Main Menu
User Menu
Reklama

Tampa

Tampa, Florida

     
Název:
Name:
Tampa
Originální název:
Original Name:
Tampa
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Hillsborough
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
27°56'49.99"N 82°27'30.99"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1823
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
22.10.1929-24.08.1936
164. brigáda
164th Brigade
24.08.1936-DD.MM.RRRR
164. pěší brigáda
164th Infantry Brigade
02.10.1940-19.10.1940
3. křídlo
3rd Wing
19.10.1940-05.09.1941
3. bombardovací křídlo
3rd Bombardment Wing
18.12.1940-07.01.1941
Jihovýchodní letecký distrikt
Southeast Air District
08.01.1941-26.03.1941
Jihovýchodní letecký distrikt
Southeast Air District
15.01.1941-DD.02.1942
44. bombardovací skupina (těžká)
44th Bombardment Group (Heavy)
26.03.1941-18.09.1942
3. letecká armáda
3 Air Force
03.02.1942-DD.MM.1942
24. průzkumná peruť (těžká)
24th Reconnaissance Squadron (Heavy)
03.02.1942-09.02.1942
25. průzkumná peruť (těžká)
25th Reconnaissance Squadron (Heavy)
03.02.1942-DD.MM.1942
340. bombardovací peruť (težká)
340th Bombardment Squadron (Heavy)
03.02.1942-DD.MM.1942
341. bombardovací peruť (težká)
341st Bombardment Squadron (Heavy)
03.02.1942-DD.MM.1942
342. bombardovací peruť (težká)
342nd Bombardment Squadron (Heavy)
03.02.1942-09.02.1942
343. bombardovací peruť (těžká)
343rd Bombardment Squadron (Heavy)
03.02.1942-09.02.1942
344. bombardovací peruť (těžká)
344th Bombardment Squadron (Heavy)
03.02.1942-09.02.1942
345. bombardovací peruť (těžká)
345th Bombardment Squadron (Heavy)
03.02.1942-DD.MM.1942
414. bombardovací peruť (težká)
414th Bombardment Squadron (Heavy)
03.02.1942-DD.MM.1942
97. bombardovací skupina (těžká)
97th Bombardment Group (Heavy)
03.02.1942-08.02.1942
98. bombardovací skupina (těžká)
98th Bombardment Group (Heavy)
16.02.1942-17.05.1942
325. letištní skupina
325th Air Base Group
27.02.1942-03.03.1942
76. pozorovací skupina
76th Observation Group
01.03.1942-24.06.1942
314. transportní skupina
314th Transport Group
26.03.1942-DD.05.1942
92. bombardovací skupina (těžká)
92nd Bombardment Group (Heavy)
16.05.1942-26.06.1942
91. bombardovací skupina (těžká)
91st Bombardment Group (Heavy)
15.06.1942-01.07.1942
94. bombardovací skupina (těžká)
94th Bombardment Group (Heavy)
23.06.1942-08.08.1942
320. bombardovací skupina (střední)
320th Bombardment Group (Medium)
01.07.1942-08.08.1942
441. bombardovací peruť (střední)
441st Bombardment Squadron (Medium)
15.07.1942-10.08.1942
336. bombardovací skupina (střední)
336th Bombardment Group (Medium)
17.07.1942-22.09.1942
322. bombardovací skupina (střední)
322nd Bombardment Group (Medium)
24.07.1942-28.09.1942
19. bombardovací křídlo
19th Bombardment Wing
24.07.1942-29.10.1942
8. stíhací křídlo
8th Fighter Wing
07.08.1942-30.09.1942
20. stíhací skupina
20th Fighter Group
21.08.1942-02.11.1942
323. bombardovací skupina (střední)
323rd Bombardment Group (Medium)
08.09.1942-28.11.1942
12. bombardovací křídlo
12th Bombardment Wing
08.09.1942-28.12.1942
344. bombardovací skupina (střední)
344th Bombardment Group (Medium)
18.09.1942-28.03.1946
3. letecká armáda
Third Air Force
01.10.1942-01.02.1943
13. bombardovací křídlo
13th Bombardment Wing
01.10.1942-01.02.1943
14. bombardovací křídlo
14th Bombardment Wing
DD.11.1942-08.05.1943
20. bombardovací křídlo
20th Bombardment Wing
01.12.1942-09.02.1943
386. bombardovací skupina (střední)
