Main Menu
User Menu

Dvojčinná spoušť

Double Action (DA)

Jedná se o druh spoušťového a bicího ústrojí krátké palné zbraně (pouze výjimečně se objevuje i na dlouhých zbraních). Někdy též bývá nazývána "dvoufunčkní" spoušť. Oba názvy (dvojčinná či dvoufunčkní) odkazují na skutečnost, že tlakem na spoušť vykonává spoušťové ústrojí postupně dvě funkce - nejprve dojde k napnutí bicího mechanismu, a potom k uvolnění bicího ústrojí, jež tak zabezpečí odpálení náboje.


Historicky se jedná o třetí druh spoušťového mechanismu, poprvé patentovaný roku 1855 Britem poručíkem Frederickem Beaumontem. Používá se jak na revolverech, tak samonabíjecích pistolích.


Dvojčinné spoušťové ústrojí umožňuje bicí mechanismus předepnout, takže může pracovat i v jednočinném režimu. Toto spoušťové ústrojí tak kombinuje výhody jednočinného i výhradně dvojčinného, neboť střelci u revolveru umožňuje vybrat si metodu spouštění v závislosti na situaci. U moderních revolverů se proto jedná o nejrozšířenější druh spoušťového mechanismu.


U samonabíjecí pistole je po zasunutí náboje do hlavně bicí ústrojí napnuto, avšak po jeho vypuštění do přední polohy je možno spouštět ve dvojčinném režimu. Po prvním výstřelu v tomto režimu však již zůstane bicí ústrojí opět napnuté, takže všechny další výstřely již probíhají v jednočinném režimu (U pistolí proto bývá často označováno kombinovanou zkratkou DA/SA).


V minulosti se u pistolí jednalo o velmi rozšířený typ spoušťového ústrojí, dnes je však rozdílná charakteristika chodu spouště při střelbě považována za nevýhodu, a proto se u pistolí stále více prosazuje výhradně dvojčinná spoušť, včetně spouště s předepnutým přímoběžným úderníkem.


Zdroje:
A. E. Hartink: Encyklopedie pistolí a revolverů, nakl. Rebo productions, s. r. o., Praha 1997, ISBN 80-85815-66-4
F. Novotný, A. Kreml, M. Helebrant: Zbraně a sebeobrana, nakl. Goldstein & Goldstein, Praha 1997, ISBN 80-86094-23-5
Zdeněk Faktor: Zbraně pro sebeobranu, nakl. Magnet-Press, Praha 1995, ISBN 80-85434-76-8
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645543Verze : 1
MOD
Diskuse

Citace - Rad :

DA: ..., a proto se u pistolí stále více prosazuje výhradně dvojčinná spoušť.

Citace - Rad :

DAO: Dále se jedná o velmi časté řešení u moderních pistolí, ...o tomhle bych si dovolil polemizovat, v současné době je etalonem částečně či plně předepnutý mechanismus (aka přednatažená spoušť), která má určité znaky podobné jako DAO (konstatní odpor spouště), ale i jako SA (při selhaní náboje nepomůže opětovné stisknutí spouště, protože se nic nestane, je nutné znovu napnout mechanismus alespoň částečným stažením závěru), což už je samostatná kategorie
existuje hybridní mechanismus, ale není nějak moc rozšířený
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645554Verze : 0
MOD
Ok, tak se pojďme domluvit kam to šoupnout, protože třeba v mojí literatuře (avšak uznávám, že je starší) jsou částečně předepnuté systémy řazeny jako jedna vývojová větev pod DAO. Ale souhlasím s tím, že funkce je jiná, tudíž musí být buď výslovně zmíněny v DAO, nebo založit úplně novou položku.


Totéž ale platí třeba i pro stařičký Borchardt, protože ten měl zcela předepnutou (tudíž jednočinnou) spoušť s úderníkem bez kohoutu. Patří teda pod SA, nebo právě pod SF?
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645568Verze : 0
MOD
https://www.valka.cz/Prednatazena-spoust-t212779


domnívám se, že jak C93, tak P08 a k nim odvozené patří právě pod systém z přednataženým mechanismem
tyhle zbraně nemají kohout (či kladívko), které by bylo možné znovu napnout (ať už manuálně anebo opětovným stisknutím spouště) jako to lze u SA, DA anebo DAO zbraní, je nutné zbraň znovu natáhnout (úplným anebo alespoň částečným stažením závěru, dle typu zbraně), de facto vyhodit náboj a napnout tak zbraň
v dnešní době se sice více preferuje pouze částečné přednatažení kvůli bezpečnosti, ale to bych řekl, že je provozní detail


naopak do SA spouští by se dala zařadit spoušť třeba z DP51 (K5), známá i jako Triple Action / Fast Action / Double Action Plus, která umožňuje vypuštění kohoutu při zachování natažení vnitřního mechanismu
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645575Verze : 0
MOD

