Main Menu
User Menu

Zbrojnice 8 [1946-1950]

8th Armory

     
Název:
Name:
Zbrojnice 8
Originální název:
Original Name:
Zbrojnice 8
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Sborová zbrojnice 8
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
8. zbrojnice
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-15.09.1950 Týl vojenské oblasti 4
15.09.1950-01.12.1950 Technické oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.12.1950 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.12.1950 , ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1946-01.10.1947 Zbrojnice 16
01.10.1946-01.10.1949 Zbrojnice 17
01.10.1946-01.10.1949 Zbrojní dílny 22
01.10.1948-01.10.1949 Muniční sklad 5
01.10.1949-01.12.1950 Muniční sklad I/8
01.10.1949-01.12.1950 Zbrojní dílny Ružomberok

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1947 VÚ 4686 Košice
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 7493 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Zbrojnice-8-1946-1950-t116032#402150Verze : 2
MOD