Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 14. divise [1945-1951]

14th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 14. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 14. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.11.1950 14. divise
01.11.1950-01.01.1951 14. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1947 Hradec Králové, kasárny /
01.10.1947-01.10.1949 Mladá Boleslav, kasárny /
01.10.1949-01.10.1950 Hradec Králové, kasárny /
01.10.1950-01.01.1951 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
05.06.1945-31.07.1945 Malec, Josef (Podplukovník)
01.08.1945-24.10.1946 Malec, Josef (Plukovník)
25.10.1946-30.10.1946 Malec, Josef (Brigádní generál)
01.10.1947-DD.05.1948 Vaněk, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.05.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 64
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 14
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 264
01.10.1945-31.12.1950 Dělostřelecký pluk 4
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecký oddíl 254

Ručně vyplněné položky:
01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 4
25.05.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 14
25.05.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 64
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 264
01.10.1947-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl 254
Čestný název:
Honorary Name:
DD.03.1948-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 4536-D Hradec Králové
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4536-D Mladá Boleslav
01.10.1949-01.10.1950 VÚ 4931-D Hradec Králové
01.10.1950-01.11.1951 VÚ 4931-D Olomouc
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 402
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-14-divise-1945-1951-t115421#400829Verze : 1
MOD