Main Menu
User Menu
Reklama

Savannah

Savannah, Georgia

     
Název:
Name:
Savannah
Originální název:
Original Name:
Savannah
Další názvy:
Other Names:
The Hostess City of the South
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Chatham
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
34°04'52.00"N 81°05'28.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
Downtown Midtown, Southside, Eastside, Westside, and Southwest/West Chatham
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1733
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Fort Pulaski
Fort Jackson
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.05.1738-DD.MM.1738
Pěší pluk Jamese Oglethorpa
James Oglethorpe\'s Regiment of Foot
DD.12.1778-DD.12.1778
1. prapor 71. pěšího (horalského) pluku (Fraserova)
1st Battallion of the 71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)
DD.12.1778-DD.12.1778
71. pěší pluk
71st Regiment of Foot
15.09.1779-09.10.1779
2. americký pluk (Irští dobrovolníci)
2nd American Regiment (Volunteers of Ireland)
DD.09.1779-DD.MM.1779
1. prapor 71. pěšího (horalského) pluku (Fraserova)
1st Battallion of the 71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)
DD.09.1779-DD.MM.1779
71. pěší pluk
71st Regiment of Foot
06.10.1940-19.01.1942
3. bombardovací skupina (lehká)
3rd Bombardment Group (Light)
07.10.1940-21.10.1941
27. bombardovací skupina (lehká)
27th Bombardment Group (Light)
18.12.1940-01.09.1941
17. bombardovací křídlo
17th Bombardment Wing
15.01.1941-20.05.1941
46. bombardovací skupina (lehká)
46th Bombardment Group (Light)
15.01.1941-26.05.1941
48. bombardovací skupina (lehká)
48th Bombardment Group (Light)
15.01.1941-26.05.1941
56. stíhací skupina (přepadová)
56th Pursuit Group (Interceptor)
07.02.1942-28.05.1942
48. bombardovací skupina (lehká)
48th Bombardment Group (Light)
10.02.1942-DD.07.1942
84. bombardovací skupina (lehká)
84th Bombardment Group (Light)
10.02.1942-16.02.1942
85. bombardovací skupina (lehká)
85th Bombardment Group (Light)
04.05.1942-14.07.1942
27. bombardovací skupina (lehká)
27th Bombardment Group (Light)
09.06.1942-27.07.1942
85. bombardovací skupina (lehká)
85th Bombardment Group (Light)
09.06.1942-15.08.1942
85. bombardovací skupina (střemhlavá)
85th Bombardment Group (Dive)
04.07.1942-DD.07.1942
311. bombardovací skupina (lehká)
311th Bombardment Group (Light)
04.07.1942-22.10.1942
311. bombardovací skupina (střemhlavá)
311th Bombardment Group (Dive)
DD.07.1942-DD.02.1943
84. bombardovací skupina (střemhlavá)
84th Bombardment Group (Dive)
10.08.1942-DD.02.1943
339. bombardovací skupina (střemhlavá)
339th Bombardment Group (Dive)
05.12.1942-12.02.1943
22. bombardovací výcvikové křídlo
22nd Bombardment Training Wing
01.11.1943-05.04.1944
397. bombardovací skupina (střední)
397th Bombardment Group (Medium)
19.12.1943-26.01.1944
344. bombardovací skupina (střední)
344th Bombardment Group (Medium)
01.04.1949-22.09.1950
2. bombardovací křídlo
2nd Bomb Wing
01.04.1949-22.09.1950
2. bombardovací křídlo, střední
2nd Bombardment Wing, Medium
01.04.1949-22.09.1950
2. peruť operační údržby
2d Maintenance Operations Squadron
01.05.1949-18.02.1950
2. bombardovací skupina, střední
2nd Bombardment Group, Medium
22.09.1950-01.04.1963
2. bombardovací křídlo
2nd Bomb Wing
22.09.1950-01.04.1963
2. bombardovací křídlo, střední
2nd Bombardment Wing, Medium
22.09.1950-16.06.1952
2. bombardovací skupina, střední
2nd Bombardment Group, Medium
22.09.1950-01.04.1963
2. muniční peruť
2d Munitions Squadron
22.09.1950-01.04.1963
2. peruť operační údržby
2d Maintenance Operations Squadron
22.09.1950-01.04.1963
2. peruť technické údržby
2d Maintenance Squadron
22.09.1950-01.04.1963
2. peruť údržby letadel
2d Aircraft Maintenance Squadron
22.09.1950-01.04.1963
2. skupina technické údržby
2nd Maintenance Group
22.09.1950-01.04.1963
2. zdravotní skupina
2nd Medical Group
10.10.1951-16.06.1952
38. letecká divize
38th Air Division
11.04.1952-16.06.1952
308. bombardovací skupina (střední)
308th Bombardment Group (Medium)
17.04.1952-15.07.1959
308. bombardovací křídlo, střední
308th Bombardment Wing, Medium
16.06.1952-01.11.1959
38. letecká divize
38th Air Division
01.04.1963-08.01.1966
63. křídlo pro přepravu jednotek, těžké
63rd Troop Carrier Wing, Heavy
08.01.1966-01.04.1967
63. vojenské transportní křídlo
63rd Military Airlift Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor rangers 75. pluku rangers
1st Ranger Battalion, 75th Ranger Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
22. stíhací křídlo
22nd Pursuit Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
DD.MM.1967-DD.MM.1969
Grumman Aircraft Engineering Corp.
DD.MM.1969-02.01.1973
Grumman Corp.
02.01.1973-DD.MM.1976
Grumman American Aviation Corp.
DD.MM.1976-DD.MM.1978
Grumman American Aviation Corp.
DD.MM.1978-DD.MM.1982
Gulfstream American Corp.
DD.MM.1982-DD.MM.RRRR
Gulfstream Aerospace Corp.
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.savannahga.gov
URL : https://www.valka.cz/Savannah-t116643#403423Verze : 0
MOD
Reklama