Citace :

"FiBe"domnívám se, že jak C93, tak P08 a k nim odvozené patří právě pod systém z přednataženým mechanismemHm, ale nedomnívá se to ani Hartink, který u pistole P.08 popisuje spoušťové ústrojí jako "jednočinné (SA), přímoběžný úderník", ani Helebrant, který u téže zbraně říká, že "Bicí mechanismus je jednočinný, s přímoběžným úderníkem."


Mě se třeba jeví jako samostatný druh spoušťového mechanismu částečně předepnutá spoušť, protože tlakem na ni se sice dopíná bicí mechanismus, ale přitom musí být nejprve napnut samostatně (manipulací se závěrem), tady s tebou souhlasím, že nese znaky SA i DA.


Ale třeba v manuálu Uherského Brodu k P 10C se uvádí: "Pistole CZ P-10 je samonabíjecí ruční palná zbraň s krátkým zákluzem hlavně, určená pro mířenou střelbu do dálky 50 metrů. Má uzamčený závěrový systém. Je vybavena jednočinným spoušťovým mechanismem s předepnutím, přímoběžný zápalník je blokován vnitřní (automatickou) pojistkou."


V tomto článku www.thetruthaboutguns.com se (dle mého soudu správně) tvrdí, že jednočinnost či dvojčinnost není odvozena od elementu, jenž tluče na náboj (kohout/kladívko - úderník), ale od toho, zda jejím stiskem dochází pouze k uvolnění bicího mechanismu, či nejprve k jeho napnutí.


U P.08 je to typické, stiskem dochází pouze k uvolnění (ergo SA spoušť); napnutí musí být provedeno ručně. Z technického hlediska je lhostejno zda toto napnutí proběhne manipulací s kohoutem či závěrem zbraně, ačkoliv uživatelsky je to samozřejmě rozdíl...

Citace :

"FiBe"naopak do SA spouští by se dala zařadit spoušť třeba z DP51 (K5), známá i jako Triple Action / Fast Action / Double Action Plus, která umožňuje vypuštění kohoutu při zachování natažení vnitřního mechanismuAle DP 51 má přece i klasický DA/SA mechanismus, takže toto by platilo pouze pro jeden (třetí) režim spouštění. Ale i v tomto režimu dojde tlakem spouště k posunu bicího kohoutu vzad, byť bez napnutí bicí pružiny, takže je to spíš takový hybrid mezi DA a SA. Proto tomu taky asi vymysleli tolik názvů Very Happy


Ještě nad tím popřemýšlím, nějak to přepíšu...
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645604Verze : 1
MOD
nj, ale jak u borchardta tak i lugra se opětovným "natažením" vyhodí celý náboj ergo proběhne celý cyklus, nejde jen o natažení bicího mechanismu jako u SA (takže nemůžu jen natáhnout kohout jako u M1911, ale musím stáhnout závěr, příjít o náboj, který vyhazuji a nabíjím nový ze zásobníku), krom toho ani nemůžu mechanismus uvolnit (vypuštěním kohoutu)


jj, souhlas, u toho korejce jsem se jen přepsal, měl jsem na mysli SA/DA resp. DA (což stačí)


otázka je, zda-li to tedy opravdu dělit, osobně bych byl spíše pro rozdělení
Pakliže se budeme držet jen SA - DA - DAO dělení (jako Tebou zmínění autoři, resp. CZUB), tak tenhle mechanismus bude jen odvozenina z SA (anebo DAO u částečně předepnutých?). V opačném případě budou samostatně (což by mohlo ušetřit i starosti typu kam která patří, protože ne vždy se dá zjistit zda-li mají plně či jen částečně přednatažený mechanismus, a tedy budou v SA anebo DAO kategorii).


