Main Menu
User Menu

Charleston

Charleston, South Carolina

     
Název:
Name:
Charleston
Originální název:
Original Name:
Charleston
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Charleston
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°46'59.99"N 79°55'59.99"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1670
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1744-DD.MM.RRRR
Lewis Moretonův pluk námořní pěchoty
Lewis Moreton\'s Regiment of Marines
DD.02.1776-DD.05.1776
57. pěší pluk
57th Regiment of Foot
DD.MM.1776-DD.MM.1776
2. prapor Královského horalského emigrantského pluku
2nd Battalion of the Royal Highland Emigrants
DD.12.1779-DD.05.1780
1. prapor 42. (královského horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 42nd (Royal Highland) Regiment of Foot
DD.12.1779-DD.12.1779
1. prapor 63. pěšího pluku
1st Battalion of the 63rd Regiment of Foot
DD.12.1779-DD.MM.1780
1./33. pěšího pluku
1st/33rd Regiment of Foot
DD.12.1779-DD.MM.1780
23. pěší pluk (Královský velšský fyzilírský pluk)
23rd Regiment of Foot (Royal Welsh Fuzileers)
DD.12.1779-DD.MM.1780
33. pěší pluk
33rd Regiment of Foot
DD.12.1779-DD.05.1780
42. (královský horalský) pěší pluk
42nd (Royal Highland) Regiment of Foot
DD.12.1779-DD.12.1779
63. pěší pluk
63rd Regiment of Foot
29.03.1780-DD.05.1780
1./33. pěšího pluku
1st/33rd Regiment of Foot
29.03.1780-DD.05.1780
33. pěší pluk
33rd Regiment of Foot
DD.03.1780-DD.MM.1780
1. prapor 71. pěšího (horalského) pluku (Fraserova)
1st Battallion of the 71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)
DD.03.1780-12.05.1780
2. americký pluk (Irští dobrovolníci)
2nd American Regiment (Volunteers of Ireland)
DD.03.1780-DD.MM.1780
71. pěší (horalský) pluk (Fraserův)
71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)
DD.04.1780-DD.06.1780
1. prapor 64. pěšího pluku
1st Battalion of 64th Regiment of Foot
12.05.1780-DD.05.1780
2. americký pluk (Irští dobrovolníci)
2nd American Regiment (Volunteers of Ireland)
DD.04.1781-DD.MM.1781
2. prapor 84. pěšího pluku (královského horalského emigrantského)
2nd Battalion of the 84th Regiment of Foot (Royal Highland Emigrants)
DD.10.1781-DD.04.1782
82. pěší pluk
82nd Regiment of Foot
DD.MM.1781-DD.MM.1781
30. pěší pluk
30th Regiment of Foot
18.12.1782-DD.12.1782
1. prapor 71. pěšího (horalského) pluku (Fraserova)
1st Battallion of the 71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)
18.12.1782-DD.12.1782
71. pěší (horalský) pluk (Fraserův)
71st Regiment of (Highland) Foot (Fraser\'s)
DD.MM.1782-DD.12.1782
1. prapor 64. (2. staffordshirského) pěšího pluku
1st Battalion of the 64th (2nd Staffordshire) Regiment of Foot
DD.MM.1842-DD.MM.1910
Jihokarolínská vojenská akademie
South Carolina Military Academy
DD.01.1861-DD.MM.RRRR
Rota H
Company H
DD.MM.1910-DD.MM.RRRR
Citadela, jihokarolínská vysoká vojenská škola
The Citadel, The Military College of South Carolina
20.08.1920-11.11.1920
4. sborová oblast
4th Corps Area
DD.MM.1920-DD.MM.1921
Eskadra torpédoborců 9
Destroyer Squadron 9
11.05.1944-02.09.1944
Hlídková peruť 26
Patrol Squadron 26
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
6. námořní okruh
6th Naval District
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
841. dopravní prapor
841st Transportation Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Charleston-t108260#384512Verze : 0
MOD