon, to nám říkal náš instruktor, měli jsme je až do přezbrojení na 75 P, ale dodnes na ně se slzou v oku vzpomínám, moc příjemný postřílení, držela se jak ženský prsíčko, krásně šla do ruky, i když 75 taky néni špatná ale vzpomínky z mládí nic nenahradí, třeba čištění, ten poligon v laufu se pucuje jedna radost
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359643Verze : 0
Souhlasím, ty české S&B byly pravděpodobně náboje vz.82 pokud byly ze spékaných špon, tu je foto krabičky:
(zdroj: vlastní foto)
9 mm pistole vz. 82 - Ražba dna: Nahoře BXN=Sellier&Bellor Vlašim a dole rok výroby=93

Ražba dna: Nahoře BXN=Sellier&Bellor Vlašim a dole rok výroby=93
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#359656Verze : 0
JInak poslední rok armáda používá místo nábojů vz. 82 civilní 9 mm Makarov od Sellier a Bellot, v normální civilní krabičce, celoplášťová střela. Aspoň u našeho útvaru.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#383578Verze : 0
MOD
Patrně záleží na útvaru, u nás jedeme armádní. Zítra ověřím.
URL : https://www.valka.cz/9-mm-pistole-vz-82-t17886#383877Verze : 0
MOD