15. armáda [1941-1945]

第十五軍 / 15th Army
     
Název:
Name:
15. armáda 15th Army
Originální název:
Original Name:
第十五軍
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.11.1941-DD.MM.1944 skupina Južnej expedičnej armády
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Armáda Burmskej zóny
DD.MM.1945-15.08.1945 armáda 18. zóny
09.11.1941-DD.MM.1944 Southern Expeditionary Army Group
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Burma Area Army
DD.MM.1945-15.08.1945 18th Area Army
Dislokace:
Deployed:
09.11.1941-DD.MM.1941 Phnom Penh, ? /
DD.MM.1941-DD.01.1942 ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1945 ? /
07.03.1942-DD.MM.RRRR Rangún, ? /
DD.MM.1945-15.08.1945 ? /

Velitel:
Commander:
09.11.1941-18.03.1943 Ída, Šódžiró (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
18.03.1943-30.08.1944 Mutaguči, Renja (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
30.08.1944-DD.MM.1945 Katamura, Šihači (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
14.11.1941-01.12.1942 Isajama, Haruki (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
01.12.1942-18.03.1943 Naka, Eitaró (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
18.03.1943-26.05.1943 Obata, Hidejoši (Rikugun Tajšó / Rikugun Taisho)
26.05.1943-22.09.1944 Kunomura, Tódai (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
22.09.1944-DD.09.1945 Yoshida, Gonpachi (Rikugun Šóšó / Rikugun Shosho)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
09.11.1941-DD.MM.1945 Velenie
09.11.1941-DD.MM.1945 štáb armády
DD.11.1941-DD.MM.1945 33. divize
DD.11.1941-DD.MM.194R 55. divize
DD.04.1942-DD.MM.194R 18. divize
DD.04.1942-DD.MM.RRRR 56. divize
DD.MM.1942-DD.MM.194R 1. tankový pluk
DD.MM.1942-DD.MM.1945 14. tankový pluk
DD.MM.194R-DD.MM.1945 15. divize
DD.MM.194R-DD.MM.1945 31. divize
DD.MM.194R-DD.MM.1945 53. divize
DD.03.1942-DD.MM.194R 213. pluk pěchoty 1)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR armádne jednotky 2)
09.11.1941-DD.MM.1945 Command
09.11.1941-DD.MM.1945 Army Staff
DD.11.1941-DD.MM.1945 33rd division
DD.11.1941-DD.MM.194R 55th Division
DD.04.1942-DD.MM.194R 18th Division
DD.04.1942-DD.MM.RRRR 56th Division
DD.MM.1942-DD.MM.194R 1st Tank regiment
DD.MM.1942-DD.MM.1945 14th Tank Regiment
DD.MM.194R-DD.MM.1945 15th Division
DD.MM.194R-DD.MM.1945 31st Division
DD.MM.194R-DD.MM.1945 53rd Divsion
DD.03.1942-DD.MM.194R 213th Infantry Regiment 1)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Army Troops 2)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) zo stavu 33. divízie
- centrálny front
- Japonská armáda bola ekvivalentom spojeneckého zboru, kdežto armáda zóny bola ekvivalentom spojeneckého telesa armády
- alias - hrob / 林集団
1) from 33rd Division
- Central Front
- Japanese "Army" was the equivalent of an Allied Corps, while and "Area Army" was the equivalent of an Allied Army
- alias - Grove / 林集団
Zdroje:
Sources:
http://www.axishistory.com/index.php?id=6926
en.wikipedia.org
Allen, Louis (1986). Burma: the Longest War 1941-45

15. armáda [1941-1945] - 15. aramáda, stav k 8.12.1941, tesne pre inváziou do Burmy
podľa http://orbat.com/site/ww2/drleo/014_japan

15. aramáda, stav k 8.12.1941, tesne pre inváziou do Burmy
podľa http://orbat.com/site/ww2/drleo/014_japan

URL : https://www.valka.cz/15-armada-1941-1945-t48122#420550 Verze : 0
15. armáda byla zformována 5. listopadu 1941


Velitelé
JMÉNOOD DO
Chūjū Shojiro Iida 5.listopad 1941 18.březen 1943
Chūjū Renya Mutaguchi 18.březen 1943 30.srpen 1944
Chūjū Shihachi Katamura 30.srpen 1944 1945

Chūjū = GenerálporučíkNáčelníci štábu
JMÉNOOD DO
Chūjū Haruki Isayama 14.prosinec 1941 1.prosinec 1942
Chūjū Eitaro Naka 1.prosinec 1942 18.březen 1943
Taishō Hideyoshi Obata 18.březen 1943 26.květen 1943
Chūjū Todai Kunomura 26.květen 1943 22.září 1944
Shōshō Gonpachi Yoshida 22.září 1944 .září 1945
Shōshō = Generálmajor
Chūjū = Generálporučík
Taishō = Generál
Podřízeno jednotce

