Main Menu
User Menu

Pěší pluk 7 [1945-1950]

7th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 7
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
7. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 9. divise
01.11.1950-01.12.1950 9. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.06.1946 Nitra, kasárny /
01.06.1946-01.09.1946 Brno, kasárny /
01.09.1946-28.07.1950 Nitra, kasárny /
28.07.1950-01.01.1951 Senica, kasárny /

Velitel:
Commander:
20.06.1945-15.07.1945 Dualský, Tibor (Podplukovník)
15.12.1946-01.11.1948 Dualský, Tibor (Podplukovník)
01.10.1949-28.02.1950 Skalina, Koloman (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1945-01.10.1949 Pěší prapor I/7
01.07.1945-01.10.1949 Pěší prapor II/7
01.07.1945-01.10.1949 Pěší prapor III/7
01.10.1945-01.12.1950 Náhradní prapor pěšího pluku 7
01.10.1949-01.12.1950 Kulometní rota 4/7 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 1/7 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 2/7 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 3/7 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Rota těžkých zbraní 5/7 /samostatná/

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.12.1950 Tatranský pluk
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1949 VÚ 4633 Nitra
01.10.1949-28.07.1950 VÚ 2051 Nitra
28.07.1950-01.12.1950 VÚ 2051 Senica
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-7-1945-1950-t115383#400761Verze : 5
MOD