Main Menu
User Menu

Coco Solo, Letecká stanice námořnictva Coco Solo [1951-1961]

Naval Air Station Coco Solo / NAS Coco Solo

     
Název:
Name:
Letecká stanice námořnictva Coco Solo
Originální název:
Original Name:
Naval Air Station Coco Solo
Další názvy:
Other Names:
06.05.1917-30.06.1931 Naval Air Station Coco Solo
01.07.1931-29.09.1939 Fleet Air Base Coco Solo
30.09.1939-01.07.1950 Naval Air Station Coco Solo
Obec:
Municipality:
Coco Solo
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
09°21'22.82"N 79°52'59.91"W
Vznik:
Established:
15.02.1951 znovuotvorenie
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
29.05.1924-21.09.1927
Hlídková peruť 10
Patrol Squadron 10
12.07.1928-DD.MM.1930
Torpédová a bombardovací peruť 3D-15
Torpedo & Bombing Squadron 3D-15
DD.MM.1930-21.01.1931
Torpédová peruť 3D-15
Torpedo Squadron 3D-15
21.01.1931-01.07.1931
Hlídková peruť 3S
Patrol Squadron 3S
01.07.1931-01.02.1932
Hlídková peruť 2S
Patrol Squadron 2S
01.07.1931-17.07.1933
Hlídková peruť 3S
Patrol Squadron 3S
01.07.1931-01.02.1932
Hlídková peruť 5S
Patrol Squadron 5S
01.02.1932-17.07.1933
Hlídková peruť 10S
Patrol Squadron 10S
01.02.1932-03.04.1933
Hlídková peruť 8S
Patrol Squadron 8S
03.04.1933-19.05.1933
Hlídková peruť 8F
Patrol Squadron 8F
07.04.1933-17.07.1933
Hlídková peruť 2S
Patrol Squadron 2S
22.04.1933-01.10.1937
Hlídková peruť 5F
Patrol Squadron 5F
17.07.1933-13.01.1934
Hlídková peruť 10F
Patrol Squadron 10F
17.07.1933-01.10.1937
Hlídková peruť 3F
Patrol Squadron 3F
01.10.1937-01.07.1939
Hlídková peruť 3
Patrol Squadron 3
01.10.1937-01.07.1939
Hlídková peruť 5
Patrol Squadron 5
01.10.1937-29.09.1939
Hlídkové křídlo 3
Patrol Wing 3
01.07.1939-15.08.1941
Hlídková peruť 31
Patrol Squadron 31
01.07.1939-30.09.1939
Hlídková peruť 32
Patrol Squadron 32
01.07.1939-01.10.1941
Hlídková peruť 33
Patrol Squadron 33
30.09.1939-27.03.1941
Hlídková peruť 32
Patrol Squadron 32
30.09.1939-01.11.1942
Hlídkové křídlo 3
Patrol Wing 3
01.10.1941-01.04.1944
Hlídková peruť 32
Patrol Squadron 32
09.07.1942-DD.07.1943
Hlídková peruť 33
Patrol Squadron 33
25.07.1942-10.10.1942
Hlídková peruť 34
Patrol Squadron 34
01.04.1943-24.04.1944
Hlídková peruť 206
Patrol Squadron 206
10.10.1943-01.10.1944
Hlídková peruť 1
Patrol Squadron 1
21.04.1944-01.10.1944
Hlídková peruť 15
Patrol Squadron 15
11.05.1944-01.10.1944
Hlídková peruť 84
Patrol Squadron 84
01.10.1944-20.10.1944
Hlídková bombardovací peruť 1
Patrol Bombing Squadron 1
01.10.1944-15.10.1944
Hlídková bombardovací peruť 15
Patrol Bombing Squadron 15
01.10.1944-11.11.1944
Hlídková bombardovací peruť 84
Patrol Bombing Squadron 84
DD.10.1944-28.02.1945
Hlídková bombardovací peruť 209
Patrol Bombing Squadron 209
15.01.1945-31.05.1945
Hlídková bombardovací peruť 214
Patrol Bombing Squadron 214
24.01.1945-01.02.1945
Hlídková bombardovací peruť 74
Patrol Bombing Squadron 74
03.02.1945-19.02.1945
Hlídková bombardovací peruť 1
Patrol Bombing Squadron 1
24.05.1945-15.05.1946
Hlídková bombardovací peruť 204
Patrol Bombing Squadron 204
29.05.1945-DD.MM.RRRR
Hlídková bombardovací peruť 201
Patrol Bombing Squadron 201
31.05.1945-DD.06.1945
Hlídková bombardovací peruť 209
Patrol Bombing Squadron 209
15.09.1945-15.05.1946
Hlídková bombardovací peruť 74
Patrol Bombing Squadron 74
15.05.1946-15.11.1946
Hlídková peruť 204
Patrol Squadron 204
15.05.1946-15.11.1946
Hlídková peruť 74
Patrol Squadron 74
15.11.1946-01.09.1948
Střední hlídková peruť (hydroplánů) 10
Medium Patrol Squadron (Seaplane) 10
15.11.1946-01.09.1948
Střední hlídková peruť (hydroplánů) 4
Medium Patrol Squadron (Seaplane) 4
15.11.1946-01.09.1948
Střední hlídková peruť (pozemních letounů) 3
Medium Patrol Squadron (Landplane) 3
01.09.1948-09.01.1950
Hlídková peruť 40
Patrol Squadron 40
01.09.1948-01.01.1950
Hlídková peruť 44
Patrol Squadron 44
DD.04.1951-01.09.1956
Hlídková peruť 45
Patrol Squadron 45
DD.06.1955-DD.06.1956
Hlídková peruť 34
Patrol Squadron 34
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Hlídková peruť 2
Patrol Squadron 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Hlídková peruť 2D15
Patrol Squadron 2D15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Hlídková peruť 2F
Patrol Squadron 2F


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1961 zrušená
Poznámka:
Note:
Základňa obojživelných lietadiel, pozemné lietadlá využívali pristávaciu plochu susedného France Field, letiská boli vzájomne prepojené pojazdovou dráhou
Zdroje:
Sources:
Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume II - The History of VP, VPB, VP(HL) and VP(AM) Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
URL : https://www.valka.cz/Coco-Solo-Letecka-stanice-namornictva-Coco-Solo-1951-1961-t159379#486316Verze : 0
MOD