Main Menu
User Menu

Týl vojenské oblasti 4 [1945-1950]

Rear of 4th Military Area

     
Název:
Name:
Týl vojenské oblasti 4
Originální název:
Original Name:
Týl vojenské oblasti 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.09.1950 Vojenská oblast 4
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.09.1950 Bratislava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1946 Danielovič, Vojtech (Plukovník)
01.10.1946-01.11.1948 Danielovič, Vojtech (Brigádní generál)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.06.1945-22.09.1945 Veterinární nemocnice 4
21.06.1945-01.10.1945 Vojenská nemocnica 1
01.07.1945-01.10.1945 Automobilní prapor 4
01.08.1945-01.10.1945 Oblastní intendačný sklad 4
15.08.1945-01.01.1946 Sborová nemocnice 8
01.09.1945-01.10.1945 Oblastní zbrojnice 4
22.09.1945-DD.MM.1946 Oblastní veterinární nemocnice 4
01.10.1945-01.10.1949 Automobilní prapor 7
01.10.1945-20.09.1950 Automobilní prapor 8
01.10.1945-01.10.1947 Intendačný sklad 54
01.10.1945-15.09.1950 Intendačný sklad 7
01.10.1945-15.09.1950 Intendačný sklad 8
01.10.1945-01.01.1946 Sborová nemocnice 7
01.10.1945-01.10.1946 Sborová zbrojnice 7
01.10.1945-01.10.1946 Sborová zbrojnice 8
01.10.1945-15.09.1950 Spojovací sklad 4
01.10.1945-15.09.1950 Vojenská nemocnica 13
01.10.1945-01.10.1947 Vojenská továrna 5
01.10.1945-01.10.1949 Zbrojnice 15
01.01.1946-15.09.1950 Vojenská nemocnice 7
01.01.1946-15.09.1950 Vojenská nemocnice 8
01.10.1946-15.09.1950 Zbrojnice 7
01.10.1946-15.09.1950 Zbrojnice 8
DD.MM.1946-15.01.1947 Vojenská nemocnica 27
DD.MM.1946-15.09.1950 Vojenská veterinární nemocnice 4
01.01.1947-01.10.1947 Vojenské stavební ředitelstvi 4
DD.03.1947-01.10.1948 Vojenská nemocnica 25
01.10.1947-01.10.1949 Intendačný sklad 15
01.10.1947-01.10.1949 Vojenská stavební správa 17
01.10.1947-01.10.1949 Vojenská stavební správa 18
01.10.1947-01.10.1949 Vojenská stavební správa 19
01.10.1947-01.10.1949 Vojenská stavební správa 20
01.10.1947-01.10.1949 Vojenská stavební správa 21
01.10.1947-01.10.1949 Vojenská stavební správa 23
01.10.1947-01.10.1949 Vojenská stavební správa 28
01.10.1947-01.10.1949 Zbrojnice 16
DD.MM.1947-DD.MM.1948 Vojenská nemocnica 24
01.10.1949-15.09.1950 Vozatajský prapor 4

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Vojenská oblast 4
URL : https://www.valka.cz/Tyl-vojenske-oblasti-4-1945-1950-t183962#537215Verze : 0
MOD