Main Menu
User Menu

Janů, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Janů
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Janů
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.12.1879 Mladá Boleslav /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.12.1934 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Janu-Rudolf-t104646#375260Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Janů
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Janů
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1890-DD.06.1897 Státní gymnasium, Mladá Boleslav
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1897-DD.08.1901 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1923-DD.12.1923 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1891 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1902 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 setník rakousko-uherské branné moci
22.07.1917 kapitán ruské armády
07.02.1918 kapitán legií
18.10.1918 major legií
01.12.1918 podplukovník legií
02.03.1920 podplukovník pěchoty
19.11.1920 plukovník pěchoty
28.12.1922 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.01.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1920-29.12.1922 Velitel : 17. pěší brigáda
29.12.1922-DD.01.1923 Velitel : 17. pěší brigáda
DD.01.1923-DD.02.1924 Velitel : 5. pěší brigáda
DD.02.1924-DD.10.1924 Velitel : 17. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1897-DD.08.1901 vojenské studium, Praha
DD.08.1901-DD.07.1903 velitel vozatajské čety Vozatajského oddílru č. 8, Praha
DD.07.1903-DD.05.1905 velitel vozatajské čety Vozatajského oddílu č. 11, Lwów
DD.05.1905-DD.07.1906 velitel vozatajské čety Vozatajského oddílu č. 1, Kraków
DD.07.1906-DD.08.1907 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 36, Josefov
DD.08.1907-DD.05.1909 důstojník velitelství Pěšího pluku č. 36, Mladá Boleslav
DD.05.1909-DD.08.1914 velitel mpěší roty Pěšího pluku č. 36, Mladá Boleslav
DD.08.1914-DD.12.1914 důstojník velitelství Pěšího pluku č. 36, východoveropské válčiště
DD.12.1914-DD.03.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 36, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.05.1915 nemocniční ošetřování
DD.05.1915-DD.05.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 36, východoevropské válčiště
27.05.1915-27.05.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.05.1915-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.03.1918 velitel praporu 5. československého střeleckého pluku, Borispol a přesun
DD.03.1918-DD.08.1918 velitel 5. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.09.1918 náčelník štábu Východní skupiny, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.01.1919 přidělen Velitelství ruských vojsk v Mandžusku, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.02.1920 velitel Československé důstojnické školy, Sluďanka a přesun
DD.02.1920-DD.03.1920 repatriační dovolená
DD.03.1920-DD.06.1920 zástupce přednosty 4. oddělení Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.06.1920-DD.09.1920 velitel Posádkového velitelství Bratislava
DD.09.1920-DD.01.1923 velitel Pěší brigády 17, Bratislava
DD.01.1923-DD.10.1923 velitel Pěší brigády 5, Terezín
DD.10.1923-DD.12.1923 vojenské studium, Versailles
DD.12.1923-DD.02.1924 velitel Pěší brigády 5, Terezín
DD.02.1924-DD.11.1924 velitel Pěší brigády 17, Bratislava
DD.11.1924-DD.12.1933 přednosta Odvolacího kárného výboru ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1923

Řád italské koruny komandér (3. třída)
Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1923

Řád Posvátného pokladu 3. třídy
Order of Sacred Treasure 3rd Class
瑞宝中綬章 / ずいほうちゅうじゅしょう
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Janu-Rudolf-t104646#375261Verze : 0
MOD