Main Menu
User Menu

Katamura, Šihači

Shihachi Katamura / 片村四八

     
Příjmení:
Surname:
Katamura
Jméno:
Given Name:
Šihači
Jméno v originále:
Original Name:
片村四八 / かたむら・しはち
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.11.1888 ?, prefektura Hirošima /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.08.1969 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 15. armáda
velitel: 54. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/片村; 四八
URL : https://www.valka.cz/Katamura-Sihaci-t123438#420603Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Katamura
Jméno:
Given Name:
Šihači
Jméno v originále:
Original Name:
片村四八 / かたむら・しはち
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1911 ?, vojenská škola
DD.MM.RRRR-DD.11.1923 ?, vojenská akadémia - dôstojník pechoty
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.05.1911 podporučík
DD.MM.19RR kapitán
DD.07.1938 generálmajor
DD.08.1941 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.08.1941-30.08.1944 Velitel : 54. divize
30.08.1944-DD.MM.1945 Velitel : 15. armáda

Ručně vyplněné položky:
DD.12.1911-DD.MM.RRRR 41. pěší pluk - pridelený
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Štáb 41. pluku pechoty
DD.MM.1931-DD.02.1932 Štáb 12. divízie - pridelený
DD.02.1932-DD.MM.RRRR Štáb 24. zmiešanej brigády, Kwantungskej armády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náčelník štábu 11. divízie pechoty
DD.07.1938-DD.MM.RRRR Veliteľ riečnej transportnej jednotky, centrálna Čína
DD.MM.1941-DD.08.1941 Veliteľ 5. brigády, Manchuria
DD.08.1941-30.08.1944 Veliteľ 54. divízie, Java, Burma
30.08.1944-DD.MM.1945 Veliteľ 15. armády, Burma, Thajsko
DD.03.1946-DD.MM.RRRR demobilizovaný
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/片村; 四八
URL : https://www.valka.cz/Katamura-Sihaci-t123438#420605Verze : 0
MOD

Katamura Šihači
V máji 1911 ukončuje vojenskú školu a v decembri je pridelený k 41. pluku pechoty ako podporučík. V novembri 1923 ukončuje vojenskú akadémiu. Následne sa stáva kapitánom a je zaradený do štábu 41. pluku pechoty.
V auguste 1931 je pridelený k štábu 12. divízie. Ďalšieho roku vo februári, pracuje v štábe 24. zmiešanej brigády, Kuantungskej armády, pričom je zodpovedný za transport. Následne je náčelníkom štábu 11. divízie.
V júni 1938 sa stáva generálmajorom a je veliteľom riečnej transportnej jednotky v centrálnej Číne a monitoruje kotvenie v centrálnej oblasti.
V marci 1941 je pridelený k 5. brigáde pechoty v Mandžusku, ako veliteľ a na tomto poste zostáva do augustu, kedy je poverený, aby sa ujal velenia 54. divízie a stáva sa generálporučíkom. Spolu s touto jednotkou sa účastní bojových operácii v Barme.
V auguste 1941 velí Katamura 54. divízii v Himeji. Táto jednotka bola rozmiestnená na Jáve a v Barme, kam prichádza v januári 1944.
V roku 1944 je jednotka nútená k ústupu z Arakanu, ale aj napriek tomu je Katamurovi zverené velenie 15. armády. Toto preberá 30.08.1944, jeho úlohou je znovuobnovenie tejto skoro zničenej armády, ktorá utrpela fatále straty počas útoku na Imphal.
Jednotka čelí silám gen. Slima a v apríly 1945 je skoro zničená a blízko kolapsu. Armáda je nútená k ústupu do Thajska. Ústup sa deje chaoticky a tu v Thajsku sa armáda zaraďuje ako posilová jednotka 18. oblastnej amrády a takto zotrvá až do kapitulácie Japonska.
Katamura je demobilizovaný v marci 1946.Zdroj:
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/片村 四八
URL : https://www.valka.cz/Katamura-Sihaci-t123438#420606Verze : 1
MOD