Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
V-8-H
Originální název:
Original Name:
V-8-H
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1937-DD.MM.193R Českomoravská-Kolben-Daněk a.s., Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
16195 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
5050 (5350) 3) mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
2190 (2270) 3) mm
Celková výška:
Overall Height:
2270 (2340) 3) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
457 mm
Šířka pásu:
Track Width:
380 1) (430 2)) mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
10-32 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga NR (vodou chladený zážihový 8-valec do V, objem 14.235 cm3)
Výkon:
Power:
180 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson (5+Rx5)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
45 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
150 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
45 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,3 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1,0 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,0 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
47 mm kanón Škoda A 11 (80 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
2x ťažký guľomet ZB vz.37 kalibru 7,92 mm (3.000 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
3) Rozmery pôvodného prototypu (rozmery upraveného prototypu pre prezentáciu rumunskej armáde)
Zdroje:
Sources:
1) Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
2) Vladimír Francev - V8H - tank, který přišel pozdě, HPM č.6/1994, ISSN 1210-1427
URL : https://www.valka.cz/CZK-V-8-H-t11031#512366Verze : 0
MOD
V-8-H

V-8-H bola prvou samostatnou konštrukciou firmy ČKD. Vzišiel zo skúseností pri spoločnej stavbe pechotného tanku ŠP-IIb s firmou Škoda Plzeň z roku 1936. Avšak čoskoro Škodovka upriamila svoju pozornosť na čisto firemnú záležitosť Š-IIc (neskorší T-21) a spolupráca na ŠP-IIb stagnovala. ČKD preto nelenila a dala sa do vlastného vývoja a stavby prototypu V-8-H. Konštrukcia využívala veľa zhodných mechanizmov z projektu ŠP-IIb. Hlavne zdedil nedokonalú pohonnú jednotku.
Prototyp začal v lete 1937 testovanie a do zimy 1937 najazdil 3900 km. Keďže nemal žiadne veľké prevádzkové problémy a splnili sa požadované výkony, začalo ČKD ponúkať tento typ na predaj do cudziny. Na prelome rokov 1937/38 bol tento typ ponúknutý Anglicku, Číne, Dánsku, Egyptu, Fínsku, Iráku, Iránu, Juhoslávii, Litve, Nórsku, Rumunsku, Švédsku, Švajčiarsku, Turecku a o rok neskôr i Holandsku, Japonsku, Lotyšsku, ZSSR, Siamu a v roku 1942 ešte Taliansku. Vzhľadom na vyššiu cenu stredných tankov oproti úspešným ľahkým typom a kvôli dobovo kurióznemu limitujúcemu faktoru - nosnosti vtedajších mostov (do 10t), bol záujem minimálny. Určitý záujem prejavili len Rumunsko, Švédsko a Taliansko. Avšak v roku 1937 sa rozhodol hlavný štáb československej armády previesť porovnávacie skúšky dostupných konštrukcií jazdeckých i pechotných tankov. V kategóri II-b nemal V-8-H konkurenciu. ŠP-IIb nebol dokončený, Š-IIc mal technické problémy a už dva roky sa ťahali neúspešné skúšky stredných("ťažších,resp.ťažkých") tankov hm.kategórie III, Tatra T-III a Škoda-III.

