Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 4 [1945-1951]

4th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 4
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 14
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
4. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-31.12.1950 Velitelství dělostřelectva 14. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-DD.MM.1950 Josefov
DD.MM.1950-01.01.1951 Olomouc

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl I/4
01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl II/4
01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl III/4
01.10.1945-01.01.1951 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 4
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1945-DD.MM.1950 VÚ 0000 Josefov
DD.MM.1950-01.01.1951 VÚ 0000 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 4)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-4-1945-1951-t51145#311459Verze : 0
MOD