386th Bombardment Group (Medium)
01.12.1942-12.04.1943
387. bombardovací skupina (střední)
387th Bombardment Group (Medium)
21.01.1943-24.05.1943
391. bombardovací skupina (střední)
391st Bombardment Group (Medium)
21.01.1943-03.05.1943
40. bombardovací křídlo
40th Bombardment Wing
01.02.1943-10.05.1943
13. bombardovací křídlo (těžké)
13th Bombardment Wing (Heavy)
01.02.1943-DD.05.1943
14. bombardovací křídlo (těžké)
14th Bombardment Wing (Heavy)
12.02.1943-15.08.1943
22. bombardovací výcvikové křídlo
22nd Bombardment Training Wing
DD.02.1943-DD.07.1943
339. bombardovací skupina (střemhlavá)
339th Bombardment Group (Dive)
DD.02.1943-DD.08.1943
84. bombardovací skupina (střemhlavá)
84th Bombardment Group (Dive)
01.03.1943-DD.08.1943
405. bombardovací skupina (střemhlavá)
405th Bombardment Group (Dive)
05.03.1943-12.07.1943
394. bombardovací skupina (střední)
394th Bombardment Group (Medium)
11.03.1943-20.11.1943
555. spojovací prapor výstrahy před letadly
555th Signal Aircraft Warning Battalion
28.03.1943-DD.08.1943
407. bombardovací skupina (střemhlavá)
407th Bombardment Group (Dive)
01.04.1943-06.04.1943
45. bombardovací křídlo (střední)
45th Bombardment Wing (Medium)
06.04.1943-04.08.1943
45. bombardovací křídlo (těžké)
45th Bombardment Wing (Heavy)
20.04.1943-12.10.1943
397. bombardovací skupina (střední)
397th Bombardment Group (Medium)
03.05.1943-DD.05.1943
40. bombardovací křídlo (těžké)
40th Bombardment Wing (Heavy)
01.06.1943-25.08.1943
477. bombardovací skupina (střední)
477th Bombardment Group (Medium)
DD.08.1943-14.09.1943
405. stíhací-bombardovací skupina
405th Fighter-Bomber Group
09.10.1943-06.11.1943
46. bombardovací skupina (lehká)
46th Bombardment Group (Light)
13.10.1943-06.11.1943
336. bombardovací skupina (střední)
336th Bombardment Group (Medium)
07.01.1944-05.10.1944
11. fotografická skupina, mapovací
11th Photographic Group, Mapping
22.04.1944-03.05.1944
2. skupina vzdušného velení
2nd Air Command Group
01.05.1944-05.05.1944
3. letecká skupina zvláštního určení
3rd Air Commando Group
17.08.1944-22.08.1944
2. skupina vzdušného velení
2nd Air Command Group
23.10.1944-28.10.1944
2. skupina vzdušného velení
2nd Air Command Group
03.07.1945-01.09.1945
398. bombardovací skupina (těžká)
398th Bombardment Group (Heavy)
03.07.1945-07.11.1945
91. bombardovací skupina (těžká)
91st Bombardment Group (Heavy)
14.08.1945-07.11.1945
447. bombardovací skupina (těžká)
447th Bombardment Group (Heavy)
25.08.1945-07.11.1945
31. stíhací skupina
31st Fighter Group
DD.08.1945-DD.11.1945
69. průzkumná skupina
69th Reconnaissance Group
03.09.1945-07.11.1945
486. bombardovací skupina (těžká)
486th Bombardment Group (Heavy)
03.09.1945-07.11.1945
487. bombardovací skupina (těžká)
487th Bombardment Group (Heavy)
03.09.1945-07.11.1945
490. bombardovací skupina (těžká)
490th Bombardment Group (Heavy)
DD.09.1945-DD.12.1945
67. průzkumná skupina
67th Reconnaissance Group
DD.11.1945-31.03.1946
462. bombardovací skupina (velmi těžká)
462nd Bombardment Group (Very Heavy)
22.12.1945-07.03.1946
514. bombardovací peruť, velmi těžká
514th Bombardment Squadron, Very Heavy
DD.12.1945-DD.02.1946
67. průzkumná skupina
67th Reconnaissance Group
05.01.1946-31.03.1946
513. bombardovací peruť, velmi těžká
513th Bombardment Squadron, Very Heavy
15.01.1946-31.05.1946
73. bombardovací křídlo, velmi těžké
73rd Bombardment Wing, Very Heavy
21.03.1946-26.05.1946
