Main Menu
User Menu
Reklama

15-cm-NbW 41 (15cm raketomet)

15-cm-NbW 41 (15 cm rocket launcher)

15-cm-Nebelwerfer 41

     
Název:
Name:
15-cm-NbW 41
Originální název:
Original Name:
15-cm-Nebelwerfer 41
Kategorie:
Category:
tažený vícehlavňový raketomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1941-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
5283
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1940
Obsluha:
Crew:
6
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
540 1) kg
Celková délka:
Overall Length:
3607 mm
Celková šířka:
Overall Width:
1676 mm
Celková výška:
Overall Height:
1397 mm
Raketomet:
Rocket Launcher:
 
Ráže:
Calibre:
150 mm
Počet hlavní nebo lišt:
Number of Barrels or Rails:
šest 1500 mm dlouhých hlavní / six 59 in long barrels
Náměr:
Elevation:
+5° - +45° °
Odměr:
Traverse:
27 °
Munice:
Ammunition:
6 x 15 cm Wurfgranate 41 Spreng
6 x 15 cm Wurfgranate 41 Nebel
6 x 15 cm Wurfgranate 41 Gelbring
6 x 15 cm Wurfgranate 41 Grühnring
6 x 15 cm Wurfgranate 41 Grühnring/Gelbring
Maximální dostřel:
Maximum Range:
6 900 m
Plocha pokrytá salvou:
One Salvo Impact Area:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) Přepravní hmotnost: 590 kg
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/15_cm_Nebelwerfer_41
https://panzerworld.com/15-cm-nb-w-41
https://ww2db.com/weapon.php?q=248
www.iwm.org.uk

15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#639731Verze : 3
MOD
Německé označení: 15 cm NbW 412
Ráže : 158,5mm
Délka hlavně: 1300mm
Váha: 590 kg
Elevace/deprese: +45°/-5°
Odměr : 24°
Úsťová rychlost : 340 m/s
Dostřel : 6900 m
Rychlost palby: 18 ran/ 5 min.(salva 6 raket v 10 sekundách)
Váha střely (rakety) 34,15 kg (HE), 35,48 (zadýmovací)
URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#40987Verze : 0
Použité TPH :


Do roku 1940 za tepla lisovaný čierny prach. Pretože malo zrno malú pevnosť a dochádzalo k tvorbe trhlín a následným haváriám pri streľbe, tak od roku 1940 sa používal diglykolový prach. Existovali 3 druhy prachových náplní v závislosti na vzdušných teplotných podmienok - normálna (-25°C +40°C), arktická (-45°C - 0°C), tropická (-5°C +50°C).
Podľa predpisu H.Dv.119/986 bolo prikázané prestreľovať vlastné jednotky len pri paľbe na vzdialenosť väčšiu ako 3 000 m, pričom do 2 km nesmeli byť väčšie zoskupenia vojsk, pretože dochádzalo k veľkým výskytom "krátkych" výstrelov a k predčasným výbuchom za letu.
URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#76257Verze : 0
MOD
Nemci vyrábali dva hlavné typy rakiet používaných v 15-cm Nebelwerfer 41:


- 15 cm Wurfgranate Spreng (trhavá)
- 15 cm Wurfgranate 41 w Kh Nebel (dymová)


Koncepcia, resp. vnútorné usporiadanie rakiet bolo neobvyklé, pretože raketový motor sa nachádzal v prednej časti rakety a vyústenie trysiek, ktoré raketu urýchľovali a udeľovali jej rotáciu okolo pozdĺžnej osy, potrebnú pre jej stabilizáciu, bolo umiestnené približne v dvoch tretinách dĺžky rakety (merané od špice rakety). Samotná bojová hlavica sa nachádzala v zadnej časti rakety. Takéto usporiadanie jednotlivých komponentov rakety zaisťovalo, že po výbuchu trhavej náplne zostávajúca časť hnacieho média raketového motoru ešte zvýšila celkový účinok rakety na cieľ.


Prvé rakety boli po intenzívnych skúškach na strelnici Kummersdorf West pripravené k zavedeniu do výzbroje jednotiek v roku 1941. Prvým raketometom určeným na vystreľovanie 15 cm rakiet bolo jednokoľajnicové zariadenie nazývané podľa vedúceho vývoja nemeckých rakiet generála Dornbergera "Do-Gerät". Nedočkal sa však väčšieho rozšírenia. Hlavným raketometom pre vystreľovanie 15 cm rakiet sa stal 15 cm Nebelwerfer 41. Mal šesť trubicových raketníc umiestnených na upravenej lafete protitankového kanóna Pak 35/36. Raketnice boli usporiadané do tvaru kruhu a odpaľovali sa jedna po druhej v presne stanovenom intervale.


