Main Menu
User Menu

Straits Settlements [1867-1946]

Strait Settlements (v preklade Osídlenia pri prielive) bola britská kolónia v oblasti dnešnej Malajzie.Vytvorenie teritória so súhrným názvom Strait Settlements k 14.08.1826 v správe britskej Východoindickej spoločnosti bolo priamym dôsledkom britsko-holandského mieru z roku 1824, ktorým sa rozdelili sféry vplyvu týchto dvoch krajín v juhovýchodnej ázii. Dôsledkom rozdelenia sfér vplyvu bola aj výmena britského osídlenia Bancoolen na Sumatre za holandskú kolóniu Malacca v Malajsku a ukončenie holandských nárokov na Singapur. Strait Settlements bol spočiatku tvorený jednotlivými britskými enklávami v Malajsku - ostrov Penang (premneovaný na Ostrov princa z Walesu) a Wellesleyho provincia (dnes tvoria Penang v Malajzii), Malakka a Singapur. Hlavným mestom kolónie bol až do roku 1832 Georgetown na Penangu, od roku 1832 Singapur. Východoindická spoločnosť na území usídľovala odsúdených civilných a vojenských väzňov z indického subkontinentu.


V roku 1858 prešiel Strait Settlements zo správy Východindickej spoločnostti do správy Britskej Indie a k 01.04.1867 sa stal samostatnou korunnou kolóniou. V roku 1874 sa súčasťou kolónie stal Dinding (dnes Manjung), tvorený ostrovom Pangkor a priľahlým pobrežím pevniny. Ďalšie rozšírenie nasledvalo v roku 1886 o Kokosový (Keelingov) ostrov a Vianočný ostrov (pôvodne súčasť Cejlónu) a v roku 1906 o ostrov Labuan.


V rokoch 1942-1945 (15.02.1942-05.09.1945) bolo územie Strait Settlements okupované Japonskom (okrem Kokosového a Vianočného ostrova). Po oslobodení zostala kolónia až do svojho zániku 01.04.1946 pod vojenksou správou.Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Straits_Settlements
www.worldstatesmen.org
URL : https://www.valka.cz/Straits-Settlements-1867-1946-t109041#386310Verze : 0
MOD