Main Menu
User Menu

542. granátnická divize [1944-1944]

542nd Grenadier Division / 542. Grenadier-Division

     
Název:
Name:
542. granátnická divize
Originální název:
Original Name:
542. Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
542. Sperr-Division
Datum zániku:
Disbanded:
12.08.1944
Nástupce:
Successor:
542. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.07.1944-12.08.1944 ve výstavbě
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
23.07.1944-12.08.1944 Löwrick, Karl (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

08.07.1944-12.08.1944 Granátnický pluk 1076
08.07.1944-12.08.1944 Granátnický pluk 1077
08.07.1944-12.08.1944 Granátnický pluk 1078
08.07.1944-12.08.1944 Dělostřelecký pluk 1542
08.07.1944-12.08.1944 Divizní jednotky 1542
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/542-granatnicka-divize-1944-1944-t10282#399151Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 1542 Division Units 1542 Divisions-Einheit 1542
mušketýrská rota 542 Fusillier Company 542 Füsilier-Kompanie 542
velitelství divizních podpůrných jednotek 1542 Commander of Division Supply Troop 1542 Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 1542
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/542-granatnicka-divize-1944-1944-t10282#399153Verze : 0
MOD