Main Menu
User Menu

VÝVOJ Martin, a.s. [1998- ]

     
Název:
Name:
VÝVOJ Martin, a.s.
Originální název:
Original Name:
VÝVOJ Martin, a.s.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1981-DD.MM.1992 ZŤS VVÚ Martin, n.p.
DD.MM.1992-DD.MM.1998 ZŤS VVÚ Martin a.s.
DD.MM.1998-DD.MM.RRRR Vývoj Martin, a.s.
Obory výroby:
Production Subjects:
strojírenství
speciálni vojenská technika
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1981-DD.MM.RRRR Martin /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1998
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Základy podniku siahajú do roku 1954, keď v Turčianskych strojárňach v Martine vzniklo vývojové stredisko zaoberajúce sa úpravou licenčnej výroby na naše podmeinky a požiadavky zákazníkov.
Zdroje:
Sources:
https://www.vyvoj.sk/
URL : https://www.valka.cz/VYVOJ-Martin-a-s-1998-t145161#467327Verze : 0
MOD