Main Menu
User Menu

Průzkumná letka Stíhací brigády [1939-1939]

Eskadra Rozpoznawcza Brygady Pościgowej

     
Název:
Name:
Průzkumná letka Stíhací brigády
Originální název:
Original Name:
Eskadra Rozpoznawcza Brygady Pościgowej 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.08.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
123. stíhací letka
151. stíhací letka
162. stíhací letka
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1939-17.09.1939 Stíhací brigáda
Dislokace:
Deployed:
16.09.1939-17.09.1939 Liliatyn/polní letiště / 4)
16.09.1939-17.09.1939 Petlikowice Stare/polní letiště / 5)
Velitel:
Commander:
16.09.1939-17.09.1939 Brzeziński, Józef (porucznik pilot) 6)
Výzbroj:
Armament:
16.09.1939:
8-10(?)x PZL P.7a 7)
Poznámka:
Note:
1) V polských zdrojích označována pouze jako Průzkumná letka (Eskadra Rozpoznawcza, Reconnaissance Squadron).
2) Vytvořena v rámci reorganizace Stíhací brigády.
3) Na rozkaz Vrchního velitele letectva a protiletecké obrany byly všechny letouny evakuovány do Rumunska. Łydźba uvádí 18. září za svítání.
4) Stroje bývalé 151. a 162. stíhací letky.
5) Stroje bývalé 123. stíhací letky.
6) Do 16.09.1939 velitel 151. stíhací letky.
7) 3x PZL P.7a od 123. stíhací letky (Pawlak uvádí 4 stroje)
4x PZL P.7a od 151. stíhací letky
1x PZL P.7a od 162. stíhací letky (Łydźba a Pawlak uvádějí 2 stroje)
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Łydźba, Łukasz: Lwowski III/6 Dywizjon Myśliwski, Vesper, Poznań 2011
Łydźba, Łukasz: Wileński III/5 Dywizjon Myśliwski, Vesper, Poznań 2010
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992

URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-letka-Stihaci-brigady-1939-1939-t145899#469077Verze : 0
MOD