Main Menu
User Menu

4. polní divize (L) [1943-1944]

4th Field Division (L)

4. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
4. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
4. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 4
Datum zániku:
Disbanded:
DD.07.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-DD.12.1943 II. polní sbor letectva
DD.12.1943-DD.06.1944 LIII. armádní sbor
DD.06.1944-DD.07.1944 -
Dislokace:
Deployed:
01.11.1943-DD.MM.RRRR Klagenfurt, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1943-20.11.1943 Sauerbrey, Johannes (Generalmajor)
20.11.1943-24.01.1944 Klepp, Ernst (Generalmajor)
24.01.1944-27.07.1944 Pistorius, Robert (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-DD.07.1944 Myslivecký pluk 49 (L)
01.11.1943-DD.07.1944 Myslivecký pluk 50 (L)
01.11.1943-DD.07.1944 Myslivecký pluk 51 (L)
01.11.1943-DD.07.1944 Dělostřelecký pluk 4 (L)
01.11.1943-DD.07.1944 Divizní jednotky 4 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
4. polní divize (L) byla zničena v červenci 1944 a její zbylý personál absorboval Sborový oddíl H.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/4-polni-divize-L-1943-1944-t114484#398579Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 4 (L) Division Units 4 (L) Divisions-Einheit 4 (L)
mušketýrský prapor 4 (L) Fusillier Battalion 4 (L) Füsilier-Bataillon 4 (L)
protitankový oddíl 4 (L) Anti-tank Section 4 (L) Panzerjäger-Abteilung 4 (L)
ženijní prapor 4 (L) Pioneer Battalion 4 (L) Pionier-Bataillon 4 (L)
spojovací oddíl 4. polní divize (L) Division Signal Company 4 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 4 (L)
polní doplňovací prapor 4 (L) Field Replacement Battalion 4 (L) Feldersatz-Bataillon 4 (L)
velitelství podpůrných jednotky 4. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 4 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 4 (L)
administrativní služba 4. polní divize (L) Administration Service 4 (L) Verwaltungsdienste 4 (L)
zdravotnická služba 4. polní divize (L) Medical Service 4 (L) Sanitätsdienste 4 (L)
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/4-polni-divize-L-1943-1944-t114484#398580Verze : 0
MOD