Main Menu
User Menu

Velitelství pěchoty 6. čs. střelecké divise [1918-1919]

Infantry Headquarters of the 6th Czechoslovak Rifle Division

     
Název:
Name:
Velitelství pěchoty 6. československé střelecké divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství pěchoty 6. československé střelecké divise / Comando fanteria
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
11. československá střelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1919
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.11.1918-01.06.1919 6. československá střelecká divise
Dislokace:
Deployed:

Velitel:
Commander:
17.11.1918-01.06.1919 Zincone, Attilio (generálmajor legií)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
17.11.1918-01.06.1919 35. československý střelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 6. střelecká divise
Bednařík, František: V boj! Obrazová kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. Praha, Za svobodu 1927.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pechoty-6-cs-strelecke-divise-1918-1919-t166162#500524Verze : 0
MOD