Potreba stredného typu bola prioritou doby a preto ČKD nasadila projekt V-8-H do súťaže. Nedokončené vozidlo bolo 21.12.1937 prevezené do Milovic. Mal len provizórnu vežu bez možnosti lafetácie zbraní, bez pozorovacích prístrojov, spojovacích prostriedkov atď. Doteraz používané označenie V-8-He sa zmenilo na jednoduchšie V-8-H. Po vianočných sviatkoch ho začali testovať skúšobní vodiči zo Skúšobného oddielu UÚV (npor.Vaníček). Od 4.1.1938 najazdil prototyp 12 735 km, z toho 5 473km v teréne. Hoci dosahoval slušných výkonov, objavovali sa u neho poruchy a plné 4 mesiace strávil prototyp v domovskom závode na opravách a rekonštrukciách, pričom dosiahol konečnú podobu. Zmeny doznali snáď všetky súčasti - korba, veža, motor s prevodovkou, podvozok dokonca 2 krát, hnací náhon atď. V priebehu roku 1938 tak V8H výrazne zmenil svoj vzhľad a jeho hmotnosť stúpla z 14 773 na 16 090 kg čistej hmotnosti. Pretože politická situácia bola napätá (anšlus Rakúska, Sudety), stroj bol i bez náležite prevedených skúšok dňa 20.4.1938 prijatý a objednávka mal znieť na 300 kusov. Avšak tankisti zodpovední za skúšky z dôvodu nespoľahlivosti túto objednávku zablokovali. Podľa vtedajšieho zvyku mali ľudia zodpovední za zverenú úlohu právo posledného slova a i najvyšší hodnostári sa museli podrobiť ich rozhodnutiu. ČKD jednala s formou Škoda o spoločnej výrobe. Škoda mala vyrobiť 205 strojov a všetky delá, zvyšok (95 strojov) malo vyrobiť ČKD. Výroba strojov mala prebehnúť od 6/1939 do 2/1940. Pancierové plechy pre mesačnú produkciu 20-25 strojov mali dodávať rovnakým pomerom Poldi Kladno a Vítkovícke železiarne. Avšak oficiálna objednávka nikdy neprišla a koncom roku 1938 obdržalo ČKD konečné rozhodnutie o o zrušení predbežnej objednávky. Na porade MNO zo dňa 21.12.1938 vzišlo rozhodnutie, že typ môže byť ponúkaný do cudziny, ale ministerstvo požadovalo minimálne 5 % z predajnej ceny za podiel pri vývoji vozidla. Bolo ochotné formálne zaviesť tento typ do výzbroje republiky pod označením "stredný tank vzor 39"(ST vz.39).ČKD na finančný podiel nepristúpilo a osud V-8-N bol spečatený.
Po obsadení a vytvorení Protektorátu sa o stroj začali zaujímať Nemci a už 2.5.1939 urobili prehliadku továrne ČKD. Prototyp bol 13.5.1939 presunutý na dvojtýždenné skúšky na polygón do Eisenachu. Objednávka však neprišla. Kúpený bol len druhý prototyp V8H-II bez veže, so simulovanou betónovou záťažou za 201 632 mariek. O ďalšom osude stroja niet informácií. V-8-H bol 9.6.1939 prehlásený za tajnú záležitosť. Po odblokovaní tohoto rozhodnutia prejavilo záujem Rumunsko, ktoré sledovalo vývoj tohoto stroja už od roku 1937. Mali záujem o objednávku, príp. o licenčnú výrobu. Medzi 10-12/1939 boli vykonané rumunské porovnávacie skúšky V-8-H s konkurenčným Škoda T-21(Š-IIc). Skúšky dopadli nerozhodne, ale Škodovácky typ utrpel morálnu prehru, keď u T-21 došlo k závažnej poruche hnacieho náhonu. Napriek tomu, že V-8-H bol v niektorých ohľadoch lepší, T-21 súťaž vyhral a bol objednaný v počte 216 ks. Ani táto objednávka nebola z vojensko-politických dôvodov uskutočnená. V-8-H sa snažil preraziť v rokoch 1940-1942 vo Švédsku a Taliansku, ale opäť neuspel. Osud stroja bol nadobro spečatený a celú vojnu stál vo firemných dielňach. Jeho osud je neznámy,pravdepodobne skončil v povojnovom chose na skládke železného šrotu.

V-8-H bol určený na podporu pechoty proti silne vybudovanej obrane nepriateľa.

Vladimír Francev - V8H - tank, který přišel pozdě, HPM 6/1994, ISSN 1210-1427

CZK - V-8-H -


CZK - V-8-H -


URL : https://www.valka.cz/CZK-V-8-H-t11031#34164Verze : 1
MOD
Přikládám něco k těm tankům konstrukce ČKD. Z pramene který využívám nijak nevyplývá, že by tančíky AH IV byly vyráběny v kooperaci s Pragou - jediné, co je spojuje, je motor. Ovšem např. pro Švédsko byl montován motor VOLVO. Jinak pozdější LT-38 byl již předtím dodáván do Peru, Litvy a Švýcarska.
Za kvalitu fotek se omlouvám, nicméně snad z nich bude možno rozpoznat, že V-8-H věž s kanonem namontovánu měl, (ostatně i na Tvých fotkách věž je)jen místo TK 37 měl makety.
CZK - V-8-H -


CZK - V-8-H -


CZK - V-8-H -


URL : https://www.valka.cz/CZK-V-8-H-t11031#34584Verze : 0
V-8-H řečený ST vz. 39


S textem příspěvku kolegy "brana" v zásadě souhlasím, až na pár níže uvedených výhrad a postřehů. Proto si dovolím reagovat upřesněním některých údajů.


