Main Menu
User Menu

Pěší pluk 25 [1945-1947]

25th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 25
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 25
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 25
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 23
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1947 2. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Košice, kasárny /
01.10.1945-01.10.1947 Zvolen, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-DD.12.1945
DD.12.1945-DD.09.1946 Želinský, Štefan
DD.09.1946-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor I/25
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor II/25
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor III/25
01.09.1945-01.10.1947 Náhradní prapor pěšího pluku 25

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1946-01.10.1947 VÚ 4628 Zvolen
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-25-1945-1947-t114941#399861Verze : 2
MOD