Main Menu
User Menu

Letištní správa Trenčianske Biskupice [1945-1946]

Airfield Authority Trenčianske Biskupice

     
Název:
Name:
Letištní správa Trenčianske Biskupice
Originální název:
Original Name:
Letištní správa Trenčianske Biskupice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1946
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1945-28.10.1945 Velitelství letecké oblasti 4
28.10.1945-DD.03.1946 Velitelství letectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1945-DD.03.1946 Trenčianske Biskupice, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, www.vojenstvi.cz
Irra,Miroslav : ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ LETECTVO 1945-1950 I. díl (Svět křídel 2006) ISBN 80-86808-33-5, Vystavěl, Stanislav: Bez nich by nevzlétli (Svět křídel Cheb 2008) ISBN 978-80-86808-54-3
URL : https://www.valka.cz/Letistni-sprava-Trencianske-Biskupice-1945-1946-t165378#499117Verze : 1
Od 01.07.1945 probíhaly na letištích Trenčín, Sliač (Tri Duby) a Piešťany přípravy ke zřízení prvních pozemních letištních jednotek - letištních perutí a záhy i letištních správ, určených k zabezpečení leteckých jednotek.
Na těchto letíštích byly v závěru srpna 1945 dislokovány letecké pluky 4. letecké divize.


Zdroj: Irra,Miroslav : ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ LETECTVO 1945-1950 I. díl (Svět křídel 2006) ISBN 80-86808-33-5
URL : https://www.valka.cz/Letistni-sprava-Trencianske-Biskupice-1945-1946-t165378#499132Verze : 1