Main Menu
User Menu

Východoslovenská skupina [1921-1921]

Eastern Slovakia Group

     
Název:
Name:
Východoslovenská skupina
Originální název:
Original Name:
Východoslovenská skupina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.10.1921
Předchůdce:
Predecessor:
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Datum zániku:
Disbanded:
10.11.1921
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.10.1921-10.11.1921 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
27.10.1921-10.11.1921 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.10.1921-10.11.1921 Paris, Marie-Constantin-Robert (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.10.1921-10.11.1921 Pichon, Jules (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.10.1921-10.11.1921 11. divise
27.10.1921-10.11.1921 12. divise
27.10.1921-10.11.1921 Velitelství dělostřelectva východoslovenské skupiny
27.10.1921-10.11.1921 Vozatajský prapor 5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
URL : https://www.valka.cz/Vychodoslovenska-skupina-1921-1921-t120565#413583Verze : 1
MOD