Main Menu
User Menu

Čáslav

okr. Kutná Hora

     
Název:
Name:
Čáslav
Originální název:
Original Name:
Čáslav
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kutná Hora
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°54'39.572"N 15°23'22.986"E
Místní části:
Local Municipalities:
Čáslav-Nové Město, Čáslav-Staré Město, Filipov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1052
Vojenské objekty:
Military Objects:

Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Kasárny Prokopa Holého
Štefánikovy kasárny
Kasárny Jana Roháče z Dubé, adaptované z baráků bývalé posádkové nemocnice (od 12.1926)
Čáslav, letiště
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Městské opevnění
Kostel sv. Petra a Pavla
Evangelický kostel
Mariánský sloup
Pomník Jana Žižky z Trocnova
Pomník Matouše Ulického
Kašna, Žiž. nám.
Budova radnice
Kasárna Přemysla Otakara II.
Sbor církve Československé
Dusíkovo divadlo
Špitální kostel sv. Alžběty
Kostel sv. Alžběty
Kostel sv. Bonifáce
Sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Teresie, sv. Josefa
Židovská synagoga, Masarykova
Centrum města
Muzea:
Museums:
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Osobnosti:
Personalities:
Miloš Forman
Rudolf Těsnohlídek
Jiří Mahen
Jan Ladislav Dusík
Ladislav Quis
Jan Karafiát
Vladimír Remek
Antonín Chittussi
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1919-30.08.1920
Pěší pluk 21
21st Infantry Regiment
15.01.1920-24.03.1920
5. rota horského pěšího pluku 2
5th Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-24.03.1920
6. rota horského pěšího pluku 2
6th Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-24.03.1920
7. rota horského pěšího pluku 2
7th Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-24.03.1920
8. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 2
8th Company /Machine-gun/ of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-24.03.1920
II. prapor horského pěšího pluku 2
2nd Battalion of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-01.01.1921
Náhradní prapor horského pěšího pluku 2
Replacement Battalion of the 2nd Mountain Infantry Regiment
30.08.1920-24.09.1938
Pěší pluk 21
21st Infantry Regiment
01.01.1921-16.04.1921
Náhradní rota horského praporu IV
Replacement Company of the 4th Mountain Battalion
01.01.1921-16.04.1921
Náhradní rota horského praporu V
Replacement Company of the 5th Mountain Battalion
01.11.1924-15.09.1933
Telegrafní rota 3
3rd Telegraph Company
28.09.1938-05.10.1938
Letka 3
3rd Flight
28.09.1938-04.10.1938
Velitelství letecké brigády
Headquarters of the Air Brigade
30.09.1938-15.10.1938
Polní letecké dílny 2
2nd Field Aviation Workshop
02.10.1938-08.10.1938
Letecká pracovní rota 71
71st Aviation Work Company
02.10.1938-08.10.1938
Letecký park 71, velitelství
Headquarters of the 71st Aviation Park
02.10.1938-08.10.1938
Sloučené parkové dílny 71
71st Merged Park Workshops
02.10.1938-08.10.1938
Záloha leteckého materiálu 71
71st Backup of Aviation Material
01.09.1940-00.05.1944
Polní rota 1/5 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 5th Battalion
01.09.1940-00.05.1944
Polní rota 2/5 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 5th Battalion
01.09.1940-00.05.1944
Půlprapor praporu 5
5th Half Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Čáslav
Garrison Detachment Čáslav
25.05.1945-01.10.1945
Pěší pluk 21
21st Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 265
265th Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor 38 /motorisovaný/
38th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1947-DD.MM.1950
Dělostřelecký oddíl 266
266th Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 21 /motorisovaný/
21st Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 21 /motorisovaný/
21st Infantry Regiment /Motorised/
01.11.1950-01.01.1951
Mechanisovaný pluk 21
21st Mechanized Regiment
01.01.1951-09.05.1955
21. mechanizovaný pluk
21st Mechanized Regiment
01.01.1951-30.09.1958
8. chemická četa
8th Chemical Platoon
DD.MM.1954-30.09.1958
8. četa chemické ochrany
8th Chemical Defence Platoon
01.04.1955-01.10.1958
6. letecká spojovací rota
6th Air Signal Company
09.05.1955-01.10.1958
59. mechanizovaný pluk
59th Mechanized Regiment
01.06.1955-01.10.1955
6. stíhací letecký pluk
6th Fighter Air Regiment
15.11.1955-01.10.1957
7. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
