Main Menu
User Menu

Velitelství týlu hlavního štábu [1945-1950]

Rear Command of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
Velitelství týlu hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
Velitelství týlu hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Hlavní týl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1946-15.08.1950 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1946-15.08.1950
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.12.1947-DD.05.1950 Borský, František (Brigádní generál)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.01.1947 Vojenské stavební ředitelstvi IV
01.10.1945-01.10.1947 Automobilní zbrojovka 2
01.10.1945-15.08.1950 Vojenský zdravotní sklad 2
01.10.1946-15.08.1950 Zbrojnice 20
01.10.1947-15.08.1950 Automobilní prapor 1
01.10.1947-15.08.1950 Automobilní zbrojnice 2
01.10.1947-01.10.1949 Intendačný sklad 54
01.10.1947-15.08.1950 Zbrojnica 21
DD.MM.1948-15.08.1950 Zbrojnice 22
01.10.1949-15.08.1950 Muniční sklad II

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-tylu-hlavniho-stabu-1945-1950-t123455#420630Verze : 1
MOD