18.Armádní okruh - červenec 1945


Zdroj
http://www.axishistory.com
http://en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/15-armada-1941-1945-t48122#188069 Verze : 0
2) Armádne jednotky v januári 1942JednotkaUnit
4. nezávislý ženijný prapor4th Independent Engineer Battalion
20. nezávislý ženijný prapor20th Independent Engineer Battalion
? premosťovacia rota? Bridging Company
? premosťovacia rota? Bridging Company
? železničný prapor?Railway Battalion
? drátová spojovacia rota? Wire Communication Company
? drátová spojovacia rota? Wire Communication Company
? pevná rádiová jednotka? Fixed Radio Unit
? pevná rádiová jednotka? Fixed Radio Unit
Sektorová komunikačná jednotka, na komunikačnej línii One line of communication sector unit
? nezávislá transportná rota (motor transport)? Independent Transport Company (motor transport)
? nezávislá transportná rota (motor transport)? Independent Transport Company (motor transport)
? nezávislá transportná rota (konský transport)? Independent Transport Companies (horsed)
? nezávislá transportná rota (konský transport)? Independent Transport Companies (horsed)
Nemocnica, na komunikačnej líniiOne line of communication hospital
Polná nemocnica One base hospital
Zloženie armády počas prvej kampane Akyab (Sittwe)
18. divize
31. divízia
33. divízia
56. divize


Zloženie armády počas prvej kampane Akyab (Sittwe) - Battle of the Admin Box
15. divízia
31. divízia
33. divízia


Bitva Imphal
15. divízia
31. divízia
33. divíziaPočas posledného obdobia existencie armády v roku 1945 zloženie jej velenia bolo nasledovné


Velitel: gen. por. Katamura, Shihachi
Náčelník štábu: gen. mjr. Yoshida Gonpachi
Štábny poradca?: plk. Sadao Yamaguchi
Štábny adjutant: mjr. S. Yamaguchi
Náčelník zbraní: plk. Kiyoshi Kawai
Náčelník financí: vrchný financmajster plk. Hideo Miura
Vrchný chirurg: chirurg gen. mjr. Kiyoshi Shimazu
Náčelník veterinárnej medicíny: pplk. veterinary Jun Arima Line
Vrchný sudca: mjr. Junji Nishidazdroj
www.rothwell.force9.co.uk
Allen, Louis (1986). Burma: the Longest War 1941-45
ja.wikipedia.org

15. armáda [1941-1945] - zjednodušená schéma 15. armády, počiatok invázie do Burmy

zjednodušená schéma 15. armády, počiatok invázie do Burmy
15. armáda [1941-1945] - zjednodušená schéma 15. armády - stav v marci 1944

zjednodušená schéma 15. armády - stav v marci 1944
15. armáda [1941-1945] - zjednodušená schéma 15. armády - stav v marci 1945

zjednodušená schéma 15. armády - stav v marci 1945
URL : https://www.valka.cz/15-armada-1941-1945-t48122#420553 Verze : 0
Krátka história


Bola vytvorená 9.11.1941, ako komponent skupiny Južnej expedičnej armády s úlohou vykonať inváziu do Bristkej Burmy.


Pod velením gen. por. Shōjirō Iida, prekračuje simaské hranice a začína inváziu do Tenasserim. Armádu spočiatku tvorí 33. a 55. divízia pechoty, ktoré útočia zo severného Siamu, s ktorým Japonsko podpísalo dohodu o priatelstve z 21.12.1941.


15. armada rýchlo postupuje cez južnú Burmu, prinútiac k ústupu Britské a Indické jednotky, dislokované v tejto oblasti a postupuje smerom na hlavné mesto Rangoon, ktoré obsadzuje 7.3.1942.


Armáda je posilnená jednotkami, ktoré sú uvolnené k dispozícii po páde Singapore a tieto postupujú severným smerom do centrálnej Burmy, pričom na postupe porážajú Bristký Burma Corps a Čínske jednotky a zvyšky týchto sú vytláčané z Burmy.


Počas nasledovného roku 1943, sa armada zdržuje v Burme, ako stale sily, pričom odráža spojeneckú ofenzívu v Arakane a spôsobuje ťažké straty útoku jednotiek hlbokého prieniku pod velením gen. Orde Wingate.


V roku 1944 sa 15. armáda stave súčasťou Armády Burmskej zóny. Gen. por. Iida je povolaný späť do Japonska a velenie nad armádou prevzal gen. por. Renya Mutaguchi. Tento ihneď po prevzatí velenia začal obhajovať plán na ofenzívu proti Britskej Indii.