Velitelství taktického letectva
Tactical Air Command
17.04.1946-01.06.1947
311. průzkumné křídlo
311th Reconnaissance Wing
14.05.1946-10.11.1946
8. velitelství bombardovacího letectva, velmi těžké
VIII Bomber Command, Very Heavy
07.06.1946-01.11.1946
8. letecká armáda
Eighth Air Force
04.08.1946-DD.05.1948
307. bombardovací skupina (velmi těžká)
307th Bombardment Group (Very Heavy)
24.02.1947-29.06.1948
55. průzkumná skupina (velmi dlouhého dosahu, mapovací)
55th Reconnaissance Group (Very Long Range, Mapping)
16.06.1947-12.01.1948
380. bombardovací skupina (velmi těžká)
380th Bombardment Group (Very Heavy)
13.01.1948-DD.06.1949
380. bombardovací skupina (velmi těžká)
380th Bombardment Group (Very Heavy)
DD.05.1948-16.06.1952
307. bombardovací skupina (střední)
307th Bombardment Group (Medium)
29.06.1948-30.06.1948
55. strategická průzkumná skupina
55th Strategic Reconnaissance Group
01.08.1948-16.06.1952
306. bombardovací skupina (střední)
306th Bombardment Group (Medium)
01.08.1948-11.08.1948
306. bombardovací skupina (velmi těžká)
306th Bombardment Group (Very Heavy)
DD.06.1949-16.05.1951
380. bombardovací skupina (střední)
380th Bombardment Group (Medium)
01.09.1950-01.04.1963
306. bombardovací křídlo, střední
306th Bombardment Wing, Medium
02.01.1951-01.06.1959
305. bombardovací křídlo, střední
305th Bombardment Wing, Medium
02.01.1951-16.06.1952
305. bombardovací skupina (střední)
305th Bombardment Group (Medium)
02.01.1951-10.02.1951
305. skupina údržby a zásobování
305th Maintenance and Supply Group
14.02.1952-16.06.1952
305. skupina údržby a zásobování
305th Maintenance and Supply Group
25.04.1962-31.10.1965
12. taktické stíhací křídlo
12th Tactical Fighter Wing
01.07.1962-01.10.1970
15. taktické stíhací křídlo
15th Tactical Fighter Wing
01.07.1962-30.06.1971
836. letecká divize
836th Air Division
21.10.1962-30.11.1962
363. taktické průzkumné křídlo
363rd Tactical Reconnaissance Wing
08.01.1964-20.08.1965
43. taktická stíhací peruť
43rd Tactical Fighter Squadron
04.01.1966-15.07.1970
43. taktická stíhací peruť
43rd Tactical Fighter Squadron
01.10.1970-30.06.1975
1. taktické stíhací křídlo
1st Tactical Fighter Wing
01.07.1971-30.06.1975
27. taktická stíhací peruť
27th Tactical Fighter Squadron
30.06.1975-01.10.1981
56. taktické stíhací křídlo
56th Tactical Fighter Wing
01.10.1981-01.10.1991
56. taktické výcvikové křídlo
56th Tactical Training Wing
01.01.1983-DD.MM.RRRR
Střední velitelství
Central Command
01.10.1991-01.04.1994
56. stíhací křídlo
56th Fighter Wing
01.11.1991-04.01.1994
56. operační skupina
56th Operations Group
DD.02.1993-DD.03.1994
482. operační skupina
482nd Operations Group
01.10.1996-31.03.1997
43. skupina pro doplňování paliva za letu
43rd Air Refueling Group
31.03.1997-01.04.1997
43. transportní křídlo
43rd Airlift Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. útočný obojživelný prapor
4th Assault Amphibian Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
51. pěší divize
51st Infantry Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
6. letištní křídlo
6th Air Base Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství zvláštních operací
Special Operations Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tampa,_Florida
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Tampa-t112594#393552Verze : 0
MOD
srpnovy vecer v Tampe


Zdroj : en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Tampa-t112594#458431Verze : 0
MOD