Main Menu
User Menu

Malár, Ján /1900-1992/

     
Příjmení:
Surname:
Malár
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Malár
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.10.1900 Itzling /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.02.1992 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 4. taktickej skupiny "Muráň" (1944)
veliteľ tankového vojska Vojenskej oblasti 4 (1945-1946)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
uväznený (1944-1945)
uväznený (1950-1951)
uväznený (1958-1960)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Malar-Jan-1900-1992-t161269#490475Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Malár
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Malár
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1919-15.07.1920 Učiteľský ústav, Modra
Vojenské vzdělání:
Military Education:
31.12.1920-DD.MM.RRRR Vojenská akadémie, Hranice
01.10.1922-DD.MM.RRRR Aplikačná škola dôstojníkov telegrafného vojska, Kutná Hora
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1922 poručík
03.12.1926 nadporučík
28.10.1930 kapitán
01.10.1936 štábny kapitán
17.05.1939 major
01.01.1942 podplukovník
01.04.1946 plukovník
01.05.1950 záloha
03.11.1950 degradovaný
DD.MM.1989 rehabilitovaný
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.1939-17.05.1939 Velitel : Jezdecká korouhev III
17.05.1939-15.08.1939 Velitel : Jezdecká korouhev III
15.08.1939-DD.09.1940 Velitel : Jezdecký přezvědný oddíl 3
25.07.1941-04.10.1941 Velitel : Přezvědný oddíl 11
16.10.1941-01.01.1942 Velitel : Jezdecký přezvědný oddíl
01.01.1942-21.03.1942 Velitel : Jezdecký přezvědný oddíl
08.04.1942-DD.MM.1942 Velitel : Středisko pro výcvik remontníctva
07.12.1942-30.08.1944 Velitel : Středisko pro výcvik remontníctva
10.09.1944-14.09.1944 Velitel : 4. taktická skupina
24.09.1945-17.10.1945 Velitel : 14. tanková brigáda
17.10.1945-06.05.1946 Velitel : Velitelství tankového vojska 4. oblasti
25.04.1946-DD.08.1948 Velitel : Posádkové velitelství Bratislava

Ručně vyplněné položky:
12.10.1920-31.12.1920 prezenčná služba, 2. batéria, Horský delostrelecký pluk 201
01.08.1924-DD.05.1925 spojovací dôstojník, Jazdecký pluk 3
01.06.1925-DD.03.1927 veliteľ čaty, Jazdecký pluk 3
01.04.1927-DD.08.1928 Jazdecká eskadróna 3/3
DD.08.1928-31.10.1928 Jazdecká eskadróna 5/3
31.10.1928-DD.04.1929 dočasný veliteľ Cyklistickej eskadróny 3
15.12.1930-31.01.1931 učiteľ kurzu vodičov vojenských vozidiel
24.03.1931-14.09.1933 učiteľ vodičov motocyklov
15.09.1935-DD.09.1936 technický pobočník veliteľa Pluku útočnej vozby 3
22.03.1939-DD.04.1939 dočasný veliteľ vojenského žrebčinca Horné Motešice
15.05.1939-DD.09.1940 veliteľ Jazdeckého priezvedného oddielu 3
24.08.1941-DD.10.1941 veliteľ cyklistického priezvedného oddielu Rýchlej divízie
16.10.1941-DD.04.1942 veliteľ jazdeckého priezvedného oddielu Zaisťovacej divízie
08.04.1942-DD.MM.1942 veliteľ Strediska pre výcvik remont
DD.MM.1942-07.12.1942 prednosta vozatajskej správy Rýchlej divízie
07.12.1942-06.09.1944 veliteľ Strediska pre výcvik remont
08.09.1944-14.09.1944 veliteľ 4. taktickej skupiny "Muráň"
18.09.1944-27.10.1944 veliteľ Strediska pre výcvik remont
29.10.1944-15.04.1945 v zajatí
24.09.1945-DD.10.1945 dočasný veliteľ 14 tankovej brigády
17.10.1945-DD.04.1946 veliteľ tankového vojska Vojenskej oblasti 4
06.05.1946-DD.MM.RRRR československá presídľovacia komisia v Budapešti
15.08.1947-01.11.1949 oblastný inšpektor brannej výchovy Vojenskej oblasti 4
10.01.1950-01.05.1950 vo väzbe
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1947

Pamětní medaile za válku 1939-1945
Commemorative Medal of the War 1939-1945
Médaille commémorative de la guerre 1939-1945
-

DD.MM.1947

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-


DD.MM.1943 Vojenný víťazný kríž IV. st.
Poznámka:
Note:
05.06.1950-19.07.1951 internovaný v Tábore nútených prác, Mírov
DD.MM.1958-DD.MM.1960 odsúdený na 9 rokov, prepustený po amnestii
Zdroje:
Sources:
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Malar-Jan-1900-1992-t161269#490633Verze : 0
MOD