Ofenzíva, operácia U-Go sa začala v marci 1944. Výsledok ofenzívy bol katastrofálny. Vďaka zlej logistike, ako aj Mutaguchiho podceneniu možných ťažkostí tejto ofenzívy je 15. armáda viac menej zničená v bitve Imphal a naśledne v bitve Kohima.


Mutaguchi, jeho náčelník štábu a niektorí ďalší dôstojníci sú po neúspechu ofenzívy vymenený vo velení a v čele armády nastupuje gen. por. Shihachi Katamura ako poverený velením.


V čase keď skončilo obdobie monzúnov, zvyšok 15. armády sa pokúša zastaviť ofenzívu spojencov ústupom za rieku Irrawaddy. Avšak ani tu armada neni schopná zabrániť tomu, aby Britské a Indické jednotky nedobili predmostia na druhom brehu. Armáda uź v tomto období je značne oslabená a to aj z dôvodu rôznych detašmánov na iných častiach frontu.


Keď je obsadený Mandalay spojencami, 15. armáde nezostáva nič iné ako ustúpiť na juh, čo sa deje značne dezorganizovaným spôsobom.

Následne je zvyśok 15. armády absorbovaný Armádou 18. zóny ako podporný prvok.


15. armada je demobilizovaná v provincii Lampang, Thajsko, po Japonskej kapitulácii v 1945.

zdroj
en.wikipedia.org
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm

15. armáda [1941-1945] - Velenie 15. armády
zľava do prava, predný rad gen. por. Genzo Yanagida, veliteľ 33. divízie, General Shinichi Tanaka, veliteľ 18. divízie, General Mutaguchi, veliteľ 15. armády, gen. por. Sukezo Matsuyama, veliteľ 56. divízie a gen. por. Kotoku Sato, veliteľ 31. divízie. 

http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-CBI-Command/USA-CBI-Command-4.html

Velenie 15. armády
zľava do prava, predný rad gen. por. Genzo Yanagida, veliteľ 33. divízie, General Shinichi Tanaka, veliteľ 18. divízie, General Mutaguchi, veliteľ 15. armády, gen. por. Sukezo Matsuyama, veliteľ 56. divízie a gen. por. Kotoku Sato, veliteľ 31. divízie.

