Main Menu
User Menu

Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 31 [1939-1939]

Pluton techniczno-gospodarczy 31 Dywizjonu Pancernego/Maintenance Platoon of the 31st Armoured Unit

     
Název:
Name
Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 31
Originální název:
Original Name:
Pluton techniczno-gospodarczy 31 Dywizjonu Pancernego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1939 1)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-08.09.1939 Obrněná korouhev č. 31
08.09.1939-11.09.1939 Velitelství těžkého trénu Suvalské jezdecké brigády 2)
11.09.1939-DD.MM.1939 ? 1)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Grodno, ? /
27.08.1939 Grodno / -Płociczno/přesun po vlastní ose /
27.08.1939-04.09.1939 Płociczno/? /
04.09.1939-05.09.1939 Płociczno-Lipsk/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Lipsk-prostor severozápadně Sokółki/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 prostor severozápadně Sokółki-Knyszyn-Białystok(?)/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 Białystok-Jeżewo-Gołasze Mościckie/přesun /
08.09.1939-10.09.1939 prostor Gołasze Mościckie/? /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Gołasze Mościckie-prostor Śliwowo-???/přesun /
11.09.1939-DD.MM.1939 ?-? 1)

Velitel:
Commander:
Grzeszczak, Apolinary Antoni (porucznik piechoty) 3)
Výzbroj:
Armament:
Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve
Poznámka:
Note:
1) V níže uvedených zdrojích není doba zániku čety uvedena. Poslední záznam o činnosti čety je uveden v denníku velitele brigádního stanu J. Korczyńského ze dne 11.09.1939. Szubański uvádí, že četa se po odchodu společně s brigádním trénem z prostoru obce Gołasze Mościckie přesunula do prostoru města Prużana, kde byla zařazena do uskupení "Drohiczyn Poleski" a později s ním bojovala v řadách Samostatné operační skupiny "Polesí". Jiné zdroje to nepotvrzují. Osud velitele čety však ukazuje na to, že četa mohla být součástí brigádního trénu až do jejího přechodu na Litvu.
2) Motorizovaná vozidla čety byla zařazena do motorizované kolony brigádního těžkého trénu a při přesunu ztratila bezprostřední kontakt s bojovým sledem korouhve.
3) Po přechodu hranice s Litvou (pravděpodobně 23.09.1939) byl internován v litevském internačním táboře. V roce 1940 přetransportován do zajateckého tábora v SSSR.
Zdroje:
Sources:
www.stankiewicz.e.pl
Korczyński, Janusz: Diennik komendanta Kwatery Głównej Suwalskiej Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sign. B.I.18b
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004

URL : https://www.valka.cz/Technicko-hospodarska-ceta-Obrnene-korouhve-c-31-1939-1939-t166939#502110Verze : 0
MOD