TTD:


15 cm Wurfgranate Spreng (trhavá)
rozmery:
dĺžka: 979 mm
priemer: 158 mm
hmotnosť:
celková - 31, 8 kg
hnacia náplň - 6, 35 kg
bojová náplň - 2, 5 kg
počiatočná rýchlosť: 342 m/s
max. dostrel: 7055 m15 cm Wurfgranate 41 w Kh Nebel (dymová)
rozmery:
dĺžka: 1, 02 m
priemer: 158 mm
hmotnosť:
celková - 35, 9 kg
hnacia náplň - 6, 35 kg
bojová náplň - 3, 86 kg
počiatočná rýchlosť: 342 m/s
max. dostrel: 6905 mspracované podľa: Veľká encyklopedie - Zbraně 2. sv. války
URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#76518Verze : 0
MOD
Zbraň užívaná hojně na východní frontě
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#36994Verze : 0
15-cm Nebelwerfer 41:
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#60705Verze : 0
MOD
Súdiac z polohy tela a rakety vedľa neho, bol vojak na dolnom obrázku zrejme zastrelený pri nabíjaní raketometu.
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) - zdroj: Lexikon der Wehrmacht

zdroj: Lexikon der Wehrmacht
URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#76550Verze : 0
MOD
Exemplář z muzea v Saumuru.(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#244128Verze : 0
MOD
15 cm NbW 41


Horní obrázek převzat z knihy Ju. Njenachova: Čudo-oružije Trjet'jego Rjecha, vydav. Charvjest 1999, ISBN 985-433-482-1


Spodní obrázek převzat z knihy Wolfganga Fleischera: Deutsche Nebelwerfer 1934-1945, Waffen-Arsenal Sonderband S-40, Potzum-Pallas Verlag 1995, ISBN 3-7909-0551-8.
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#244271Verze : 0
MOD
15 cm Wgr. 41 Spr. - trieštivá (na obrázku vľavo)
priemer 158,5mm,
dĺžka 926mm,
hmotnosť podľa náplne motoru 34,15-39,06kg
náplň motoru - 10,15 kg čierneho prachu alebo 5,76kg diglykolovej TPH
náplň bojovej časti - 2 kg TNT


15 cm Wgr. 41 Spr. W. Rh. Nb. (alebo 15 cm Wgr. 41 Spr. W. Kh. Nb. ???) - dymovo-trieštivá (vpravo)
priemer 158,5mm
dĺžka 1020mm
hmotnosť podľa náplne motoru 35,48-40,07kg
náplň motoru - 10,15 kg čierneho prachu alebo 5,76kg diglykolovej TPH
náplň bojovej časti - 1,34kg TNT + 4kg dymotvornej zmesy


Od dymovo-trieštivej rakety boli odvodené "chemické" rakety, označené zeleným, žltým a zeleno-žltým pruhom na motore a bojovej časti (označuje druhu náplne BOL), hmotnosť rakety 39-43kg. Bojovo nasadené pravdepodobne nikdy neboli.


Bojová časť má zapalovač Bd. Z. DOV (42) alebo Bd. Z. DOV (43)


Motor má 26 trysiek a rôzne konštrukcie náplne
- lisovaný čierny prach, označenie na spalovacej komore motoru "Schw."
- lisovaný diglykový prach, zrno s deviatimi kanálmi, označenie "Digl. P."
- 7 zrń trubkového diglykolového prachu označenie "Digl. R." (mal pomerne zložitý zapalovací systém motoru, pozostávajúci z niekoľkých náplní zrnitého a lisovaného prachu, stopiny a celuloidovej trubky)
- kombinácia 12 trubkových a 8 tyčinkových diglykolových zŕn, označenie ???
Motor sa odpaluje elektrickým iniciátorom ERZ 39 vloženým do jednej z trysiek.


Rakety existovali v troch klimatických a farebných prevedeniach, normálnom tmavozelenom, žltohnedom tropickom "Tp." a bielom arktickom "Arkt.". Varianta bola okrem toho označená aj na spalovacej komore motoru.
Rakety v prevedení "Tp". a "Arkt." mali motory plnené výhradne diglykolovým prachom.


Dostrel rôznych verzií 15 cm Wgr. 41 sa líšil podľa náplne motoru a dosahoval 6100-6900 metrov.


Zdroj: Boepripasy artillerii byvšej germanskoj armii Moskva 1946
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#336141Verze : 0
© Radek Havelka
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#379175Verze : 0
MOD
Detailný pohľad na zadnú časť nabitých rakiet. Dva otvory na spodnej časti neslúžia, ako by sa na prvý pohľad zdalo, na zasunutie zapaľovačov. Zapaľovač s označením elektrischer Randdüsenzünder 39 sa zasúval do jednej z trysiek, ktoré raketu urýchľovali a udeľovali jej rotáciu okolo pozdĺžnej osy. Elektrischer Randdüsenzünder 39 boli balené v bakelitových krabičkách po šesť kusov.


www.bundesarchiv.de
www.ww2f.com
www.wehrmacht-awards.com

15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) - elektrischer Randdüsenzünder 39

elektrischer Randdüsenzünder 39
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) - Odpaľovanie Nebelwerferu, Rusko, január 1944.

Odpaľovanie Nebelwerferu, Rusko, január 1944.
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) - elektrischer Randdüsenzünder 39

elektrischer Randdüsenzünder 39
URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#536779Verze : 1
MOD
Oorlogsmuseum Overloon, vlastní foto.
15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


15-cm-NbW 41 (15cm raketomet) -


URL : https://www.valka.cz/15-cm-NbW-41-15cm-raketomet-t11558#558687Verze : 0
MOD