Main Menu
User Menu

9. divise /pěší/ [1950-1951]

9th Division /Infantry/

     
Název:
Name:
9. divise /pěší/
Originální název:
Original Name:
9. divise /pěší/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1950
Předchůdce:
Predecessor:
9. divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
9. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1950-01.01.1951 I. sbor
Dislokace:
Deployed:
01.11.1950-01.01.1951 Trnava

Velitel:
Commander:
01.11.1950-01.01.1951 Kalina, Dezider (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1950-01.01.1951 Kužel-Znievčan, Vladislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1950-01.01.1951 Divisní škola 9
01.11.1950-01.12.1950 Průzkumná četa 9
01.11.1950-01.12.1950 Pěší pluk 12
01.11.1950-01.12.1950 Pěší pluk 3
01.11.1950-01.12.1950 Pěší pluk 39
01.11.1950-01.12.1950 Pěší pluk 7
01.11.1950-01.01.1951 Velitelství dělostřelectva 9. divise
10.11.1950-01.12.1950 Spojovací rota 9
12.11.1950-01.12.1950 Tankosamohybná rota 9
12.11.1950-01.12.1950 Ženijní rota 9
01.12.1950-01.01.1951 12. pěší pluk
01.12.1950-01.01.1951 3. pěší pluk
01.12.1950-01.01.1951 39. pěší pluk
01.12.1950-01.01.1951 9. divizní lazaret
01.12.1950-01.01.1951 9. průzkumná četa
01.12.1950-01.01.1951 9. spojovací rota
01.12.1950-01.01.1951 9. tankosamohybná rota
01.12.1950-01.01.1951 9. ženijní rota
02.12.1950-01.01.1951 9. automobilní četa

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1950-01.01.1951 Divise /pěší/ druhého odboje
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.11.1950-01.01.1951 VÚ 8874 Trnava
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, skupina poválečná, fond (9. divise /pěší/)
URL : https://www.valka.cz/9-divise-pesi-1950-1951-t118928#408591Verze : 1
MOD