7th Air Support Devices Company
DD.MM.1955-11.11.1957
2. letecký školní pluk
2nd Air School Regiment
DD.MM.1955-DD.MM.1957
24. letištní prapor
24th Air Base Battalion
01.05.1956-DD.MM.1959
19. letištní prapor
19th Air Base Battalion
01.10.1956-30.09.1960
20. stíhací letecký pluk
20th Fighter Air Regiment
01.10.1956-01.06.1992
21. letištní prapor
21st Air Base Battalion
01.10.1956-01.10.1958
6. letecká divizní opravna
6th Divisional Air Repair
01.10.1956-01.10.1958
6. stíhací letecká divize
6th Fighter Air Division
01.10.1956-02.12.1959
Velitelské stanoviště 20. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 20th Fighters Air Regiment
DD.MM.1956-15.08.1958
Radiolokační stanice Čáslav
Radar Station Časlav
01.10.1957-01.10.1958
7. rota pozemního zabezpečení navigace
7th Ground Support Navigation Company
01.03.1958-01.10.1958
22. stíhací letecký pluk
22nd Fighter Air Regiment
15.08.1958-01.10.1958
6. radiotechnická hláska
6th Electronic Post of the 155th Observation Warning Regiment
DD.08.1958-01.06.1989
13. tankový pluk
13th Tank Regiment
01.10.1958-31.12.1992
28. stíhací bombardovací letecký pluk
28th Fighter Bomber Air Regiment
01.10.1958-DD.01.1960
321. radiotechnická hláska Čáslav
321st Electronic Post Časlav
01.10.1958-01.09.1961
34. letecká divizní opravna
34th Divisional Air Repair
01.10.1958-01.10.1960
34. letecká spojovací rota
34th Air Signal Company
01.10.1958-01.09.1961
34. letecká technická skupina
34th Air Technical Group
01.10.1958-31.03.1992
34. stíhací bombardovací letecká divize
34th Fighter Bomber Air Division
01.10.1958-01.09.1963
7. prapor pozemního zabezpečení navigace
7th Ground Support Navigation Battalion
01.09.1961-01.10.1967
10. automobilní prapor
10th Automobile Battalion
01.09.1961-31.12.1984
128. cisternový prapor
128th Fuel Tank Battalion
01.09.1961-DD.MM.1967
3. letecká technická divize
3rd Air Technical Division
01.09.1961-01.09.1963
34. opravna
34th Repair
01.09.1961-01.09.1963
34. radiotechnická rota
34th Radiotechnical Company
01.09.1961-01.09.1963
34. spojovací rota
34th Signal Company
01.09.1961-01.09.1967
4. cisternový prapor
4th Fuel Tank Battalion
01.09.1961-01.09.1978
80. cisternový prapor
80th Fuel Tank Battalion
01.09.1962-01.09.1963
21. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
21st Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-01.09.1967
10. automobilní opravna
10th Automobile Repair
01.09.1963-01.09.1965
21. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
21st Air Base and Electronic Support Company "S"
01.09.1963-01.04.1992
34. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
34th Signal and Radiotechnical Services Battalion
01.09.1963-01.09.1978
34. vojsková opravna
34th Repair
01.09.1963-01.06.1992
7. prapor radiotechnického zabezpečení
7th Electronic Support Battalion
01.09.1965-DD.MM.1973
21. letištní rota "S"
21st Air Base Company "S"
01.09.1967-01.11.1985
10. technická opravna
10th Technical Repair
01.09.1969-01.09.1974
166. cisternový prapor
166th Fuel Tank Battalion
01.09.1969-01.09.1974
34. velitelská letka
34th Command Squadron of 34th Fighter Bomber Air Division
01.09.1969-01.06.1992
Letištní správa Čáslav
Airfield Authority Caslav
01.09.1974-01.10.1991
49. automobilní prapor
49th Automobile Battalion
01.09.1978-31.12.1984
3. cisternový prapor
3rd Fuel Tank Battalion
DD.MM.1978-31.12.1992
34. letecká vojsková opravna
34th Air Troops Repair
31.12.1984-31.10.1992
24. automobilní prapor
24th Automobile Battalion of 21st Supply Brigade
01.10.1985-30.09.1958
Velitelské stanoviště 6. stíhací letecké divize
Command Post of 6th Fighter Air Division
01.11.1985-01.11.1992
10. prapor oprav techniky
10th Technical Repair Battalion
01.11.1987-31.10.1992
33. železniční stavební prapor
33rd Railway Construction Battalion
01.06.1992-31.12.1992
28. letecká základna
28th Air Base
01.11.1992-31.12.1992
44. prapor oprav techniky
44th Technical Repair Battalion
01.01.1993-31.12.1994
28. letecká základna
28th Air Base
01.01.1993-31.12.1994
28. stíhací bombardovací letecký pluk
28th Fighter Bomber Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
34. letecká vojsková opravna
34th Air Troops Repair
01.01.1993-31.12.1993
44. prapor oprav techniky
44th Equipment Maintenance Battalion
01.06.1993-DD.MM.RRRR
3. průzkumná letka
3rd Reconnaissance Squadron
01.06.1993-DD.MM.RRRR
3. technická letka
3rd Technical Squadron