Vývoj názvů a zkratek exportního tanku ČKD:
V8-T9 = starší podoba názvu tanku pro Turecko
TT-II = tank turecký, typ 2 (pojem typ 1 byl rezervován pro stroje řady AH-IV)
TT-12 = tank turecký, hmotnost 12 Mg
TT-15 = tank turecký, hmotnost 15 Mg
V-8-H = tank s motorem Praga, osm válců do V, housenkový (pro pásová vozidla)
V-8-He nebo V-8-H/I = "e" jako exportní, za okupace "e" jako německy jedna "eins", čili první prototyp
V-8-Hz nebo V-8-H/II = "z" jako německy dvě "zwei" čili druhý prototyp
V8H-Sv = "Sv" jako Svenska čili švédský


Trocha polemiky s některými zde uvedenými názory:


1/
Nelze předpokládat, že tank V-8-H vycházel z konstrukce "zpackaného" koprodukčního tanku ŠP-II-b. Spíše lze předpokládat, že jeho praotcem byl prototyp tanku P-II-b. Pamětníci v ČKD tvrdili, že díky jeho podvozku mohla vzniknout úspěšná řada exportních traktorů T-6, T-7, T-8 a T-9. Podle zkratky V8-T9 předpokládám, že podvozky tanku V-8-H a traktoru T-9, byly navrženy současně.


2/
Nelze přepokládat, že tank V-8-H zdědil po ŠP-II-b nedokonalou pohonnou jednotku. Naopak motor Praga V8H byl rychloběžnou verzí motoru NR, která tou dobou byla montována do exportních řady pásových traktorů T-9. Z motoru V8H byl vyvinut tankový motor Praga NR I, který byl například zabudován do prototypu tanku TNH n.A. a prototypu pásového transportéru Kätzchen 38 (t).


3/
Nelze přepokládat, že tankisté z důvodu nespolehlivosti zablokovali objednávku. Armáda si vyžádala k zkouškám od firem ČKD a Škoda jejich soukromé konstrukce: V-8-He a Š-II-c, aby je mohla porovnat s armádním prototypem ŠP-II-b. ČKD svůj prototyp zapůjčilo armádě bezplatně. Zkoušky s V-8-H i přes četné závady, probíhaly úspěšněji než s dalšími porovnávanými stroji. Vzájemně porovnávací jízdy však nebyly uskutečněny.


Díky geopolitickým změnám po Mnichovské dohodě, dochází i k změnám v objednávkách pro československou armádu. Předběžná objednávka na 300 kusů tanků kategorie II-B byla nejdříve pozastavena a později zrušena výnosem Hlavního štábu: čj. 2135 Taj.-hl.št./1. odd. 1938.


Po změně objednávky armáda přepokládala uvolnění tanku V-8-H na export, proto požadovala od firmy ČKD poplatky: 5% z licence a 2% z každého prodaného kusu, s odůvodněním, že na jeho technickém zlepšení má dvakrát vyšší podíl než obvykle. Zároveň nabídla jeho formální zavedení do výzbroje, aby tak zlepšila výchozí pozici ČKD při obchodních jednáních. Firma pravděpodobně na tyto návrhy přistoupila, protože 25. ledna 1939 žádala MNO o rozšíření exportního povolení i na optické díly episkopů.


4/
Poznámka k osudům v Protektorátu: Poslední známý československý dokument s údaji o tanku V-8-H je hlášení Vojenského dozorčího orgánu, čj. 5248 Taj.-1939 z 1. června 1939, adresované zástupcům MNO v likvidaci, které oznamuje: "K odstavci V-8-H: Vozidlo bylo dne 13.5.1939 odesláno dodacím listem č. 24022 na adresu Kraftfahrversuchstelle des Heereswaffenamtes Wa.Prüf.6 Berka-Eisenach-Thüringen v doprovodu inženýra a 3 montérů. Po 14 denních zkouškách vozidlo bylo vráceno ČKD k revizi a ve zkouškách bude pokračováno v nejbližší době opět v jiném místě." K objednávce tanků V-8-H nedošlo, zřejmě proto, že jejich technické parametry výrazně nepřesahovaly jízdní výkony již zavedených německých tanků Pz.Kpfw. III a Pz.Kpfw. IV.


