Main Menu
User Menu

Leeb, Wilhelm von

     
Příjmení:
Surname:
von Leeb
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Josef Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Josef Franz Ritter von Leeb
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
rytíř
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.09.1876 Landsberg am Lech /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.04.1956 Füssen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Armádnej skupiny Sever
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#403858Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Leeb
Jméno:
Given Name:
Wilhelm Josef Franz
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Josef Franz Ritter von Leeb
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.01.1896 praporčík
03.03.1897 poručík
15.05.1905 nadporučík
07.03.1912 kapitán
19.05.1916 major
28.12.1920 podplukovník
01.02.1925 plukovník
01.02.1929 generálmajor
01.12.1929 generálporučík
01.01.1934 generál dělostřelectva
01.11.1939 generálplukovník
19.07.1940 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1933-DD.03.1935 Velitel : Skupinové velitelství 2
17.03.1935-04.02.1938 Velitel : Skupinové velitelství 2
04.02.1938-01.03.1938 Velitel : Skupinové velitelství pozemního vojska 2
26.08.1939-19.07.1940 Velitel : Skupina armád C
19.07.1940-22.06.1941 Velitel : Skupina armád C
20.06.1941-13.01.1942 Velitel : Skupina armád Sever

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 02.05.1915

Vojenský řád Maximiliana Josefa rytíř
Military Order of Maximilian Joseph Knight
Militär Max-Joseph-Orden Ritter
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

24.06.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

19.08.1942

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
se sponou "Pražský hrad"

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - rytíř s meči
Knight's Cross with Swords of the Royal House Order of Hohenzollern
Ritterkreuz des Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Hamburk)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Brémy)
Hanseatic cross
Hanseatenkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - rytíř 2. třídy s meči
Order of Albrecht Knight 2nd Class with Swords
Albrecht - Orden - Ritterkreuz 2. Klasse mit Schwerten
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - 3. třída s meči
Military Merit Order - 3rd Class with Swords
Militär -Verdienstorden - III. Klasse mit Schwerten
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny rytíř s meči
Order of Württemberg Crown Knight with Swords
Orden der Württembergischen Krone Ritter mit Schwerten
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž - 2. třída
Military Merit Cross - 2nd Class
Militär Verdienskreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile
War Medal
Harp Madalyası
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#421840Verze : 1
MOD
Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb


Wilhelm, rytíř von Leeb, se narodil 5.9. 1876 v Pasově. Do armády byl povolán roku 1897 ke pluku 4. polního dělostřelectva v Augsburgu. Za 1. světové války von Leeb sloužil jako důstojník u polního dělostřelectva. Po 1. světové válce zůstal v armádě a roku 1929 dosáhl hodnosti generálmajora. V roce 1934 byl ustaven velitelem velitelství skupiny armád v Kasselu. Brzy poté však odešel do výslužby na protest proti vzrůstajícímu počtu nacistických předpisů a praktik uplatňovaných v armádě.
Po vypuknutí 2. světové války byl Leeb povolán zpět do armády a pověřen velením skupině armád C v západním Německu s úkolem zabezpečit Říši proti útoku ze strany Francouzů. Této skupině armád byl v květnu 1940 svěřen jen o málo agresivnější úkol, nicméně Leebova vojska hrála hlavní roli při likvidaci francouzské armády zablokované v červnu u Maginotovy linie. Za účast v bojích na západní frontě byl 19.6. povýšen na polního maršála.
Před útokem na Sovětský svaz převzal von Leeb velení severního ze tří hlavních uskupení určených pro tento útok - skupiny armád "Sever". Leeb s jeho vojsky byl pověřen postupovat rychle přes pobaltské státy a dobýt Leningrad. Pustil se do práce, ale Hitler rozhodl, že Leningrad má být raději obléhán než vzat útokem.
To vedlo k ukončení Leebovy kariéry, neboť Hitler jej 18.1.1942 uvolnil z velení a poslal ho do výslužby.
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#37418Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#169660Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Leeb-Wilhelm-von-t11644#169661Verze : 0