Main Menu
User Menu

Luther & Co. GmbH [1941-19RR]

Luther-Werke

     
Název:
Name:
Luther & Co. GmbH
Originální název:
Original Name:
Luther & Co. GmbH
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1941-DD.MM.1980 Luther & Co. GmbH
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví, spotřební zboží
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1941-DD.MM.1980 Braunschweig /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1941-DD.MM.194R Braunschweig-Waggum /
DD.MM.1953-DD.MM.1979 Mohuč /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ...
Vznik:
Founded:
DD.MM.1941 osamostatněním od MIAG
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1980 továrna uzavřena
Produkty:
Products:
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR Messerschmitt Bf 110 F-2
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR Messerschmitt Bf 110 G-2
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR Messerschmitt Bf 110 G-4
Poznámka:
Note:
- závod vznikl v roce 1875 jako G. Luther, Maschinenfabrik und Mühlenbau
- 1925 se sloučil s dalšími firmami do Mühlenbau und Industrie AG
- od 30. let "Lutherwerke" používán pro leteckou výrobu
- 1941 osamostatnění
- 1944 během "velkého týdne" 90 % závodu zničeno náletem
- 1945 většina vybavení odvezena Brity
- cca 1950 obnovena výroba, konzumní zboží, přívěsy atd.
- 1953 dohoda s US Army, firma posktytuje pracovní sílu pro Mainz Army Depot
- 1979 konkursní řízení, mohučské dílny se osamostatňují jako MIP Mainz Industries GmbH
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/MIAG
https://de.wikipedia.org/wiki/Luther-Werke
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Luther-Co-GmbH-1941-19RR-t104802#375644Verze : 0
MOD