Main Menu
User Menu
Reklama

Nečas, Oto

     
Příjmení:
Surname:
Nečas
Jméno:
Given Name:
Oto
Jméno v originále:
Original Name:
Oto Nečas
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (2. gen. hodnosť) v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.08.1952 Hrušky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 1. armádneho zboru (1997-1999)
náčelník Štábu logistiky GŠ ASR (2000-2001)
veliteľ Pozemných síl (2003-2004)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Necas-Oto-t119489#410354Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nečas
Jméno:
Given Name:
Oto
Jméno v originále:
Original Name:
Oto Nečas
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1971-DD.MM.1973 Dvojročná dôstojnícka škola, Vyškov
DD.08.1975-DD.07.1978 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
DD.09.1983-DD.07.1986 Vojenská akadémia M. V. Frunzeho, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1973 podporučík
01.05.1975 poručík
01.10.1979 nadporučík
01.10.1982 kapitán
01.10.1985 major
01.10.1989 podplukovník
15.09.1991 plukovník
20.08.1998 generálmajor
17.12.2004 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1987-01.11.1990 Velitel : 15. tankový pluk
01.02.1991-31.12.1992 Velitel : 10. tankový pluk
DD.01.1997-20.08.1998 Velitel : 1. armádní sbor
20.08.1998-DD.02.1999 Velitel : 1. armádní sbor
30.01.2003-17.12.2004 Velitel : Velitelství pozemních sil

Ručně vyplněné položky:
DD.07.1978-DD.06.1983 náčelník štábu / zástupca veliteľa / veliteľ práporu, 10. tankový pluk
DD.10.1986-DD.04.1987 náčelník štábu 15. tankového pluku
01.05.1987-DD.MM.RRRR veliteľ 15. tankového pluku
01.02.1991-DD.MM.1992 veliteľ 10. tankového pluku
DD.09.1993-DD.MM.1997 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie / 1. armádneho zboru
DD.01.1997-DD.02.1999 veliteľ 1. armádneho zboru
DD.MM.2000-DD.MM.2001 náčelník Štábu logistiky GŠ ASR
01.10.2001-29.01.2003 generálny riaditeľ Sekcie modernizácie a infraštruktúry MOSR
30.01.2003-16.12.2004 veliteľ Pozemných síl
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1979

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1984

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1985

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1987

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

DD.MM.2003

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ročenka MOSR 2003
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Necas-Oto-t119489#410355Verze : 1
MOD