01.01.1994-31.12.1994
53. prapor oprav techniky
53rd Equipment Maintenance Battalion
01.03.1994-DD.01.1995
Letecké středisko inspektora letectva a protivzdušné obrany Armády České republiky
Air Force and Air Defence of the Army of the Czech Republic Inspector´s Air Center
DD.MM.1994-31.12.1994
4. samostatná stíhací letka
4th Separate Fighter Squadron
01.01.1995-30.09.1997
4. základna stíhacího letectva
4th Fighter Air Force Base
01.01.1995-30.11.2003
41. stíhací letka
41st Fighter Squadron
01.01.1995-30.11.2003
42. stíhací letka
42nd Fighter Squadron
01.01.1995-DD.MM.1999
43. stíhací letka
43rd Fighter Squadron
01.01.1995-01.10.1995
53. opravárenská základna techniky
53rd Equipment Repair Base
01.01.1995-30.11.2003
Letka letištního technického zabezpečení
Airfield Technical Support Squadron of the 4th Fighter/Tactical Air Force Base
01.01.1995-30.11.2003
Letka logistické podpory letového provozu
Flight Operation Logistic Support Squadron
01.01.1995-01.12.2003
Letka oprav letecké techniky
Aircraft Repair Squadron of the 4th Fighters/Tactical Air Base
01.01.1995-30.11.2003
Letka oprav techniky
Machinery Repair Squadron of the 4th Fighter/Tactical Air Force Base
01.01.1995-30.11.2003
Letka zabezpečení
Support Squadron of the 4th Fighter/Tactical Air Force Base
01.01.1995-30.09.2000
Technická letka radiotechnického zabezpečení
Radiotechnic Support Technical Squadron
DD.01.1995-24.05.1995
Letecký zkušební odbor
Air Testing Department
01.10.1995-01.07.1997
Ústřední opravárenská základna speciální techniky
Special Vehicles Service Central Repair Base
01.07.1997-DD.MM.RRRR
Ústřední opravárenská základna speciální techniky
Special Vehicles Service Central Repair Base
01.10.1997-30.11.2003
34. letecká opravárenská základna
34th Air Repair Base
01.10.1997-30.11.2003
4. základna taktického letectva
4th Tactical Air Force Base
01.01.2000-30.06.2004
Ústřední opravárenská základna vojenské techniky
Military Vehicles Service Central Repair Base
01.10.2000-30.11.2003
Technická letka radiotechnického zabezpečení a komunikačních systémů
Electronic Support and Communication Systems Technical Squadron of the 4th Tactical Air Force Base
01.12.2003-DD.MM.RRRR
21. taktické křídlo
21st Tactical Wing
01.12.2003-DD.MM.RRRR
21. základna taktického letectva
21st Tactical Air Force Base
01.12.2003-DD.MM.RRRR
211. taktická letka
211th Tactical Squadron
01.12.2003-DD.MM.RRRR
212. taktická letka
212th Tactical Squadron
01.12.2003-DD.MM.2007
213. letka zabezpečení velení
213th Command Support Squadron
01.12.2003-26.09.2007
214. letka oprav letecké podzvukové techniky
214th Subsonic Aircraft Maintenance Squadron
01.12.2003-DD.MM.2007
215. letka bojového zabezpečení
215th Combat Support Squadron
01.12.2003-DD.MM.2007
216. letka logistické podpory
216th Logistic Support Squadron
01.12.2003-26.09.2007
217. letka oprav letecké nadzvukové techniky
217th Supersonic Aircraft Maintenance Squadron
27.09.2007-31.12.2007
214. letka oprav letecké techniky
214th Aircraft Maintenance Squadron
DD.MM.2007-31.12.2007
215. prapor zabezpečení velení
215th Command Support Battalion
DD.MM.2007-31.12.2007
216. prapor bojového zabezpečení
216th Combat Support Battalion
DD.MM.2007-31.12.2007
217. prapor logistické podpory
217th Logistic Support Battalion
01.01.2008-30.11.2013
213. letka oprav letecké techniky
213rd Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2008-DD.MM.RRRR
214. letka oprav letecké techniky
214th Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2008-30.11.2013
214. prapor zabezpečení velení
214th Command Support Battalion
01.01.2008-30.11.2013
215. prapor bojového zabezpečení
215th Combat Support Battalion
01.01.2008-30.11.2013
216. prapor logistické podpory
216th Logistic Support Battalion
24.10.2013-30.11.2013
222. výcviková letka
222nd Training Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
213. výcviková letka
213th Training Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
215. letka zabezpečení
215th Support Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
216. letka logistické podpory
216th Logistic Support Squadron
DD.MM.RRRR-01.09.1961
4. automobilní prapor
4th Automobile Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu
Zdroje:
Sources:
http://www.meucaslav.cz
portal.gov.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1slav
URL : https://www.valka.cz/Caslav-t43912#303921Verze : 0

