Main Menu
User Menu

Leeb, Wilhelm von

     
Příjmení:
Surname:
von Leeb
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Josef Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Josef Franz Ritter von Leeb
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.09.1876 Landsberg am Lech /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.04.1956 Füssen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Armádnej skupiny Sever
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#403858Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Leeb
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Josef Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Josef Franz Ritter von Leeb
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.01.1896 praporčík
03.03.1897 poručík
15.05.1905 nadporučík
07.03.1912 kapitán
19.05.1916 major
28.12.1920 podplukovník
01.02.1925 plukovník
01.02.1929 generálmajor
01.12.1929 generálporučík
01.01.1934 generál dělostřelectva
01.11.1939 generálplukovník
19.07.1940 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1933-DD.03.1935 Velitel : Skupinové velitelství 2
17.03.1935-04.02.1938 Velitel : Skupinové velitelství 2
04.02.1938-01.03.1938 Velitel : Skupinové velitelství pozemního vojska 2
26.08.1939-19.07.1940 Velitel : Skupina armád C
19.07.1940-22.06.1941 Velitel : Skupina armád C
20.06.1941-13.01.1942 Velitel : Skupina armád Sever

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 02.05.1915

Vojenský řád Maximiliana Josefa rytíř
Military Order of Maximilian Joseph Knight
Militär Max-Joseph-Orden Ritter
-

24.06.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - rytíř s meči
Knight's Cross with Swords of the Royal House Order of Hohenzollern
Ritterkreuz des Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Hamburk)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Brémy)
Hanseatic cross
Hanseatenkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - rytíř 2. třídy s meči
Order of Albrecht Knight 2nd Class with Swords
Albrecht - Orden - Ritterkreuz 2. Klasse mit Schwerten
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - 4. třída s meči
Military Merit Order - 4th Class with Swords
Militär -Verdienstorden - IV. Klasse mit Schwerten
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny rytíř s meči
Order of Württemberg Crown Knight with Swords
Orden der Württembergischen Krone Ritter mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile
War Medal
Harp Madalyası
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#421840Verze : 1
MOD
Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb


Wilhelm, rytíř von Leeb, se narodil 5.9. 1876 v Pasově. Do armády byl povolán roku 1897 ke pluku 4. polního dělostřelectva v Augsburgu. Za 1. světové války von Leeb sloužil jako důstojník u polního dělostřelectva. Po 1. světové válce zůstal v armádě a roku 1929 dosáhl hodnosti generálmajora. V roce 1934 byl ustaven velitelem velitelství skupiny armád v Kasselu. Brzy poté však odešel do výslužby na protest proti vzrůstajícímu počtu nacistických předpisů a praktik uplatňovaných v armádě.
Po vypuknutí 2. světové války byl Leeb povolán zpět do armády a pověřen velením skupině armád C v západním Německu s úkolem zabezpečit Říši proti útoku ze strany Francouzů. Této skupině armád byl v květnu 1940 svěřen jen o málo agresivnější úkol, nicméně Leebova vojska hrála hlavní roli při likvidaci francouzské armády zablokované v červnu u Maginotovy linie. Za účast v bojích na západní frontě byl 19.6. povýšen na polního maršála.
Před útokem na Sovětský svaz převzal von Leeb velení severního ze tří hlavních uskupení určených pro tento útok - skupiny armád "Sever". Leeb s jeho vojsky byl pověřen postupovat rychle přes pobaltské státy a dobýt Leningrad. Pustil se do práce, ale Hitler rozhodl, že Leningrad má být raději obléhán než vzat útokem.
To vedlo k ukončení Leebovy kariéry, neboť Hitler jej 18.1.1942 uvolnil z velení a poslal ho do výslužby.
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#37418Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#169660Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#169661Verze : 0