Main Menu
User Menu

1. vojenský zeměpisný ústav [1951-1952]

1st Military Geographical Institute

     
Název:
Name:
1. vojenský zeměpisný ústav
Originální název:
Original Name:
1. vojenský zeměpisný ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.05.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1952
Nástupce:
Successor:
1. vojenský kartografický ústav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Topografické oddelení
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Praha, Vojenský zeměpisný ústav /

Velitel:
Commander:
16.05.1951-31.08.1952 Fára, Ladislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-DD.MM.1952 Fotoletecká skupina

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/1-vojensky-zemepisny-ustav-1951-1952-t108606#412238Verze : 0
MOD
Předchozí období / Následující období


Roku 1951 byla „Vojenská zeměpisná služba“ služba přejmenována na „Vojenskou topografickou službu Československé armády“ a prošla první z mnoha poválečných reorganizací. V jejím průběhu byl dosavadní Vojenský zeměpisný ústav rozdělen na tři samostatné ústavy: 1. vojenský zeměpisný ústav Praha, 2. vojenský zeměpisný ústav Dobruška a 3. vojenský zeměpisný ústav Banská Bystrica.
Úkolem 1. vojenského zeměpisného ústavu Praha bylo zabezpečení kartoreprodukčních prací a prací z oblasti vojenské geografie.


Dislokace: Praha


Velitel:
plukovník generálního štábu Ladislav Fára (od 16. 5. 1951 do 31. 8. 1952)
URL : https://www.valka.cz/1-vojensky-zemepisny-ustav-1951-1952-t108606#385322Verze : 0
MOD
KARTOGRAFICKÝ ODBOR
mjr. Jaroslav Pitel (1951 - 1954)


REPRODUKČNÍ ODBOR
pplk. Ing. Tomáš Šesták (1951 - 1952)


POPISNÝ ODBOR
plk. Josef Ruda (1951 - 1953)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/1-vojensky-zemepisny-ustav-1951-1952-t108606#385549Verze : 0
MOD
Fotoletecká skupina (do 1952)
Sklady map a materiálu


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/1-vojensky-zemepisny-ustav-1951-1952-t108606#385979Verze : 0
MOD