Období:
Period:
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Troops or services located here:

Československo 1918-1939
Czechoslovakia 1918-1939
01.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 21
01.1920-01.1921 - náhradní prapor Horského pěšího pluku 2
01.1923-10.1933 - roty Telegrafního praporu 1
02.1921-03.1924 - Posádková nemocnice Čáslav
11.1919-XX.XXXX - Doplňovací okresní velitelství Čáslav


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Caslav-t43912#173327Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. prapor pěšího pluku č. 21
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 21
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 21
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pobočka vojenského proviantního skladu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 6
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Caslav-t43912#416216Verze : 0
MOD
Kostel sv. Petra a Pavla
Zdroj:
POCHE, E. (ved. a red.) 1977: Umělecké památky Čech 1 (A/J). Praha.
http://www.hrady.cz/index.php?OID=894
Čáslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Čáslav - Půdorysný plán kostela s jednotlivými stavebními fázemi (Poche 1977, 172)

Půdorysný plán kostela s jednotlivými stavebními fázemi (Poche 1977, 172)
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Caslav-t43912#575079Verze : 1
Husův sbor
Zdroj:
mapy.cz
Čáslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Caslav-t43912#575081Verze : 0
Otakarova věž
Zdroj:
mapy.cz
Čáslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Caslav-t43912#575095Verze : 0
Náměstí Jana Žižky z Trocnova
Čáslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Čáslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Caslav-t43912#598153Verze : 1
Kostelní náměstí
Čáslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Caslav-t43912#598154Verze : 1