Main Menu
User Menu

6. československá střelecká divise [1918-1919]

6th Czechoslovak Division / 6° Divisione Cecoslovacca

     
Název:
Name:
6. československá střelecká divise
Originální název:
Original Name:
6. československá střelecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1919
Nástupce:
Successor:
6. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.11.1918-28.12.1918 Československý armádní sbor
31.12.1918-01.06.1919 Hlavní velitelství československého vojska na Slovensku
Dislokace:
Deployed:

Velitel:
Commander:
17.11.1918-01.06.1919 Rossi, Gastone (generálmajor legií)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
00.11.1918-01.06.1919 32. československý střelecký pluk
15.11.1918-01.06.1919 31. československý střelecký pluk
17.11.1918-01.06.1919 Velitelství pěchoty 6. československé střelecké divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 6. československá střelecká divise
URL : https://www.valka.cz/6-ceskoslovenska-strelecka-divise-1918-1919-t43417#347098Verze : 0
MOD