Main Menu
User Menu

14. polní divize (L) [1943-1945]

14th Field Division (L)

14. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
14. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
14. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 14
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-08.05.1945 XXXIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.11.1943-DD.MM.RRRR ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1943-01.02.1945 Lohmann, Hans (Generalleutnant)
01.02.1945-08.05.1945 Richter, Wilhelm (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-05.01.1944 ?, ? ( ? )
05.01.1944-15.02.1945 Poggendorff, Hugo (Oberstleutnant)
15.02.1945-08.05.1945 Siefart, Rudolf (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 27 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Myslivecký pluk 28 (L)
dd.mm.1945-08.05.1945 Myslivecký pluk 55 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 14 (L)
01.11.1943-08.05.1945 Divizní jednotky 14 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/14-polni-divize-L-1943-1945-t114500#398616Verze : 0
MOD
1943-1945Divizní jednotky 14 (L) Division Units 14 (L) Divisions-Einheit 14 (L)
mušketýrský prapor 14 (L) Fusillier Battalion 14 (L) Füsilier-Bataillon 14 (L)
protitankový oddíl 14 (L) Anti-tank Section 14 (L) Panzerjäger-Abteilung 14 (L)
ženijní prapor 14 (L) Pioneer Battalion 14 (L) Pionier-Bataillon 14 (L)
spojovací oddíl 14. polní divize (L) Division Signal Company 14 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 14 (L)
polní doplňovací prapor 14 (L) Field Replacement Battalion 14 (L) Feldersatz-Bataillon 14 (L)
velitelství podpůrných jednotky 14. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 14 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 14 (L)
administrativní služba 14. polní divize (L) Administration Service 14 (L) Verwaltungsdienste 14 (L)
zdravotnická služba 14. polní divize (L) Medical Service 14 (L) Sanitätsdienste 14 (L)
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/14-polni-divize-L-1943-1945-t114500#398618Verze : 0
MOD