Main Menu
User Menu

222. výcviková letka [2008-2013]

222nd Training Squadron

     
Název:
Name:
222. výcviková letka
Originální název:
Original Name:
222. výcviková letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2008
Předchůdce:
Predecessor:
221. taktická letka
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2013
Nástupce:
Successor:
213. výcviková letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2008-30.11.2013 22. křídlo
Dislokace:
Deployed:
01.10.2008-23.10.2013 Náměšť nad Oslavou, letiště
24.10.2013-30.11.2013 Čáslav, letiště
Velitel:
Commander:
01.10.2008-DD.MM.RRRR Hořčička, Antonín (Major)
DD.MM.RRRR-30.11.2013 Horčička, Antonín (Podplukovník)
Výzbroj:
Armament:
01.10.2008-16.12.2010 L-39ZA 23411)
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 2344
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 2415
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 2421
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 2433
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 2436
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 3903
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 5015
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 5017
01.10.2008-DD.MM.RRRR L-39ZA 5019
Poznámka:
Note:
Od 4. 11. 2008 nese čestný název 222. výcviková letka "Šiškova"
1) Stroj zničen při nehodě.
Zdroje:
Sources:
L+K 7/2009, 222. výcviková letka - Piloty mění na bojovníky, Tomáš Soušek
www.acr.army.cz
www.afbcaslav.cz
URL : https://www.valka.cz/222-vycvikova-letka-2008-2013-t107054#381666Verze : 0
MOD
Znak / Patch
URL : https://www.valka.cz/222-vycvikova-letka-2008-2013-t107054#493235Verze : 0
MOD
Dne 23.10.2013 čtyři letouny L-39ZA (5017, 5019, 3903 a 5015) provedly přelet na letiště Čáslav a tím ukončily svoji několikaletou činnost na 22. základně letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Od této chvíle se stává jejich mateřskou základnou Čáslav. Od 01.12.2013 budou zařazeni do nové organizační struktury, a to do 213. výcvikové letky, kde budou společně působit s dvoumístnými podzvukovými bitevníky L-159T1 ALCA.

Zdroj:
www.acr.army.cz
www.afbcaslav.cz
www.lznamest.army.cz
URL : https://www.valka.cz/222-vycvikova-letka-2008-2013-t107054#498640Verze : 0
MOD