5/
Poznámka k rozměrům a vzhledu:
Podle výkresu ČKD 1-SPE-926 "V 8 He"
- délka: 5050 mm
- šíře: 2190 mm
- výška: 2270 mm


Výkres 1-SPE-926 figuruje jako dokumentace několika exportních nabídek a cenových návrhů tanků s označením: V8-T9, TT-II, TT-12 a TT-15. Výkres 1-SPE-926 zobrazuje pozorovací nástavbu, vedenou v příčné ose celou šíří věže V-8-He. Vzhled věže z výkresu 1-SPE-926 odpovídá věži prototypu tanku P-II-b.


6/
Rozměry tanku V-8-H, uvedené v "branově" příspěvku, patří vozidlu zkoušenému rumunskou vojenskou zprávou na podzim roku 1939. Toto vozidlo již mělo rekonstruovanou věž osazenou 4,7 cm kanonem soustavy Škoda A-11. Místo pozorovací nástavby, byla věž V-8-H vybavena otočnou velitelskou věžičkou, obdobnou typu TNH-P-s.


Podklady:
J. Tintěra: badatelské poznámky z let 1970-1990.
M. Ludvík: Čs. střední tank vz. 39, Armádní technický obrázkový měsíčník, 1984, č. 1, str. 12 a 13.
C. Kliment: CKD Medium Tank V-8-H, AFV News 1993 (28), č. 2, str. 12-15.
V. Francev, výkres Ivo Pejčoch: Historie a plastikové modelářství, 1994, č. 6, str. 20-24.
V. Francev a C. Kliment: Československá obrněná vozidla 1918-1948, Ares 1999, ISBN: 80-8615806-3
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 18, SL: 30, "... povolení nabídky do ciziny ..."
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 18, SL: 30, "Vybavení boj. vozidel V-8-H při nabídkách do ciziny."
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 252, SL: 1106, "Hydraulický lis V8H."
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 252, SL: 1106, "Přehledná tabulka ..."
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 252, SL: 1106, "Výhody V8H oproti Rek 12 1/2 t."
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 262, SL: ?, Zmocněnec, "Kampfwagen V 8 H-Sv."
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 262, SL: 1176, "V8H Sv předvedení."
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 361, SL: 1734, "Praga - V 8 H - Mittelschwerer Panzerkampfwagen."
PA ČKD VHJ, fond AS, KL: 361, SL: 1734/18, "V 8 H"
VÚA, fond MNO, KL: 253, SL: 43 5/6-8, "Prototypové tanky ... likvidace."
VÚA, fond MNO, KL: 293 F, SL: 43 5/12-10, "Zápis"
VÚA, fond MNO, KL: 293 F, SL: 43 5/12-11, "V-8-H, úpravy převodů, stav zkoušek ..."
VÚA, fond MNO, KL: 293 F, SL: 43 5/12-15, "Zápis"
VÚA, fond MNO, KL: 293 F, SL: 43 5/12-6, "Zápis"
VÚA, fond MNO, KL: 293 F, SL: 43 5/12-9, "Zápis"
VÚA, fond MNO, KL: 293 F, SL: 43 5/8-2, "Tanky - úhrada."
VÚA, fond MNO, KL: 294, SL: 43 5/25-2, "Zápis"
VÚA, fond MNO, KL: 12135, SL: 2 11/29, "Technické údaje - tank V 8 He Praga (zadní náhon)."
VÚA, fond MNO, KL: 12135, SL: 2 11/29, třípohledový okótovaný výkres ČKD: 1-SPE-926, V 8 He.
VÚA, fond MNO, KL: 12462, SL: 43 3/12-11, "Nové typy tanků ..."
VÚA, fond MNO, KL: 13233, SL: 2 11/11-11, "... jednání zástupců fmy ČKD se zástupci říšské armády ..."
URL : https://www.valka.cz/CZK-V-8-H-t11031#81820Verze : 1
MOD