Main Menu
User Menu

CZK - Jeřábový Hetzer / ST-1

civilní přestavba

Diskuse
Vážení,
před léty jsem dostal níže uvedenou fotografii, na které je zobrazen prototyp jeřábového vozidla postavený na podvozku stíhače tanků. Zjistil jsem, že se jedná o horní dvůr firmy ČKD Montáže, později přejmenované na Dodavatelský závod, nyní známé jako ČKD DIZ.


Pamětníci tvrdili, že prototyp jeřábového Hetzeru vznikl tak, že montéři svařili "I" profily do kříže. Na jejich střed usadili točnu a namontovali jeřáb HSC-5 (možná HSC-4). Pak přišli konstruktéři a vozidlo obkreslili a propočítali.


Datování fotografie není určena, ale předpokládám, že se jedná o pozdní padesátá léta, kdy ČSLA začala vyřazovat z výzbroje samohybná děla ST-1.
*
CZK - Jeřábový Hetzer / ST-1 - Foto via JOK difrologie Praha.

Foto via JOK difrologie Praha.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jerabovy-Hetzer-ST-1-t174034#516027Verze : 1
MOD
Fantastické veci skrýva tvoj archív Jirko. Vznikla i nejaká séria ?
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jerabovy-Hetzer-ST-1-t174034#516032Verze : 0
MOD
Ahoj Braňo,
k uvedené fotografii jsem přišel jako "slepý k houslím". Prostě se mi objevila na pracovním stole s poznámkou: Někdo ti to sem přinesl. Pamětníka jsem našel náhodou a mluvil jen o tom co je nahoře napsáno.


Prozatímně pracuji s hypothesou, že k většímu rozšíření nedošlo. Možná, že se jednalo o tento jediný stroj, který pak byl na montážích používán k různým pomocným pracím. Také je pravdou, že jsem nikdy tuto hračku neviděl a to jsem v ČKD Dodavatelský závod pracoval od podzimu roku 1966.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jerabovy-Hetzer-ST-1-t174034#516038Verze : 0
MOD