Main Menu
User Menu

708. divize lidových granátníků [1944-1945]

708th People's Grenadier Division

708. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
708. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
708. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
708. pěší divize & 573. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
03.02.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.09.1944-DD.12.1944 Velitelství záložního vojska
DD.12.1944-03.02.1945 LXIV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.09.1944-15.11.1944 Krieger, Josef (Generalmajor)
15.11.1944-03.02.1945 Bleckwenn, Wilhelm (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

04.09.1944-03.02.1945 Divizní jednotky 708
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/708-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10273#463715Verze : 0
MOD
708. Volksgrenadier-Division byla zničena u Colmar v dubnu 1945.

Operace:
ČSR (09/1944 - 11/1944)
Francie (11/1944 - 02/1945)

Organizace:
728. granátnický pluk
748. granátnický pluk
760. granátnický pluk
658. dělostřelecký pluk
708. mušketýrská rota na kolech
708. protitankový prapor
708. polní doplňovací prapor
708. spojovací prapor
708. ženijní prapor na kolech
zásobovací jednotky
URL : https://www.valka.cz/708-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10273#31122Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
září 1944 - listopad 1944
formování
BdE

Slovensko
prosinec 1944
LXIV
19. Armee
G
Elsaß
leden 1945
LXIV
19. Armee
Oberrhein
Elsaß
URL : https://www.valka.cz/708-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10273#184363Verze : 0