Main Menu
User Menu

Anthropoid

Anthropoid

Členové : Jozef Gabčík, Jan Kubiš
Den výsadku: z 28.-29.12.1941
Místo výsadku : Nehvizdy u Čelákovic
Úkol : atentát na R.Heydricha
Prostor působení: Praha, Plzeň
Krycí jméno vysílačky:--


Osud členů výsadku:
Úkol splnili, atentát byl úspěšný. Oba se zastřelili 18.6.1942 v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze v německém obklíčení.


Zdroj:
Oldřich Sládek, Přicházeli z nebe, Naše Vojsko 1993, ISBN 80-206-0289-5
URL : https://www.valka.cz/Anthropoid-t13396#47900Verze : 3
Fotografie obou členů výsadku
Anthropoid - Jan Kubiš

Jan Kubiš
Anthropoid - Josef Gabčík (toto jméno je napsáno v jeho vojenské knížce)

Josef Gabčík (toto jméno je napsáno v jeho vojenské knížce)
URL : https://www.valka.cz/Anthropoid-t13396#49192Verze : 0
Diskusi na téma výstava o atentátu na R.H., která s touto skupinou úzce souvisí najdete zde.
URL : https://www.valka.cz/Anthropoid-t13396#56001Verze : 0
Spolupracovníci Anthropoidu a dalších parašutistů, ukrytých v kostele Cyrila a Metoděje:


