Main Menu
User Menu

7. polní nemocnice [2003- ]

7th Field Hospital

     
Název:
Name:
7. polní nemocnice
Originální název:
Original Name:
7. polní nemocnice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2003
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
01.01.2004-30.06.2013 Nemocniční základna
01.07.2013-31.12.2019 Agentura vojenského zdravotnictví
01.01.2020-DD.MM.RRRR 6. zdravotnický prapor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
01.07.2010-DD.MM.RRRR Hradec Králové, Nová kasárna

Velitel:
Commander:
DD.MM.2003-25.09.2003 Mrva, Mojmír (Plukovník)
26.09.2003-31.12.2003 Humlíček, Vojtěch (Plukovník)
01.01.2004-31.05.2007 Krivosudský, Igor (Podplukovník)
01.06.2007-DD.MM.2007 Benda, Martin (Major)
DD.MM.2007-DD.MM.RRRR Benda, Martin (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Plodr, Michal (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ..., ... ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Roubal, Josef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelská četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Četa logistické podpory
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oddělení zdravotnického průzkumu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Přijímací a třídicí pracoviště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chirurgický mobilní tým
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pracoviště operačních sálů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Anesteziologicko-resuscitační oddělení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oddělení dočasné hospitalizace
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lůžková část
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Izolátor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lékárna
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zubní ambulatorium
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
http://www.army.cz/avis/areport2003/ar20str.pdf
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/7-polni-nemocnice-2003-t106454#380097Verze : 3
MOD
7. polní nemocnice je slouží pro plnění úkolů zdravotnického zabezpečení v rámci brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády.


7. polní nemocnice (PN) je předurčena k realizaci zdravotnického zabezpečení úrovně ROLE 2, ROLE 2 - Enhanced a po doplnění specializovaným zdravotnickým vybavením, materiálem a specialisty z vojenských nemocnic a ÚVN Praha (neurochirurg, oftalmolog, stomatochirurg a dalšími dle charakteristiky plněného operačního úkolu) úrovně ROLE 3.


Hlavní úkoly (pro úroveň ROLE 2 - Enhanced / ROLE 3:
- třídění a stabilizace vitálních funkcí pacientů,
- život a končetiny zachraňující (urgentní) chirurgie,
- intenzivní péče, pooperační péče,
- krevní transfúze,
- krátkodobá hospitalizace (do doby strategického odsunu),
- stomatologická péče,
- zobrazovací vyšetření (CT, ultrazvuk, RTG),
- laboratorní vyšetření (biochemicko-hematologická a mikrobiologická laboratoř),
- zdravotnický odsun,
- zásobování (nižších zdravotnických etap) zdravotnickým materiálem a technikou.


Základní kapacitní požadavky na polní nemocnici úrovně ROLE 2 - Enhanced:
- denní kapacita ambulantních ošetření: 40 - 80
- kapacita resuscitativních chirurgických operačních výkonů (24 hodin): 10 jednodušších nebo 5 náročných
- počet chirurgických týmů: 3
- lůžková kapacita:
   - 3 + 1 JIP (jednotka intenzívní péče)
   - 5 IMC (intermediální péče)
   - 17 MC (standardní péče)
- průměrná doba hospitalizace: 1 - 5 dní
- jednorázová kapacita přijímacího a třídícího oddělení: 25 pacientů (3 x P1, 5 x P2, 17 x P3)
- zásoby zdravotnického materiálu: maximálně do 30 dní činnosti


Polní nemocnice je založene na stavebnicovém systému s důrazem na samostatnost jednotlivých jejich součástí. Pro rozvinutí využívají kombinovaný systém stanů a kontejnerů. Všechny tyto prvky jsou řešeny s možností vzájemného propojení do funkčních celků, které mohou pracovat i samostatně.
URL : https://www.valka.cz/7-polni-nemocnice-2003-t106454#533979Verze : 4
MOD
Znak 7. polní nemocnice.


Zdroj

URL : https://www.valka.cz/7-polni-nemocnice-2003-t106454#380100Verze : 2
MOD
Rozvinutá 7. polní nemocnice, cvičení Vigorous Warrior 2015, Nová Kasárna, Hradec Králové, červen 2015. Mezinárodní cvičení Vigorous Warrior 2015 se uskutečnilo ve dnech 1. až 12. června 2015, jednalo se přitom o dosud historicky největší cvičení Vojenské zdravotnické služby AČR. Cílem cvičení bylo prověřit schopnosti zdravotnického personálu aliančních partnerů v rámci fiktivního nasazení mezinárodní polní nemocnice a dalších zdravotnických prvků v prostředí s vysokým rizikem biologického ohrožení obyvatelstva, včetně úniku nebezpečné biologické látky. Námět byl ovlivněn situací v západní Africe spojené s výskytem eboly a dalších vysoce nebezpečných nákaz. Vigorous Warrior 2015 vyvrcholilo ve středu 10. června vyhlášením hromadného příjmu raněných po simulované nehodě autobusu. Z celkem zhruba 350 cvičících jich 150 pocházelo ze zahraničí. Cvičení se zúčastnilo 15 aliančních států ze zemí NATO a Partnerství pro mír (Švédsko), jejichž zdravotnické týmy si v rámci cvičení přivezly své vybavení a specializované laboratoře. Některé z nich pak byly napojeny na nemocniční koridor 7. polní nemocnice, který v rámci scénáře plnil roli mnohonárodní polní nemocnice se schopností ROLE 2 - Enhanced. Nemocnici tvořily stany a kontejnery, které zaujímaly plochu téměř dvou fotbalových hřišť.
URL : https://www.valka.cz/7-polni-nemocnice-2003-t106454#534082Verze : 2
MOD
Příjem zraněného do 7. polní nemocnice, cvičení Vigorous Warrior 2015. Přesun vojáka s mnohačetnými poraněními zabezpečili slovenští zdravotníci vybavení sanitkou Mercedes Benz G300 CDI. Raněného okamžitě převzal zhruba pětičlenný tým, který zastavil krvácení, napojil zraněného na přístroje a stabilizoval jeho životní funkce. Poté následovalo vyšetření centrálním tomografem, odkud byl voják převezen na operační sál.
URL : https://www.valka.cz/7-polni-nemocnice-2003-t106454#534155Verze : 2
MOD
LOV Zdrav (VPZ 025 14-20) 7. polní nemocnice, Nemocniční základna Hradec Králové.
17.8.2013, Cihelna 2013

K snímkům se váže "veselá historka z natáčení". Vozidlo mělo vyrazit k dynamické ukázce obrany kolony před napadením. Poté co kolona vyrazila na předváděcí plochu, zůstalo vozidlo stát. Nakonec ho muselo v ukázce nahradit vozidlo LRD ve zdravotnické verzi. Po delší prohlídce byl zjištěn problém s autobaterií. Nakonec bylo "nahozeno přes kabely" z vozidla KBVP Pandur II CZ (3. pěší rota 44. lehkého motorizovaného praporu, řidička svob. Petra Paloudová).
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/495226
URL : https://www.valka.cz/7-polni-nemocnice-2003-t106454#495265Verze : 0
MOD