www.ibiblio.org

URL : https://www.valka.cz/15-armada-1941-1945-t48122#420479 Verze : 1
zloženie 15. armády v auguste 1944Jednotka Unit
15. divízia15th Division第15師団
31. divízia31st Division第31師団
33. divízia33rd Division第33師団
5. zborové velitelstvo
- 21. švadrona krížového material
- 13. švadrona prechodného materiálu
- 15. švadrona prechodného materiálu
5th Corps Headquarters
- 21st Cross-linked Material Squadron
- 13th Crossing material Squadron
- 15th Crossing material Squadron
第5工兵隊司令部
- 架橋材料第21中隊
- 渡河材料第13中隊
- 渡河材料第15中隊
15. konvoj pacientov
- 58. dopravná čata pacientov
- 60. dopravná čata pacientov
- 62. dopravná čata pacientov
- 68. dopravná čata pacientov
- 72. dopravná čata pacientov
15th Patients Convoy
- 58th Patients Convoy
- 60th Patients Convoy
- 62nd Patients Convoy
- 68th Patients Convoy
- 72nd Patients Convoy
第15患者輸送隊
- 患者輸送第58小隊
- 患者輸送第60小隊
- 患者輸送第62小隊
- 患者輸送第68小隊
- 患者輸送第72小隊
Prepravná jednotka
- Preprava polného stanu
• druhá preprava polného stanu
• štáb 5. polnej prepravy
- Nezávislý automobilný prapor
• 59. nezávislý automobilový prapor
• 101. nezávislý automobilový prapor
• 102. nezávislý automobilový prapor
- Nezávislé automobilné roty
• 226. nezávislá automobilná rota
• 256. nezávislá automobilná rota
• 257. nezávislá automobilná rota
• 261. nezávislá automobilná rota
• 274. nezávislá automobilná rota
- Roty zvlášných vozidiel
• 2. rota zvláśtnych vozidiel
• 3. rota zvláśtnych vozidiel
• 4. rota zvláśtnych vozidiel
• 5. rota zvláśtnych vozidiel
• 6. rota zvláśtnych vozidiel
• 7. rota zvláśtnych vozidiel
• 8. rota zvláśtnych vozidiel
• 11. rota zvláśtnych vozidiel
• 16. rota zvláśtnych vozidiel
• 17. rota zvláśtnych vozidiel
• 18. rota zvláśtnych vozidiel
- Nezávislé vojenské pozorovacie (hliadkové?) sily
• nezávislá vojenská hliadka 3. pluku
• nezávislá vojenská hliadka 52. praporu
• nezávislá vojenská hliadka 54. praporu
• nezávislá vojenská hliadka 55. praporu
Transportation Unit
- Field Headquarters Trasport
• Second Field Headquarters Trasnport
• 5th Field Transport Headquarters
- Independent Automobile Battalion
• 59th Indipendent Automobile Battalion
• 101st Indipendent Automobile Battalion
• 102nd Indipendent Automobile Battalion
- Independent Car Companies
• 226th Independent Car Company
• 256th Independent Car Company
• 257th Independent Car Company
• 261st Independent Car Company
• 274th Independent Car Company
- Special Car Companies
• 2nd Special Car Company
• 3rd Special Car Company
• 4th Special Car Company
• 5th Special Car Company
• 6th Special Car Company
• 7th Special Car Company
• 8th Special Car Company
• 11th Special Car Company
• 16th Special Car Company
• 17th Special Car Company
• 18th Special Car Company
- Independent Military Watch Force
• 3rd Regiment Indipendent soldiers watch
• 52nd Battalion Indipendent soldiers watch
• 54th Battalion Indipendent soldiers watch
• 55th Battalion Indipendent soldiers watch
輸送部隊
- 野戦輸送司令部
• 第2野戦輸送司令部
• 第5野戦輸送司令部
- 独立自動車大隊
• 独立自動車第59大隊
• 独立自動車第101大隊
• 独立自動車第102大隊
- 独立自動車中隊
• 独立自動車第226中隊
• 独立自動車第256中隊
• 独立自動車第257中隊
• 独立自動車第261中隊
• 独立自動車第274中隊
- 特設自動車中隊
• 特設自動車第2中隊
• 特設自動車第3中隊
• 特設自動車第4中隊
• 特設自動車第5中隊
• 特設自動車第6中隊
• 特設自動車第7中隊
• 特設自動車第8中隊
• 特設自動車第11中隊
• 特設自動車第16中隊
• 特設自動車第17中隊
• 特設自動車第18中隊
- 独立輜重兵部隊
Delostrelecké jednotky
- 3. pluk ťažkého polného delostrelectva
- 18. pluk ťažkého polného delostrelectva
- 1. samostantý prapor rychlopalných diel
Artillery Units
- 3rd Heavy Field Artillery Regiment
- 18th Heavy Field Artillery Regiment
- 1st Indipendent Battalion Rapid-fire Guns
砲兵部隊
- 野戦重砲兵第3連隊
- 野戦重砲兵第18連隊
- 独立速射砲第1大隊
Quartermaster zbor
- 53. logistická okresná švadrona
- 16. logistická zdravotná švadrona
- 105. nemocničné zásobovanie 3)
- 107. nemocničné zásobovanie
- 124. nemocničné zásobovanie 4)
Quartermaster corps
- 53rd District Logistic Squadron
- 16th Medical Logistic Squadron
- 105th Hospital Logistic 3)
- 107th Hospital Logistic
- 124th Hospital Logistic 4)
兵站部隊
- 第53兵站地区隊
- 第16兵站衛生隊
- 第105兵站病院 3)
- 第107兵站病院
- 第124兵站病院 4)
Pracovné sily
- 33. rota služby vody
- 21. rota zvláštnej vodnej služby
- 28. rota zvláštnych konštrukčných prác
- 31. rota zvláštnych zemných prác
Work Force
- 33rd Water Service Company
- 21st Special Water Service Company
- 28th Special Construction Work Company
- 31st Special Land Works Company
勤務部隊
- 水上勤務第33中隊
- 特設水上勤務第21中隊
- 特設建設勤務第28中隊
- 特設陸上勤務第31中隊
Náhrada
- 17. obchodník s vojenskými koňmi?
- 15. polná zbrojnica
- 15. vojenská polná auto show?
- Mitsubishi nákladný odbor 15. armády
Depot
- 17th War-horse Trader
- 15th Field Army Armory
- 15th Army Field Auto Show
- Mitsubishi 15th Army Field Freight
補給廠
- 第17軍馬防疫廠
- 第15軍野戦兵器廠
- 第15軍野戦自動車廠
- 第15軍野戦貨物廠
? 4. divízia pechoty?? 4th Infantry Division?? 第4師団?
? 56. divízia??56th Division ?? 第56師団?3) velitel Commander chirurg T. Yokochi
4) velitel pplk. chirurg Hattori, Kazuo
zdroj
http://ja.wikipedia.org/wiki/第15軍; (日本軍)
URL : https://www.valka.cz/15-armada-1941-1945-t48122#420600 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více