zbranekvalitne.cz
moodle.unob.cz
(trošku vtipné a smutné zároveň je, že v Čr patrně existuje jedna "definice", která se papouškuje všeuse stejně)


ono to začalo s Glockem (i když ty znaky dle mého mají C93 a P08), u kterého jsem nikde nenašel řazení mezi SA / DAO, sama firma ten systém nazýva "safe action", ale to je jen obchodní taktika
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645612Verze : 0
MOD

Citace - FiBe :

nj, ale jak u borchardta tak i lugra se opětovným "natažením" vyhodí celý náboj ergo proběhne celý cyklus, nejde jen o natažení bicího mechanismu jako u SA (takže nemůžu jen natáhnout kohout jako u M1911, ale musím stáhnout závěr, příjít o náboj, který vyhazuji a nabíjím nový ze zásobníku), krom toho ani nemůžu mechanismus uvolnit (vypuštěním kohoutu)To je samozřejmě pravda, ale dokonce i na těch Tvých odkazech se píše: Jednočinná spoušť (Single Action - SA) Stisk spouště provede pouze jednu činnost: uvolnění předem nataženého bicího mechanismu, tedy kohoutu či úderníku.


Citace - FiBe :

otázka je, zda-li to tedy opravdu dělit, osobně bych byl spíše pro rozdělení


Pakliže se budeme držet jen SA - DA - DAO dělení (jako Tebou zmínění autoři, resp. CZUB), tak tenhle mechanismus bude jen odvozenina z SA (anebo DAO u částečně předepnutých?). V opačném případě budou samostatně (což by mohlo ušetřit i starosti typu kam která patří, protože ne vždy se dá zjistit zda-li mají plně či jen částečně přednatažený mechanismus, a tedy budou v SA anebo DAO kategorii).


zbranekvalitne.cz
moodle.unob.cz
(trošku vtipné a smutné zároveň je, že v Čr patrně existuje jedna "definice", která se papouškuje všeuse stejně)


ono to začalo s Glockem (i když ty znaky dle mého mají C93 a P08), u kterého jsem nikde nenašel řazení mezi SA / DAO, sama firma ten systém nazýva "safe action", ale to je jen obchodní taktikaVíš co, já bych jen nerad něco vymýšlel, co už někdo vymyslel. Abys viděl, že Ti nelžu -


Faktor: "Pistole značky Glock známé tím, že jsou zhotoveny převážně z plastu, v zásadě patří svým bicím a spoušťovým ústrojím do kategorie Double Action Only. Místo otáčivého kladívka je u nich použit válcovitý úderník, na kterém je navlečena bicí pružina válcového tvaru. Ta se předepíná závěrem a dále se napíná spouští. Takto řešenému ústrojí se říká Safe Action."


Helebrant: "Ryze dvojčinný bicí a spoušťový mechanismus (DAO) s přímoběžným úderníkem. Ačkoliv se jedná pouze o variantu předchozího mechanismu (míněno DAO, pozn. RAD), přesto představují mechanismy s přímoběžným úderníkem svébytnou větev vývoje a zaslouží si samostatný odstavec." Následuje popis atd.


Hartink to nijak nerozvádí, jen u Glocku definuje spoušťové ústrojí takto: "přímoběžný úderník napínaný spouští (SfA) - Safe Action"


Ještě prohrabu pár knížek, co k tomu říkají další experti...
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645616Verze : 0
MOD
ale jo, já to nezpochybňuji, jen píšu že to není typický SA, resp. DAO systém, ale má své společné specifické rysy (tedy nemožnost znovu napnout bicí mechanismus anebo absence kohoutu či kladívka ..., což je u SA, resp. DAO řešeno rozdílně) a já osobně upřednostňuji je kategorizovat jako 4. skupinu (což zmínění pánové nedělají)
jasně, nemám za sebou publikační činnost ani žádné renomé, takže toto je můj (byť asi špatný) názor

A to co píšou o Glocku je samozřejmě jejich názor, jak jsem napsal, Glock sám ty zbraně takto neoznačuje a používá SfA TH
(označení "safe action" není označením funkce, ale obchodní značka (takže za předpokladu, že bys daný systém upravil, aby principiálně fungoval shodně, ale mohl jsi zároveň obejít patentovou ochranu, tak ho stejně nemůžeš oficálně označovat jako safe action, kromě toho se netýká pouze spoušťového ústrojí, ale zejména pojistek)

no a CZUB označuje P10 jako SA, ale jelikož má částečně předepnutý mechanismus jednalo by se spíš o DAO

jako pro mne není problém akceptovat existenci pouze toho tria, akorát si tím trochu ztížíme zařazení (plně či částečně předepnutý mech.)
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645620Verze : 1
MOD
Cha, jak říkal Gandalf: "Brzo přijde doba, kdy budeme muset volit mezi tím, co je snadné a co je správné." Very Happy


Ani já nemám problém uznat předepnuté mechanismy jako samostatnou část, ale chci to udělat tak, aby to bylo správně.


