Main Menu
User Menu

II. oddíl /instrukční/ instrukčního dělostřeleckého pluku [1935-1938]

2nd Battalion /Instruction/ of the Instruction Artillery Regiment

     
Název:
Name:
II. oddíl /instrukční/ instrukčního dělostřeleckého pluku
Originální název:
Original Name:
II. oddíl /instrukční/ instrukčního dělostřeleckého pluku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Instrukční dělostřelecký oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 218
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1935-24.09.1938 Instrukční dělostřelecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1935-24.09.1938 Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR , ( )
DD.09.1935-DD.01.1937 Mackrle, Josef (Major)
DD.01.1937-DD.10.1937 Mackrle, Josef (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR , ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1935-24.09.1938 1. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
01.10.1935-24.09.1938 2. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
01.10.1935-24.09.1938 3. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
01.10.1935-24.09.1938 Spojovací baterie instrukčního dělostřeleckého pluku

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Instrukční dělostřelecký pluk
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/II-oddil-instrukcni-instrukcniho-delostreleckeho-pluku-1935-1938-t166714#501609Verze : 1
MOD