Main Menu
User Menu

Leeb, Wilhelm von

     
Příjmení:
Surname:
von Leeb
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Josef Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Josef Franz von Leeb
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.09.1876 Landsberg am Lech /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.04.1956 Füssen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Armádnej skupiny Sever
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#403858Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Leeb
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Josef Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Josef Franz von Leeb
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.01.1896 Fähnrich
03.03.1897 Leutnant
15.05.1905 Oberleutnant
07.03.1912 Hauptmann
19.05.1916 Major
28.12.1920 Oberstleutnant
01.02.1925 Oberst
01.02.1929 Generálmajor
01.12.1929 Generálporučík
01.01.1934 Generál dělostřelectva
01.11.1939 Generálplukovník
19.07.1940 Generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1933-DD.03.1935 Velitel : Skupinové velitelství 2
17.03.1935-04.02.1938 Velitel : Skupinové velitelství 2
04.02.1938-01.03.1938 Velitel : Skupinové velitelství pozemního vojska 2
26.08.1939-19.07.1940 Velitel : Skupina armád C
19.07.1940-22.06.1941 Velitel : Skupina armád C
20.06.1941-13.01.1942 Velitel : Skupina armád Sever

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

24.06.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#421840Verze : 0
MOD
Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb


Wilhelm, rytíř von Leeb, se narodil 5.9. 1876 v Pasově. Do armády byl povolán roku 1897 ke pluku 4. polního dělostřelectva v Augsburgu. Za 1. světové války von Leeb sloužil jako důstojník u polního dělostřelectva. Po 1. světové válce zůstal v armádě a roku 1929 dosáhl hodnosti generálmajora. V roce 1934 byl ustaven velitelem velitelství skupiny armád v Kasselu. Brzy poté však odešel do výslužby na protest proti vzrůstajícímu počtu nacistických předpisů a praktik uplatňovaných v armádě.
Po vypuknutí 2. světové války byl Leeb povolán zpět do armády a pověřen velením skupině armád C v západním Německu s úkolem zabezpečit Říši proti útoku ze strany Francouzů. Této skupině armád byl v květnu 1940 svěřen jen o málo agresivnější úkol, nicméně Leebova vojska hrála hlavní roli při likvidaci francouzské armády zablokované v červnu u Maginotovy linie. Za účast v bojích na západní frontě byl 19.6. povýšen na polního maršála.
Před útokem na Sovětský svaz převzal von Leeb velení severního ze tří hlavních uskupení určených pro tento útok - skupiny armád "Sever". Leeb s jeho vojsky byl pověřen postupovat rychle přes pobaltské státy a dobýt Leningrad. Pustil se do práce, ale Hitler rozhodl, že Leningrad má být raději obléhán než vzat útokem.
To vedlo k ukončení Leebovy kariéry, neboť Hitler jej 18.1.1942 uvolnil z velení a poslal ho do výslužby.
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#37418Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#169660Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#169661Verze : 0