Main Menu
User Menu

93. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“ [1939-1939]

93 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“/93rd Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type „B“

     
Název:
Name:
93. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“
Originální název:
Original Name:
93 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28(29?).09.1939 Lvov/? /
28(29?).09.1939-02(?).09.1939 Lvov / -???-???-Szadek (Poddębice?)/přesun po železnici /
02(?).09.1939-03.09.1939 prostor Szadek/? / 3)
04.09.1939-DD.09.1939 ???/??? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Malinowski, Zygmunt III (kapitan artylerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 I. palebná četa 93. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“ 5)
24.08.1939-DD.09.1939 II. palebná četa 93. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“ 5)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská četa 93. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“ 5)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“ č. 93 (bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ „B“ nr 93). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Činnost a zánik baterie nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. V sestavě zreorganizované Kresové jezdecké brigády ani v sestavách jiných útvarů již není uvedena.
3) Truszkowski uvádí, že 03.09.1939 baterie sestřelila 1 německé letadlo. Majewski však dodává, že to je málo pravděpodobné. Toho dne v prostoru obcí Szadek-Warta bombardovalo 26 Dornierů Do 17 E-1 od III. skupiny Bombardovací eskadry 77 přesunující se jednotky 20. hulánského pluku. Několik Dornierů bylo neškodně zasaženo pozemní palbou.
4) Truszkowski chybně uvádí jako velitele Oswalda Peschela, který byl velitelem 86. baterie. Majewski a Kopczewski s Moszumańskim chybně uvádějí jako velitele Zygmunta Tomasza Malinowského, který sloužil v 9. protiletadlovém dělostřeleckém oddílu v Brestu nad Bugem. V 6. protiletadlovém dělostřeleckém oddílu ve Lvovu, který mobilizoval baterii, sloužil kapitán dělostřelectva Zygmunt III Malinowski, a on byl velitelem baterie. Není uveden v seznamu obětí ani zajatých.
5) Činnost a zánik čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. Velitel čety není znám.
Zdroje:
Sources:

Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. II Kampfflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2003
Kopczewski, Marian - Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Obsada personalna jednostek OPL, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 470
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 r. Zakończenie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1978 Nr 2 (84), str. 212-236
.
URL : https://www.valka.cz/93-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t175099#517852Verze : 0
MOD