rodina Fafkova:manželé Liboslava (*10.10.1892) a Petr (*30.6.1893) Fafkovi se o Gabčíka s Kubišem starali od března 1942. Spolupráce nemohla minout ani dcery Relu (*30.7.1920) a Liboslavu (*12.12.1922), která údajně byla Gabčíkovou snoubenkou. Celá rodina byla popravana v Mauthausenu 24.10.1942.
MUDr. Milada Frantová-Reimová: (*28.9.1906) ošetřila zraněného Kubiše. Byla popravena 24.10.1942 v Mauthausenu.
Rodina Khodlova: manželé Emanuela (*5.12.1887) a Václav (*22.10.1895) Khodlovi ukrývali parašutisty nedlouho po seskoku. Syn Václav (*15.8.1920) byl zapojen jako spojka. Celá rodina popravena v Mauthausenu 24.10.1942.
Jaroslav Smrž (*24.9.1904): člen pražského sokola, bratr Emanuely Khodlové. Údajně se zúčastnil signalizace během atentátu. Popraven s celou rodinou 24.10.1942 v Mauthausenu.
Václav Král (*2.5.1891): vrchní kriminální inspektor v Plzni.Význačný člen domácího odboje, do spolupráce s parašutisty zapojen od počátku.Popraven s celou svou rodinou 24.10.1942 v Mauthausenu.
Václav Kučera (*23.11.1891): ukrýval parašutisty ve svém bytě v Plzni.Popraven s manželkou Marií a dcerou Věrou (*15.3.1923) 24.10.1942 v Mauthausenu.
Ing. František Král (*2.3.1884): vrchní rada drah, měl řadu důležitých kontaktů. Popraven s manželkou Karolínou (*2.4.1900) 24.10.1942 v Mauthausenu.
Marie Knaislová-Žilanová (*19.4.1918): spolupracovnice, zúčastnila se příprav a průběhu dubnového bombardování Škodovky. Válku přežila.
František Pecháček (*15.2.1896): zemský vedoucí ilegální sokolské organizace JINDRA. Organizoval a řídil pomoc parašutistům. Popraven v Mauthausenu 3.2.1944. Jeho manželka Emílie popravena v Mauthausenu 26.1.1943.
MUDr. Břetislav Lyčka (*24.5.1903): karlínský lékař, funkcionář Sokola. Organizoval ilegální schůzky organizace JINDRA s parašutisty, obstarával falešné doklady. Ošetřil zraněného Kubiše. 21.7.1942 v Ouběnicích s učitelem Františkem Kotrbou v obklíčení gestapem spáchal sebevraždu. Manželka byla popravena v Mauthausenu 24.10.1942.
Jaroslav Piskáček (*3.4.1897): náčelník vysočanského Sokola, úředník železnice.Přivedl parašutisty z Horoušan (od Baumana) do Prahy a napojil je na sokolské odbojáře. Popraven s celou rodinou 24.10.1942 v Mauthausenu.
Břetislav Bauman (*3.12.1905): mlynář, člen Sokola v Horoušanech. Zapojen do spolupráce jako jeden z prvních. S manželkou Emilií popraven 24.10.1942 v Mauthausenu.
Anna Letenská (*29.8.1904): divadelní a filmová herečka, zapojená s manželem Vladislavem Čalounem do spolupráce. Oba popraveni v Mauthausenu 24.10.1942.
Jan Kovařík (*13.4.1900): přednosta železniční stanice v Holoubkově. Poskytoval parašutistům soukromý úkryt. Jako spojka k němu docházela M.Moravcová. Byl zatčen v jiných souvislostech a poslán do koncentračního tábora. Zemžel na pochodu smrti v dubnu 1945.
Jan Zelenka-Hajský (*4.3.1895): učitel, sokolský funkcionář. Všestranný spolupracovník parašutistů. Získal údaje o pohybu Heydricha. Aby unikl zatčení, spáchal 17.6.1942 sebevraždu. Manželka Františka (*4.10.1901) popravena v Mauthausenu 24.10.1942. Syn Milíč (*12.8.1922)se otrávil po otcově smrti také 17.6.1942.
Antonín Oktábec (*29.9.1904): člen karlínského Sokola. Pomáhal od počátku. Popraven s manželkou Vlastou v Mauthausenu 24.10.1942.
Jaroslav Pechman (*1.5.1900) starosta Sokola Michle. Otrávil se při zatýkání gestapem 5.10.1942. Manželka a syn popraveni 26.1.1943 v Mauthausenu.
Rodina Moravcova: Alois Moravec (*25.1.1887), inspektor dráhy, podílel se na přímé zpravodajské a kurýrní činnosti. Popraven spolu se synem Vlastimilem (*17.3.1921), který byl spojkou, v Mauthausenu 24.10.1942. Manželka Marie (*9.7.1898), všestranná pomocnice parašutistů, spáchala pří zatýkání v noci z 16. na 17.6.1942 sebevraždu. (druhý syn Miroslav *3.9.1918, pilot RAF, zahynul při operačním letu 7.6.1944)
Manželé Hejlovi: František Hejl (*3.7.1900), spolu s A. Okrábcem,V. Novákem a MUDr. Lyčkou se podílel na přípravách atentátu. S manželkou Miladou (*25.1.1906), také aktivní spolupracovnicí, popraven v Mauthausenu 24.10.1942.
Jan Sonnevend (*25.12.1880): předseda sboru starších pravoslavné církve. V polovině dubna ho P. Fafka požádal o úkryt pro patašutisty. Zastřelen 4.9.1942 v Kobylisích.
Biskup Gorazd občanským jménem Matěj Pavlík (*26.5.1879): do odboje zapojen hned po okupaci. Zastřelen 4.9.1942 v Kobylisích.
Václav Ornest (*6.11.1887) : kostelník, popraven s celou rodinou 24.10.1942 v Mauthausenu.
Prof.dr. Josef Ogoun (*25.6.1889-1.1.1952): spolu s manželkou Marií (*19.12.1900-říjen 1967) poskytli v době okolo atentátu Gabčíkovi s Kubišem ubytování a pomoc.
ThDr. Vladimír Petřek : Obstarával jako prostředník materiální a potravinovou pomoc pro parašutisty ukryté v kostele. Popraven 5.9.1942 v Kobylisích.
Václav Čikl (*13.1.1900): Zasvěcen do odbojové činnosti a popraven 4.9.1942 v Kobylisích.
Josef Svatoš (*8.11.1869): garážmistr, V Melantrichově ulici se u rodiny Svatošových scházeli a ukrývali parašutisté. Šestišlená rodina Svatošova byla popravena v Mauthausenu 24.10.1942.
Josef Janeček (*4.9.1902): garážmistr, uchoval mimo jiné parašutistům různý materiál a jízdní kola. popraven 24.10.1942 v Mauthausenu.
Za přímou pomoc parašutistů bylo odsouzeno 252 lidí.


