Main Menu
User Menu

20. polní divize (L) [1943-1944]

20th Field Division (L)

20. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
20. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
20. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 20
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1944
Nástupce:
Successor:
20. útočná divize letectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1943-25.11.1943 Fronhöfer, Erich (Generalmajor)
25.11.1943-01.06.1944 Crisolli, Wilhelm (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-20.11.1943 Delinsky, Hans (Major)
20.11.1943-01.06.1944 Laempe, Werner (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1943-01.06.1944 Divizní spojovací oddíl 20 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Dělostřelecký pluk 20 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Myslivecký pluk 39 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Myslivecký pluk 40 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Oddíl stíhačů tanků 20 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Ženijní prapor 20 (L)

Ručně vyplněné položky:
01.11.1943-01.06.1944 Myslivecký pluk 39 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Myslivecký pluk 40 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Dělostřelecký pluk 20 (L)
01.11.1943-01.06.1944 Divizní jednotky 20 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-polni-divize-L-1943-1944-t114523#398654Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 20 (L) Division Units 20 (L) Divisions-Einheit 20 (L)
mušketýrský prapor 20 (L) Fusillier Battalion 20 (L) Füsilier-Bataillon 20 (L)
protitankový oddíl 20 (L) Anti-tank Section 20 (L) Panzerjäger-Abteilung 20 (L)
ženijní prapor 20 (L) Pioneer Battalion 20 (L) Pionier-Bataillon 20 (L)
spojovací oddíl 20. polní divize (L) Division Signal Company 20 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 20 (L)
polní doplňovací prapor 20 (L) Field Replacement Battalion 20 (L) Feldersatz-Bataillon 20 (L)
velitelství podpůrných jednotky 20. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 20 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 20 (L)
administrativní služba 20 polní divize (L) Administration Service 20 (L) Verwaltungsdienste 20 (L)
zdravotnická služba 20. polní divize (L) Medical Service 20 (L) Sanitätsdienste 20 (L)
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-polni-divize-L-1943-1944-t114523#398656Verze : 0
MOD