Něco jsem zase načetl a můj názor je následující: přednatažená spoušť (mimochodem vyhledávač mi našel všeho všudy 4 přesné shody ohledně tohoto termínu /1 tu na valce/, podle mě pocházející všechny z jednoho zdroje, a to z univerzity obrany; na zbraněkvalitně se odvolávají na lugse a žuka, což je nesmysl, protože jejich knihy vznikly dřív, než tenhle spoušťový mechanismus) je míněna pouze jako částečně předepnutý mechanismus u glocků a jim podobných zbraní.


Jak píšou zde:


First and foremost, striker fired vs. hammer fired is totally distinct from double action vs. single action, DA/SA, SAO, DAO, etc. Both hammers and strikers offer all of these forms of operation.
Hybrid designs (forms of DA/SA, or double-action/single-action) are available in both hammer-fired and striker-fired guns.úderníková SA
úderníková SA/DA
úderníková DAO
SA s vnitřním kladívkem
atd.
Prostě jednočinná spoušť je pořád jednočinná, ať má pistole vnější kohout nebo úderník nebo vnitřní kladívko (maximálně se do názvů doplňovalo "hammerless")


Roger Ford (nejslavnější kráké palné zbraně): "...Až dosud byla prakticky každá samonabíjecí pistole jednočinná - bicí mechanismus se musel napínat stažením kohoutu nebo přímoběžného úderníku dozadu, buď pohybem samotného závěru či pouzdra závěru, nebo v případě pistole s vnějším kohoutem přímým působením na kohout."


Na přelomu 19. a 20. století bylo celkem hodně úderníkových konstrukcí i konstrukcí s vnitřním kladívkem, které všechny měly jednočinné spouště. Osobně nevidím důvod, proč bychom jako jediní neměli toto dělení respektovat a měli je řadit do přednatažených spouští.


Ad. přednatažená spoušť (částečně předepnutý úderník), je mi jedno, jestli je brána jako podskupina DAO nebo zcela samostatná větev. Všechny pistole s tímto systémem tam můžeme sypat a já jen přepracuju závěr těch s svých příspěvků, aby to ladilo.
Úderníkové konstrukce
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645693Verze : 0
MOD
wau, uznávám svou neznalost, omlouvám se za svou umíněnost a děkuji za rozšíření obzoru Smile
Nakonec to má i svá pozitiva, čístečně jsem Tě donutil svou hloupostí shromáždit dostatek informací k napsání pěkných článků Smile

OKi, v tom případě bych nechal jen to trio a dal i ty Glocky (+ jím podobné) pod DAO


jen dotaz, teď už vlastně částečný offtopic - jak je to s tou CZ P10?
https://www.czub.cz/file/1533 - str. 6 Precocked SA (Single Action)
www.czub.cz - spoušť: SFDA (což předpokládám, že znamená Strike-Fired Double Action)
a co o ní vím (a píše se to i v tom PDF), tak je částečně přednatažená, takže spíš DAO
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645726Verze : 2
MOD
V poho, neomlouvej se, to je známka slabosti Very Happy jak říká Leroy Jethro Gibbs Very Happy


Musím uznat, že jsi mě trochu nahlodal, musel jsem si osvěžit paměť. Hele, když už mámě tu přednataženou spoušť vytvořenou, nechme to tak, já na ni povedu link z DAO s tím, že někteří autoři ji považují za poddruh DAO a hotovo. Protože i mezi úderníkovýma pistolema existuje čisté DAO s nepředepnutým úderníkem.


ad. P 10 souhlasím s Tebou, v Brodě v tom mají podle všeho trochu zmatek Very Happy správně by bylo asi SF-DAO a v tom manuálu to mají vyloženě blbě, protože jestli něco spouští dopínám, nemůže být jednočinná...
URL : https://www.valka.cz/Dvojcinna-spoust-t212777#645833Verze : 0
MOD