Zdroj: AKCE ATENTAT , Jaroslav Čvančara, Magnet press 1991
URL : https://www.valka.cz/Anthropoid-t13396#65117Verze : 0

Citace :

Tři padáky skupiny Antropoid (Gabčík & Kubiš & vak se zbraněmi) se 28. prosince 1941 pomalu snesly na zasněžené pole nedaleko Nehvizd, vesnice ležící 15 km od Prahy směrem na Hradec Králové. Dopad nebyl bez problémů, Gabčík si při prudkém nárazu na stěnu silničního příkopu narazil palec u nohy. Po mnoha peripetiích se výsadkáři napojí na sokolskou odbojovou organizaci známou jako Jindra (OSVO obec sokolská v odboji). Náčelník vysočanského Sokola Jaroslav Piskáček se jim rozhodne pomoci. Do tajemství zasvětí několik rodin, které se mají o Gabčíka s Kubišem starat, skrývat a živit je. O to se postarají rodiny Fafkova, Novákova, Svatošova, Moravcova a Khodlova. Nezapomněli ani na provizorně zakopané padáky a zbraně, lopatky a přilby ledabyle ukryté v zahradnické boudě. Kubiš se během ledna do Nehvizd ještě čtyřikrát vrátí, aby vše uvedl do pořádku. Zbraně, trhaviny a munici dopraví spolu s panem Khodlem postupně do Prahy a s pomocí ilegální organizace je uschová porůznu po městě, například v budově kuželníku na Proseku, či na dětském hřbitově v Ďáblicích. Z důvodu utajení věci samozřejmě později ještě několikrát změní místo svého uskladnění. Jejich spolupracovníci z ilegální organizace jim seženou fiktivní lékařská potvrzení různých nemocí do pracovních knížek, aby se během pracovní doby mohli volně pohybovat po Praze. V únoru 1942 naváží kontakt s ilegální skupinou okolo docenta V. Krajiny. Parašutisté se s nimi rozdělí o část své výzbroje (výbušnin) a výstroje. V jednom strašnickém bytě provedou také instruktáž o vyhledávání a vytyčování ploch pro příjem zbraní z letadel.Nikdo z jejich pomocníků ale neví nic o jejich skutečném poslání. Parašutisté tvrdí, že byli vysazeni kvůli jistým sabotážním úkolům. Teprve později podzemní hnutí z nepatrných náznaků vytuší, co je skutečným cílem rotmistrů Gabčíka a Kubiše…Zdroj: ???
Anthropoid - Dům rodiny Khodlovi v Horních Počernicích

Dům rodiny Khodlovi v Horních Počernicích
URL : https://www.valka.cz/Anthropoid-t13396#127022Verze : 0
MOD

Citace - dav :

Osud členů výsadku:
Oba se zastřelili 18.6.1942 v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
v Praze.Podle mých údajů se Jan Kubiš nezastřelil, ale byl těžce zraněn blízkým výbuchem granátu když spolu s dalšími dvěma parašutisty z kůru kostela bojoval s postupujícími německými jednotkami. V bezvědomí padl Němcům do rukou, ale po vynesení z kostela zemřel zejména na masívní ztrátu krve.
URL : https://www.valka.cz/Anthropoid-t13396#164731Verze : 0
Skupina byla vysazena spolu se skupinami SILVER A a SILVER B z letounu Halifax Mk. II L9613/NF-V, patřícímu 138. peruti pro speciální úkoly. Sedmičlenou posádku tvořili F/Lt R. C. Hockey, W/O R. P. Wilkin, F/Sgt Holden, Sgt Burke, Sgt Berwick, Sgt Walton a Sgt A. Hughes. Dispečerem výsadku byl škpt. Jaroslav Šustr. Stroj odstartoval v 22:00 a přistál v 8:19 na své základně Tangmere.


zdroj:
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 2. část, Svět křídel, Cheb 2000, ISBN 80-85280-66-3
URL : https://www.valka.cz/Anthropoid-t13396#291213Verze : 0
MOD
Chrám svatého Cyrila a Metoděje v PrazePoslední místo boje československých parašutistů Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Adolfa Opálku, Josefa Valčíka, Jaroslava Švarce, Josefa Bublíka a Jana Hrubého.


Zdroj:
Chrám svatého Cyrila a Metoděje v Praze, Resslova ulice - vlastní fotografie pořízené na podzim 2009
Anthropoid - Krypta s výklenky pro rakve

Krypta s výklenky pro rakve
Anthropoid - Krypta s hlavním vchodem, kudy nakonec němci do krypty pronikli

Krypta s hlavním vchodem, kudy nakonec němci do krypty pronikli
URL : https://www.valka.cz/Anthropoid-t13396#390554Verze : 0