Main Menu
User Menu

Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova

Olomouc, Jan Žižka Barracks

     
Název:
Name:
Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Originální název:
Original Name:
Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Další názvy:
Other Names:
?
Obec:
Municipality:
Olomouc
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°35'57.99"N 17°15'48.99"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 7
7th Automobile Company
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 8
8th Automobile Company
DD.09.1921-DD.03.1932
Dělostřelecká měřičská rota
Artillery Surveyor Company
01.01.1923-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 107
107th Artillery Regiment
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/107
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/107
2nd Artillery Battalion
01.09.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 107
Replacement Battalion of the 107th Artillery Regiment
15.09.1933-01.10.1935
Instrukční dělostřelecký oddíl
Instruction Artillery Battalion
01.10.1935-24.09.1938
1. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
1st Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
2. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
2nd Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
3. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
3rd Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Ekvitační baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
Horse Riding School Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
I. oddíl /pomocný/ instrukčního dělostřeleckého pluku
1st Battalion /Auxiliary/ of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
II. oddíl /instrukční/ instrukčního dělostřeleckého pluku
2nd Battalion /Instruction/ of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Instrukční dělostřelecký pluk
Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Náhradní baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
Replacement Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Pomocná baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
Auxiliary Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Spojovací baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
Signal Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.04.1936-01.10.1937
Dělostřelecký oddíl 401
401st Artillery Battalion
01.09.1936-24.09.1938
Náhradní oddíl instrukčního dělostřeleckého pluku
Replacement Battalion of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1937-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/401
1st Artillery Battalion
01.10.1937-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/401
2nd Artillery Battalion
01.10.1937-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 401
401st Artillery Regiment
01.03.1992-31.12.1992
Vojenské velitelství Střed
Military Command Center
01.01.1993-31.03.1994
Vojenské velitelství Střed
Military Command Center
01.04.1994-31.10.1997
2. armádní sbor
2nd Army Corps

Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t68556#455270Verze : 0
MOD
Houfnicové kasárny
pohlednice poslána roku 1924.


(pozn. - je docela možné, že správný název těchto kasáren je úplně jiný, v tom případě bych prosil o upřesnění abych mohl případné nesrovnalosti opravit)
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t68556#240250Verze : 0