Main Menu
User Menu

Čmilanský, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Čmilanský
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Čmilanský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.05.1949 Radatice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 55. motostreleckého pluku (1982-1984)
veliteľ 2. armádneho zboru (1993-1997)
zástupca náčelníka GŠ ASR (RRRR-2002)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Cmilansky-Jan-t119573#410521Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Čmilanský
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Čmilanský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1967 Stredná škola, Prešov /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-31.07.1971 Vojenská akadémia, Vyškov /
01.09.1975-DD.07.1977 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno /
DD.MM.1978-DD.MM.1979 Kurz veliteľov motostreleckých a tankových plukov, Solnečnogorsk /
DD.MM.1996-DD.MM.1996 Vyšší akademický kurz, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.07.1971 poručík
24.07.1973 nadporučík
15.07.1977 kapitán
01.11.1978 major
01.10.1982 podplukovník
01.10.1987 plukovník
05.05.1997 generálmajor
01.10.2002 záloha
05.12.2002 potvrdená hodnosť generálmajora v zálohe ako 2. gen. hodnosti
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1979-DD.MM.1982 Velitel : 14. průzkumný prapor
DD.11.1982-DD.10.1984 Velitel : 55. motostřelecký pluk
07.10.1987-01.12.1990 Náčelník štábu : 14. tanková divize
01.12.1990-13.03.1991 Náčelník štábu : 14. motostřelecká divize
14.03.1991-31.10.1991 Velitel : 14. motostřelecká divize
31.10.1991-31.12.1992 Velitel : 14. mechanizovaná divize
01.01.1993-01.11.1994 Velitel : 14. mechanizovaná divize
01.11.1994-05.05.1997 Velitel : 2. armádní sbor
05.05.1997-01.09.1997 Velitel : 2. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1971-DD.MM.1972 veliteľ školskej tankovej roty, 103. tankový pluk
DD.09.1972-DD.MM.1973 spravodajský náčelník 103. tankového pluku
DD.08.1973-DD.MM.1975 zástupca veliteľa pre bojovú prípravu, 14. prieskumný prápor
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR veliteľ práporu, 63. motostrelecký pluk
DD.09.1979-DD.MM.1982 veliteľ 14. prieskumného práporu
DD.11.1982-DD.MM.1984 veliteľ 55. motostreleckého pluku
30.10.1984-DD.MM.1987 zástupca veliteľa 14. tankovej divízie
07.10.1987-DD.MM.1991 náčelník štábu 14. tankovej divízie / 14. motostreleckej divízie
14.03.1991-DD.MM.1997 veliteľ 14. motostreleckej divízie / 14. mechanizovanej divízie / 2. armádneho zboru
01.09.1997-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka štábu Pozemného vojska
01.05.1999-DD.MM.1999 náčelník Štábu operačného plánovania GŠ ASR
01.01.2000-DD.09.2002 zástupca náčelníka GŠ ASR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1975

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1982

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1987

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1989

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Cmilansky-Jan-t119573#410523Verze : 2
MOD